Nieuws van de ECB, de Europese Centrale Bank: primeur!

camera_cartoon_CA01P021Nieuws uit de eurozone

Op 24 april hebben wij u al op de hoogte gebracht van de nieuwe strategie van de ECB, de Europese Centrale Bank, om de problemen met de euro op te lossen.  De geldontwaarding neemt zodanig vormen aan dat de waardebepaling op een biljet blijvend in conflict staat met de reële koopkracht.

En toch blijven de oude krokodillen het licht van de zon ontkennen.  Ondanks de beslissing omtrent het € 15-biljet, waarover wij u exclusief berichtten, hebben de geldpersen – naar het schijnt horen die samen met het yacht van Albert en de wagenvloot van zijn sibbe tot de nationale kroonjuwelen – toch een nieuw biljet van € 5 op de markt gegooid.  Een biljet dat door de consument niet (h)erkend en bijgevolg geweigerd wordt.  Ter illustratie dit filmpje van onze noorderburen:

“ik geloof er niet in”  “Ik denk dat ie vals is”

Gelijk hebben ze.  Indien u een zak met aardappelen koopt, waarop een etiket hangt met de aanduiding dat de zak 5 kilo bintjes bevat, met een prijsaanduiding voor vijf kilo, dan voelt u zich terecht bedrogen als blijkt dat er slechts 3 kilo in de kookpot kan belanden.

Maar, zoals in ons vorig financieel bericht vermeld, wordt er met alle mogelijke scenario’s rekening gehouden.  Gerenommeerde grafische ontwerpers werden gecontacteerd om via een aanbesteding (voor wat, hoort wat) een selectie ontwerpen in te dienen, waarop zonder noemenswaardige technische of grafische problemen een andere, of een aangepaste waarde kan gedrukt worden.  Onze reporter Wes Hardin, “embedded”  in de hoogste cenakels van de eurodroom-groep heeft  deze ontwerpen kunnen onderscheppen, die tegemoet komen aan de opdracht ruimte te creëren voor een bijkomende waardebepaling.

Er staan verschillende opties open.  Volgende voorstellen werden zeer gesmaakt door dhr Van Rompuy – zijn trotse blik spreekt boekdelen. Enige ijdelheid is deze anders zo bescheiden man ook niet vreemd.

Zo heeft dit ontwerp een horizontale balk welke helemaal vol gedrukt kan worden met bijkomende nullen.

eurobiljetontwerp1 balkinvulliing

Klik om in detail te bekijken

Het volgende ontwerp is werkelijk ingenieus.  De waardebepaling werkt met exponenten.  De redenering hierachter is dat 99,9% van de mensen het gevoel hebben dat 1 euro niet zoveel is als 40,3399 BF.  Dus zullen ze 102 minder vinden dan 100 en zeker 103 helemaal niet vergelijken met 1000. Zo wordt bv 5000 euro herleid tot de gedrukte cijfers 1/2 .104.

eurobiljetontwerp2

Klik om in detail te bekijken

We kunnen ons voorstellen dat deze oplichterij zeer gesmaakt zal worden door de EU-commissie en aanverwante machtspotentaten.  Uiteraard zult u dit nieuws niet kunnen lezen in de kwaliteitskranten – die drukken slechts dat wat de filter van de politiek-correcte bril toestaat.

We houden u verder op de hoogte.

Bron: redactie Golfbrekers, met speciale dank voor de inzet van Wes Hardin bij zijn undercover opdracht.