Niet elke vluchteling is gelijk voor de Ver. Naties

MarnixlogoVerenigde Naties erkent twee verschillende vluchtelingen: ‘Palestijnen’ vs. ‘alle anderen samen’

“Allah is Groot, maar UNRWA is Groter!” luidt het gezegde onder Palestijnen in Gaza en op de West Bank en zij beseffen deksels goed waarom dat zo is.

unrwamachine3Maandelijks worden miljoenen dollars en euros in de Palestijnse Autoriteit gestort, evenredig verdeeld over Gaza dat gerund wordt door de terreurgroep Hamas en anderzijds aan het bestuur van het corrupte Al Fatah van Mahmoud Abbas op de West Bank.

Geld dat in hoofdzaak komt van het Westen en de Verenigde Staten want de Arabische landen geven geen lor om de Palestijnen en doneren nagenoeg geen rooie duit aan de PA. Waarom geven de Arabieren niks? Omdat voor de Arabieren elke dode Palestijn 100 keer meer waard is dan 10.000 levenden, want dit brengt hen telkens een stap dichterbij de vernietiging van Israël.

“… de Arabische landen willen het Arabische vluchtelingenprobleem niet oplossen. Ze willen het bestendigen als een open zweer, als een belediging voor de Verenigde Naties en als een wapen tegen Israël. De Arabische leiders kan het geen barst schelen of deze Arabische vluchtelingen leven of sterven.” [Ralph Galloway in augustus 1958, toenmalig UNRWA chef, zoals hij geciteerd werd door Terence Prittie in The Palestinians: People, History, Politics, blz. 71 bron]

Door de Verenigde Naties werden na het einde van de Tweede Wereldoorlog twee aparte vluchtelingenorganisaties opgericht: de UNRWA (alléén voor Palestijnen) en de UNHCR (alle andere vluchtelingen van de wereld samen). Die opvallend aparte behandeling van de Palestijns Arabische vluchtelingen ten aanzien van alle anderen is duidelijk politiek geïnspireerd.
Terwijl de UNHCR zich erop toelegt om de problemen van de internationale vluchtelingen op te lossen en hen zo vlug mogelijk te hervestigen in het land waar ze verblijven of waar ze vandaan komen, beoogt de UNRWA precies het tegenovergestelde. Met name: de situatie van Palestijnse vluchtelingen bestendigen met het officieuze doel hen ooit te vestigen in Israël, alwaar hun inmiddels bijna allen overleden voorouders ooit gewoond zouden hebben. Dit zou uiteraard het demografisch evenwicht in Israël doen kantelen in het voordeel van de Arabieren en het feitelijke einde betekenen van de Joodse staat.

Nog een belangrijk verschil is dat in tegenstelling tot die van alle anderen vluchtelingenpopulaties (UNHCR-vluchtelingen), de vluchtelingenstatus van de Palestijnen (UNRWA-vluchtelingen) erfbaar werd gemaakt. De status wordt van vader op zoon automatisch doorgegeven en dat onbeperkt in de tijd met inbegrip van alle voordelen die dergelijke status genereren: gratis onderwijs, medische verzorging, huisvesting, voeding enz.
Het is dan ook voor iedereen zonneklaar dat voor de Verenigde Naties niét alle vluchtelingen gelijk zijn. De begunstiging van de ‘Palestijnen’ ten aanzien van alle andere vluchtelingen in de wereld, kadert ontegenzeglijk in de gevoerde Apartheidspolitiek en de disproportionele focus van de VN jegens de Joodse staat Israël.

Wie de opmerkelijke verschillen in een verhelderende grafische toelichting wil zien, klik hier.
Marnix

http://brabosh.com/2013/04/25/pqpct-ota-2/#more-95702