Nepdiploma’s uitgereikt door islamitische nepuniversiteit

De Alhuraa Universiteit in Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van diploma’s. Dinsdag is de rechtszaak tegen de stichting achter de ‘islamitische universiteit’, liet het Openbaar Ministerie weten.

De ‘universiteit’ zou meer dan honderd bachelor- en masterdiploma’s hebben vervalst in de periode van april 2007 tot en met juli 2010. Het bestuur was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.

Den Haag zou twee opleidingsinstituten herbergen die zich aanmatigend ‘universiteit’ noemen en waarvan Nederland en Vlaanderen de diploma’s niet erkennen: de Global Lahaye University en de Alhurra Universiteit.

De instellingen kunnen zich desondanks eenvoudig als universiteit inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Iedereen mag zich universiteit noemen, ongeacht het onderwijsniveau en -inhoud.

Neem een kijkje op de webstek van de Alhurra nepuniversiteit.  Wie de Nederlandse teksten geschreven heeft, zal geen diploma Germaanse filologie op zak hebben.  Tenzij hij dat diploma bij de ‘Alhurra universiteit’ gehaald heeft.

FT

Bron: ANP, De Stentor e.a. media

 

 

22 gedachten over “Nepdiploma’s uitgereikt door islamitische nepuniversiteit

 1. Als die Islam universiteit hoogleraren in dienst heeft die beweren dat de aarde plat is , vrouwen misvormde kinderen krijgen als ze een auto besturen , zedeloosheid aarbevingen als gevolg heeft dan durf ik veronderstellen dat afgestudeerden van die prestigieuse universiteit nog niet geschikt zijn om mijn beerput leeg te scheppen. Wat die misvormde kinderen betreft ,geen gahandicapte lichamen maar wel misvormde geesten door de opvoeding die ze krijgen zoals bij de correcten

  • Rene,
   Als ik je reactie lees heb ik zo iets van ” ik wou dat ik dat geschreven had”. De nagel op de kop, en vooral onomstotelijk de waarheid.

 2. Deze leuke denken, dat de Westese Cultuur zo dom is? Dezer dagen zijn Diplomas en Certifikaten gebonden met een bar code, die jou registratie nummers bevatten. Heel simpel, Google de naam, bel hun op, als ze legaal zijn, en dan verify de barcode, en hun zullen je gegevens zelfs per brief naar je toe sturen.Zoniet, zijn ze altijd vals. Plus, ze bevatten ook de zegel van dat institutie op, zoals de mijne op: http://harrybroker.net/crystalclear/

  Dits is geen jaar 2000 BC, maar bijna 2014, technology is heel wat voor uit gegaan, in minder dan 50 jaren.

 3. Rene, wat een misprijzen voor de godsdienst van de vrede U gaat zich toch niet vergelijken met al die slimme mensen die les hebben gevolgd aan die grote universiteit? Bekan nu even dat wij als gewone mensen niet die wijsheid hebben zoals al die slimme islamietische professoren

 4. Ik vind het spijtig dat mainstream media tegenwoordig zelfs tekort schieten in het leggen van de meest basale verbanden. Iedereen die 5 minuten moeite neemt om de website en de geschiedenis van Alhuura te googlen, zal tot de conclusie komen dat Alhuura geen islamitische onderwijsinstelling pretendeert te zijn.
  Enkele dagen geleden opende het ANP met deze kop; maar gelukkig werd de kwestie gisteren door het NRC genuanceerd tot een ‘Arabische’ nepuniversiteit (hetgeen op etnisch vlak nog steeds niet helemaal correct is, aangezien deze instelling een koerdisch initiatief is).

  Mijn teleurstelling over de media uitgesproken hebbende, wil ik tenslotte mijn afkeuring uiten aan het adres van Rene, Walter en Roger, wie kennelijk dermate wereldvreemd zijn dat hetgeen wat zij als “onomstotelijke waarheid” zien, m.b.v. van Google binnen 5 minuten omgestoten kan worden. Volwassen mensen zouden beter moeten weten.

  • We zullen het een islam-geïnspireerde KMO noemen. De nepuniversiteit is immers geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
   Kijk, deze nepinstituten geven diploma’s, die van generlei waarde zijn, behalve misschien in het M-O. Kan me perfect voorstellen hoe er weer een storm van verontwaardiging ontstaat in moslim middens als een “afgestudeerde” solliciteert voor een baan in Nederland, of, bij uitbreiding, elders in Europa. En dan afgewezen wordt omdat hij niet aan de voorwaarden voldoet. Met als gevolg weer de eeuwige klaagzang van discriminatie.

 5. Is Yahya verwant aan dyab aboe? Of misschien aan de hele rood-linkse reutemeteut? Het terechtwijzende vingertje van de laatste paragraaf doet een reeks bedenkingen ontstaan.

 6. Yahya , te oordelen naar uw tekst en gebruikte woorden hebt U een bepaalde opleiding genoten. Daarom ben ik te zeerste verwonderd dat U ons , Walter, Roger en ikzelf , wereldvreemd vindt .Wij zouden als volwassenen beter moeten weten .We verdienen alle drie een afkeuring , vliegen in de hoek van de klas met ezels-oren . U bent wel erg streng voor ons ! Ik ga niet alles opzoeken in google wat de redactie schrijft . Ik heb dat ook niet gedaan op 15 oktober toen er een artikeltje verscheen over prominente Islamgeleerden met klinkende lange namen. De ene beweerde dat de aarde plat was , een andere “prominent” legde een link tussen misvormde kinderen en een autobesturen DNA testen zouden als bewijs niet mogen gebruikt worden bij een verkrachting en de laatse zag een verband tussen aarbevingen en onkuisheid . Vermoedelijk hebben deze invloedrijke hoogstaande geleerden , ook niet eerst gaan kijken in google . Ik vraag me af hoe je deze groot-wetenschappers zou omschrijven Zijn ze volgens U ook niet een beetje wereldvreemd ? Zouden zij niet als volwassenen beter moeten weten . Verdienen ze niet jou afkeuring ? Ik heb voor alle zekerheid “aarde” opgezocht in google , ze zou wel degelijk rond zijn , alhoewel ik begin te twijfelen …google tegenover een super prominente geleerde . Ik ken toevallig ook een gehandicapte jongen en inderdaad zijn moeder reed met een auto . Waarom DNA test als bewijs voor verkrachting , dat is tijdverspilling , wat voor waarde heeft een vrouw voor de Islam . Aardbevingen ,natuurrampen , alle vrouwen , morgen met burka inplaats van hot pants . Geen verschrikkingen meer , maar een zacht briesje , schapenwolkjes en een zachte lenteweide.
  Ik weet het Yahya , ben een beetje afgeweken maar dat komt …ik vind de Islam en al zijn atributen niet echt symphatiek.

  • Hoewel U m.i. vrij bent om kritiek te uiten jegens welke religie u wilt, is de kritiek die U (en o.a. Walter, de redactie en het ANP met U) middels de kwestie rond Al Hura jegens islam uit, onterecht. Mijn stelling is dat de media tegenwoordig de neiging hebben om negatieve gebeurtenissen rondom het midden-oosten of mensen van midden-oosterse afkomst, 1 op 1 aan de islam te koppelen, zonder te controleren of dergelijke verbanden wel terecht zijn. Volgens mij schieten de media hiermee tekort in hun taak om nieuwswaardige gebeurtenissen op een onafhankelijke en strikt informatieve manier te presenteren. Echter, aangezien de gekleurdheid van de media geen nieuw fenomeen is, verwacht ik dat mensen zoals Uzelf enige moeite zouden doen om nieuwsberichten over onderwerpen als deze (die we met recht ‘gevoelig’ mogen noemen) te verifieren, dit om de situatie te voorkomen dat U uw mening abuisievelijk baseert op incorrect blijkende feiten, welke in retrospect makkelijk door U doorgelicht hadden kunnen worden (de redactie geeft in het artikel per slot van rekening aan dat een bezoek aan de website van Al Hura de moeite waard is).

   Tenslotte wil ik kort ingaan op Uw standpunt m.b.t. islam:
   Op generwijze verdedig ik de positie van de zogeheten islamgeleerden die U in uw schrijven aanhaalt. We zijn het er met elkaar over eens dat de heren in kwestie er op bepaalde vlakken een absurde mening op nalaten. Ook zijn wij het er waarschijnlijk over eens dat deze denkbeelden een direct product zijn van de religieuze opvoeding en opleiding die deze mensen genoten hebben. Het is echter kort door de bocht om dit op “de islam” te schuiven, aangezien het concept “islam” een term is die te generiek is om in discussies over het doen en laten van moslims te hanteren. Met andere woorden: er bestaat niet 1 denkbeeld wat representatief is voor “de islam”. Analoog hieraan is het veroordelen van het gehele christelijke gedachtegoed voor de ontucht die enkele katholieke geestelijken met minderjarigen blijken te plegen. Het is niet terecht om de mening van een aantal arabische piefen te nemen, en hiermee een groep van anderhalf miljard moslims (die tenslotte stuk voor stuk “de islam” aanhangen) te bestempelen.

   @Fox.
   Neen. Eerlijk gezegd was ik niet eerder bekend met Dyab Abu, maar 5 minuten googlen geeft mij de indruk dat deze meneer een stevige opleiding genoten heeft en alleraardigst over het onderwerp kan debatteren. Overigens stem ik doorgaans midden-rechts. De afkeurend heen en weer bewegende rechter-wijsvinger die U vlot aan ‘de rood-linkse reutemeteut’ koppelt (ook een bedenkelijke generalisatie wat mij betreft), heeft echter niets met politieke kleur te maken, als wel mijn neiging om tegen onterechte beschuldigingen in te gaan.

   • Beste,
    Ik wil het negatieve zeker niet veralgemenen op alle moslims . Het dramatische is echter , dat de zogezegde verdraagzame moslim zwicht voor de radicalen , zoals in de jaren 30 . Den brave Duitsche mens , zich liet inpakken door een bende krapuul en hun geweld. In bepaalde Brusselse wijken durft de politie amper optreden, als ge begrijpt wat ik bedoel . Wat die Dyab Abu betreft ! Hij mag dan nog zo knap zijn in zijn opleiding . Iemand met respect voor zijn gastland en zijn inwoners zegt niet ” als jullie je niet kunnen aanpassen , aan ons moslims , bol het dan af ! Ik daag je uit beste Yahya ! Geef mij “een” positief punt , een bijdrage aan onze maatschappij dat ge kunt toeschrijven aan de Moslims , integendeel ! Tot slot nog een triestige vaststelling Ieder jaar als ik mijn familie bezoek en mijn geboortestad Antwerpen , voel ik mij steeds meer , een vreemdeling in eigen land .

 7. Ik verwachtte van Yahya met ongeduld , maar tevergeefs een reactie op mijn repliek , wat ik heel jammer vind . Het is echter begrijpelijk ! Wie of wat kan er nu een positief punt toeschrijven aan de Islam . Sedert die zogezegde godsdienst als een kankergezwel het westen aantaste is de beschaving er niet op vooruit gegaan ,bepaalde klederdracht , appardheidspolitiek , aanslagen, moorden ,verkrachtingen en miserie in het algemeen . Dat komt omdat een groot deel van aanhangers bestaat uit marginalen en randfiguren , die dank zij Allah een meerwaarde kregen , zich plots gewichtig gingen voelen , onmisbaar geworden voor de verspreiding van de ” bloed en onderdrukking vrede” Geen diplomatie , geen rede , geen kennis , geen liefde
  …. maar geweld , terrorisme , hoe dommer ze zijn hoe gewelddadiger . Daar zij O ! zoveel voorbeelden van he Boko Harem om maar een exemplaar te noemen. Als je als volwassene nog geloof hecht aan Sint Niklaas met zijn zak vol met speelgoed en snoepjes , dan verklaren ze je zot , achterlijk en onozel. Als je echter niet twijfelt aan het bestaan van Allah , zijn paradijs , 72 maagden en heel die tam tam ….dan……………. , zelf in te vullen naar eer en geweten

  • Hoewel het er bijna op leek dat Rene en ik op het punt stonden om de discussie een beschaafde kant op te bewegen, heeft Rene zich in zijn ongeduld wederom meester laten maken door grove retoriek.

   In Uw afgelopen twee reacties tref ik een aantal ideëen aan met welke ik het oneens ben, welke ik in chronologische volgorde zal aansnijden:

   -De vergelijking met de neergang van de Duitse moraal in de jaren 30 doet mij eerder aan de opkomst van anti-islamtische politieke partijen zoals onze PVV denken, dan aan de manier waarop de moslims zich opstellen. Moslims zijn (althans in Nederland) amper politiek actief, wat ik afleid uit de afwezigheid van enige islamitische politieke beweging in ons kabinet). Daarbij staat de nihile drang naar ‘mehr lebensraum’ van de zgn. islamitische landen niet in verhouding met die van onze oosterburen toendertijd, en zodoende merk ik op dat ‘het zwichten’ van de gematigde moslim een fenomeen is wat in mijn ogen niet bestaat. Overigens is het een erkend feit dat sociale degeneratie, radicalisatie, oorlog en geweld in grote mate het directe gevolg zijn van economische mizère, niet van religieuze meningsverschillen. Etnische en religieuze componenten volgen pas als zo’n conflict al is aangewakkerd. Hiervan is de tweede wereldoorlog overigens een schoolvoorbeeld.

   -Het Brusselse straatbeeld herken ik niet. Tegen welke islamitische praktijken zou de politie precies moeten optreden? Meestal is juist het on-islamitische gedrag van de allochtonen waarover u spreekt (drugs, diefstal en geweld) iets waar de politie dient in te grijpen.

   -De apartheidspolitiek waarover u spreekt is m.i. eerder te vinden bij de bewoners van het ‘gastland’. Hoewel 2e of 3e generatie moslims in west-Europa voor 100% Nederlands, Belgisch, Frans, etc. zijn, pleegt de anti-islamitische ‘gastheer’ de scheiding tussen ‘hun’ en ‘wij’ sterker aan te wakkeren dan enige moslim die ik ken. Hierbij ontken ik niet dat minderheden over het algemeen de neiging hebben om in zichzelf te keren en zich af te scheiden van de meerderheid, maar het is mijn stellige overtuiging dat het “falen van de multiculturele samenleving” (zoals David Cameron dit kleurrijk verwoordde) voor een groot deel toe te schrijven is aan een complete desinterresse in die culturen waarmee de cultuur van onze ‘gastlanden’ een multiculturele samenleving had moeten vormen.

   -Aankomende bij het punt in kwestie: ‘Een positieve bijdrage aan onze maatschappij’ is niet toe te schrijven aan een generieke bevolkingsgroep zoals ‘de moslims’. In een eerder schrijven poogte ik al duidelijk te maken dat ‘de moslims’ niet een samenhangende groep mensen zijn met een bepaalde gedefiniëerd gedrag of agenda. De vraag om een positieve bijdrage aan ‘de Christenen’, ‘de Joden’, ‘de zwarten’, ‘de aziaten’ of ‘de homo’s’ toe te schrijven is voor mij evenzo onzinnig. Hierbij klinkt uw redenering mij als volgt in de oren: “Aan ‘de moslims’ valt geen positieve bijdrage aan de samenleving toe te schrijven. Hieruit volgt dat de islam slecht is, en ‘ons’ als een kankergezwel aantast.” Gezien hetgeen wat ik hierboven geschreven heb ontgaat deze logica mij. Uiteraard ontken ik niet dat er een overlap is tussen allochtone minderheden (die allicht ook islamitisch zijn), en de sociaal lagere klassen in de samenleving (gekenmerkt door laag inkomen, lage scholing, verhoogde mate van criminaliteit en lage mate van sociale participatie), maar de gevolgtrekking “Islam -> maatschappelijke problemen” is mij vreemd. Het probleem is veel minder oppervlakkig, en is m.i. met name te wijten aan de politiek van de ‘gastlanden’ tussen de jaren 60 en 90.

   Voorts wil ik puntsgewijs ingaan op de negatieve punten die u aan ‘de islam’ toeschrijft:
   -De bepaling van klederdracht is iets wat ‘onze cultuur’ niet vreemd is. Ik ben in de Nederlandse cultuur niet vrij om op straat te dragen wat ik maar wil (wanneer ik bijvoorbeeld naakt over straat ga dan word ik opgepakt). Op school en op de werkvloer zijn kledingsnormen uiteraard sterker. Als U principieel tegen normatieve beperking van ‘klederdracht’ bent, dan neem ik aan dat U het burkaverbod wat van kracht is bij Uw zuiderburen veroordeelt.

   -Echter vermoed ik dat Uw kritiek jegens de islamitische kledingvoorschriften specifiek is gericht tegen de manier waarop vrouwen schijnbaar wordt verboden om zichzelf èn publique te vertonen. Een trend die ik hier tegenover wil zetten is dat drie-kwart van de bekeerlingen in west-Europa en noord-Amerika vrouw is, en dat hun bekering in het grootste deel van de gevallen niet toe te schrijven is aan een huwelijk met een moslim. Daarbij komt dat wanneer er wordt gesproken over een burkaverbod of ‘kopvoddentaks’, de vrouwen de eerste zijn die in de bres springen.

   -Apartheidspolitiek heb ik reeds (minstens ten dele) geweten aan de mentaliteit die heerst in de ‘gastlanden’.

   -Het is mij onduidelijk hoe u specifiek verkrachtingen aan islam koppelt. Verkrachting is in de meest duidelijke bewoording door de koran veroordeeld. Indien het mogelijk zou zijn om één enkel generiek denkbeeld aan ‘de islam’ toe te schrijven is, is het wel dat verkrachting ten strengste verboden is.

   -Het valt niet te ontkennen dat er ernstige incidenten zijn waarbij ‘aanslagen en moorden’ op moslims terug te voeren zijn. Voorbeelden zijn het regime van de Taliban, 11 September, Theo van Gogh, de moord op de britse soldaat Lee Rigby in London op 22 mei 2013, splintergroeperingen in Syrié, enzovoorts. Het is echter belangrijk om in te zien dat deze mensen op zichzelf randgevallen zijn van de islamitische wereld die binnen islamitische kringen minstens zo hard worden veroordeeld als door westerlingen. In veel gevallen zijn hun radicalisering terug te leiden op politieke agenda’s in een islamitisch jasje gegoten. De aanslag van de Taliban op Malala Yousafzai op 9 oktober 2012 is op islamitisch vlak namelijk bijvoorbeeld op geen enkele manier goed te praten, en was zuiver politiek gemotiveerd. M.i. is dit waar voor elke aanslag/moord, daar de koran op het gebied van de bestraffing van misdaden (zoals in de ogen van de taliban: onderwijs aan vrouwen) een duidelijk voorstander is van onafhankelijke en gematigde gerechtelijke procedures; op een wijze die zeer vergelijkbaar is met wat we in het Europese model gewend zijn.

   Ook de ‘bloed en onderdrukking-vrede’ is iets wat ik niet herken. Het geweld en het terrorisme vanuit de islamitische wereld waar de wereld mee te kampen heeft is het directe gevolg van politiek gemotiveerde oorlogen in landen waar ‘wij’ niets te zoeken hebben, en dictators onder U en ik ook niet stil zouden blijven zitten.
   Dit gezegd hebbende, is het natuurlijk waar dat er overal rotte appels zijn te vinden, maar zoals ik al eerder heb gezegd: je kunt niet de gehele islam veroordelen op basis van een paar aanslagen die gepleegd zijn door moslims (om dezelfde reden als dat je het gehele christendom niet kan veroordelen aan de hand van aanslagen gepleegd door bijvoorbeeld de IRA).

   Nee, in mijn beleving is islam een religie van redelijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid, gelijkheid, goedgunstigheid, nuance, rationeel denken, liefde en persoonlijke verantwoordelijkheid.
   Tijdens het schrijven van dit epistel kan ik me niet aan het vermoeden onttrekken dat Uw negatieve mening over moslims in Uw regio of die van Uw familie in Antwerpen is gebaseerd op indrukken die niets met de denkwijze van gemiddelde moslims te maken hebben. Zonder dat U het weet zou het gedachtegoed van deze mensen wel eens zeer veel overeenkomsten kunnen vertonen met Uw eigen moraal. Mijn advies is om op een goede dag een moslim(a) in de stad aan te spreken, en een gezonde dialoog te beginnen. Dat is m.i. de beste manier om Uw vooroordelen tegen de waarheid af te spiegelen.

 8. Beste,
  Nietemin bedankt voor uw reactie en de tijd die U daarvoor hebt vrijgemaakt. U hebt volkomen gelijk vanuit UW Standpunt . Ikzelf heb gelijk vanuit MIJN standpunt . Het is in feiten allemaal zeer eenvoudig samen te vatten. Ik werd geboren in het westen , dus katholiek . Mijn echtgenote werd geboren in Thailand , dus Bhoedist . In het midden Oosten zijn het moslims . Het heeft dus te maken met plaats en opvoeding….. Ik heb nooit problemen ondervonden met andere culturen en hun manier van leven en denken , behalve met moslims. Ik doe daarbij opmerken dat ik een Antwerpse gepensioneerde politie-inspecteur ben , waaronder 3 dienstjaren te Borgerhout als assistent wachtofficier . Mijn ervaringen met moslims zijn over het algemeen zeker niet positief . Mijn vaste vertaler en Marokkaanse” vriend ” indertijd , berbers-arabisch nederlands is gestopt uit angst. Hij had meermaals doodsbedreigingen gekregen , omdat hij de politie hielp. Hoeveel PV’s heb ik niet gemaakt voor jonge huwbare moslimmeisjes die thuis wegliepen omdat vader ze wilde uithuwelijken aan een vreemde vent. Hoeveel verhoren heb ik niet afgenomen in het ziekenhuis van vrouwen die door hun man waren afgeslagen . Dat geweld tegenover een vrouw gebeurd uiteraard ook onder eigen volk maar staat er niets in de Koran dat zoiets toelaatbaar is mits bepaalde voorwaarden. …Is het niet zo , dat afvallige moslims zich beter schuil houden . Kun je de Islam als “verdraagzaam” beschouwen tegenover Joden , ongelovigen die ze vergelijken met varken en apen . Kunnen zij omgaan met onze kerkelijke feestdagen zoals kerstmis of zien zij dat liever verdwijnen. Waarom hun strijd voor het dragen van een hoofddoek in openbare dienst , is dat geen vorm van fanatisme enz enz Zijn dat geen voorbeelden van een religie die onverdraagzaam en respectloos is tegenover andersdenkenden ….Onze culturen zijn totaal onverenigbaar , samenleven met dergelijke verschillen lopen uit op een catastrofe . Indien uw godsdienst er inderdaad eentje moest zijn van redelijkheid , eerlijkheid, gelijkheid, goedgunstigheid , rationeel denken , liefde en persoonlijke verantwoordelijkheid dan zouden wij geen reden hebben tot discussie want die deugden zijn vervat in een Christelijke opvoeding . Wij hebben die reeds toegepast op de vele moslimmigranten die ons land kwamen verrijken…. Beste Yahya kijk ook eens op google hoeveel Joodse Nobelprijswinnaars er zijn en hoeveel Moslims-Nobelprijswinnaars. Tot slot , ik heb al lang geen geloof meer in de een of andere God . Ik kan en mag zelfstandig denken en een oordeel vormen. Indien er toch een supperwezen zou bestaan en een paradijs met alles erop en eraan dan word ik daar zeker toegelaten want ik leef als mens, die naam waardig.

 9. Het is jammer en beschamend dat de zaken die u uit de eerste hand beschrijft op dagelijkse basis voorkomen. Wat mij betreft geldt het volgende:
  Doodsbedreigingen zijn onislamitisch.
  Uithuwelijking is onislamitisch.
  Een vrouw het ziekenhuis in slaan is onislamitisch.
  Bedreiging en bestraffing van afvalligen is onislamitisch.

  Ik snap waar de mis-interpretaties vandaan komen, en U kunt mij in een volgende post gemakkelijk enkele koranische verzen aandragen die zouden kunnen suggereren dat ik U een suiker-variant van de Islam aan het verkondigen ben. Echter zijn dit soort verzen altijd vergezeld van een context die ze in een historisch en geografisch perspectief plaatsen, en m.i. nooit normatief op te vatten. Daarbij zijn deze verzen in aantal veruit ondergeschikt aan de verzen die gematigdheid en goed gedrag prediken, en die wel normatief zijn. De mensen die bovenstaande excessen uithalen lezen de koran extreem selectief (in de praktijk vraag ik me af of ze de koran überhaupt lezen), en gebruiken ze de islam om hun wangedrag goed te praten. Met success zetten ze hiermee de nietsvermoedende westerling op een dwaalspoor, en bereiken ze precies het tegenovergestelde van wat de profeten voor ogen hadden.

  De verschijnselen die U beschrijft zijn het product van (als ik zou moeten gokken) Marokkaanse of noord-Afrikaanse culturele elementen, niet de islam.
  Het verschil tussen cultuur en religie wordt vaak niet serieus genomen, maar is gemakkelijk aan te tonen: In Nederland leven significante minderheden van Afgaanse, Indonesische, Irakese, Marokkaanse en Turkse afkomst. Alle moslims in deze gemeenschappen hangen ‘de islam’ aan, maar de culturele verschillen tussen deze groepen zijn enorm. Ook in Nederland is het zo dat de problematiek die u beschrijft relatief vaak voorkomt bij Marokkaanse minderheden, en ook in Nederland worden deze problemen veelal 1-op-1 op de Koran verhaald, zelfs als de link met de Islam duidelijk zwak is (terugverwijzend naar de discussie over Al Hura).

  Het treurige feit is dat sommige mensen, culturen en landen beter zijn in de manier waarop ze het islamitische gedachtegoed toepassen, dan anderen. Het boekje is nu eenmaal op veel manieren te interpreteren. Is dit een tekortkoming van het boek? Neen, de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zèlf, niet bij het boek waaruit ze citeren. In Amerika zijn significante Irakese minderheden, die het Antwerpse voorbeeld niet volgen. Op 11 September vonden enkele tientalle islamitische werknemers van het WTC het leven. Kennelijk interpreteerden ze de koran op een manier die haaks stond op de manier waarop de aan Al-Qaida gelieerde piloten dat deden. Wie van hen hangt er volgens U ‘de islam’ aan?

  De claim dat ‘de islam’ intolerant zou zijn tegen andere culturen, wil ik met historische voorbeelden aanvechten.
  -In Iran hebben christenen en moslims gelijke rechten, worden kerken niet afgebroken en mogen christenen naar rato van de grootte van de christelijke minderheid in het parlement zitting nemen. Overigens geldt dit bij wet ook voor Joden, hoewel er amper Joden in Iran aanwezig zijn.
  -In Yugoslavië hebben moslims en non-moslims eeuwenlang vredig naast elkaar gewoond, totdat men besloot om de moslims uit te roeien in een politiek gemotiveerde onafhankelijkheidsoorlog.
  -Libanon staat al eeuwen bekend als de grootste culturele smeltpot van de wereld. Voordat de regio medio 20e eeuw om politieke redenen instabiel werd (de door buitenlandse invloed geformeerde staat Israel) waren hier geen culturele conflicten.
  -Iets soortgelijks geldt voor Syrië: hier was gifgas nodig om de oorlog een etnische en religieuze component te geven.
  -Palestijnse christenen vechten zij aan zij met moslims voor een vrije Palestijnse staat.
  -Moslims en hindus hebben in India eeuwenlang vredig naast elkaar geleefd, totdat de Britten de zaak kwamen overnemen en er nieuwe landsgrenzen getrokken moesten worden, uiteindelijk met de vorming van de staat Pakistan tot gevolg.
  -In China wonen 20 tot 30 miljoen moslims, die over het algemeen niet in botsing komen met de atheïstische Chinese meerderheid.
  -Hoewel het leger in Turkijke nadrukkelijk als taak heeft om de seculariteit van de turkse regering te beschermen, is er op de turkse straten geen vlekje onenigheid tussen seculieren en moslims te bespeuren.

  Hierbij wil ik opmerken dat moslim-minderheden in Myanmar op dagelijkse basis door Boeddisten afgeranseld. Ik heb nooit de neiging ondervonden om deze excessen op ‘het Boeddisme’ af te schrijven, omdat ik er in de spiegel kijkend van overtuigd ben dat dit gedrag onboeddistisch is. Zo zou ik u ook willen vragen om de een na gootste religie van de wereld niet te veroordelen aan de hand van het Antwerpse straatbeeld.

  Tot slot lijkt het me niet chique om moslims met een kwaardaardige tumor te vergelijken, en ze tegelijkertijd te verwijten dat ze joden en christen met apen en varkens vergelijken.

 10. @Yahya
  In uw lange retoriek slaat u de bal herhaaldelijk mis. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat u ofwel niet goed op de hoogte bent van wat ver zich werkelijk afspeelt, ofwel al door het systeem van hersenspoelen zodanig besmet bent dat u de realiteit niet meer kunt herkennen, ofwel dat u zo naiëf bent om islamietische propaganda voor waarheid te nemen.
  Het feit alleen al dat u dijab aboe, een lid van een terroristische organisatie, schijnt te bewonderen terwijl u de man volgens uw woorden helemaal niet kent zegt genoeg.
  Uw betoog heeft dan ook veel weg van bladvulling waarbij u de indruk geeft de nodige kennis van zake te hebben terwijl u dat niet heeft.
  De reacties die u afdoet als vooroordelen zijn wel degelijk gebaseerd op de werkelijkheid en zijn ervaringen van niet alleen Rene maar van het merendeel van de bevolking in dit land.

  • Beste Foxy,

   Ik vrees dat ik in Uw reactie precies 0 concrete feiten/voorbeelden heb weten te ontdekken die mij zouden moeten overtuigen van Uw standpunt. Waar sla ik de bal mis? Slecht op de hoogte? Over welke islamitische propaganda spreekt u? Welk gebrek aan kennis van zake vertoon ik? Inhoudelijk kan ik niet op uw reactie ingaan behalve door het volgende op te merken:

   -Wanneer mensen een universitaire opleiding gevolgd hebben dan heb ik daar respect voor. Dit lijkt me niet meer dan normaal.

   -De claim dat U voor het merendeel van de Belgische bevolking spreekt vind ik zeer interessant. Indien dit waar is verwacht ik op korte termijn systematische politieke maatregelen tegen ‘de islam’ in Belgie.

 11. Yahya je beschrijft uw godsdienst zoals hij zou moeten zijn , maar zo is hij spijtig genoeg niet . Wij kunnen inderdaad verzen uit de Koran aanwijzen die niet zo vredelievend en symphatiek klinken ! DAT zijn de rotte appels waarover je schrijft , die moeten eruit , ze horen thuis op een mesthoop . Al die aanslagen , met zoveel leed en doden tot gevolg heeft slechts een gezamelijke noemer “De Islam” De Koran heeft een dringende aanpassing nodig Al die middeleeuwse regeltje eruit zwieren zou al een goed begin zijn , een eerste stap naar de eenentwintigste eeuw . Er zijn nog teveel van uw geloofsgenoten die , volgens U, niet tussen de regels kunnen lezen
  ………………………………………… Ik citeer een gezegde “Alle Moslims zijn geen terroristen , maar alle terroristen zijn wel Moslims ! Wat mij ook is bijgebleven is een uitspraak door de president van Israel ” Als Moslims de wapens neerleggen is er geen geweld meer , Als Israel de wapens neerleggen is er geen Israel meer . Hoe komt het toch dat Wilders als politiek verkozene , dag in dag uit bescherming nodig heeft . Komen die bedreigingen van de Christenen , Protestanten , Joden … neen ! die bedreiging komt van Moslims ! Ik heb symphatie voor U Yahya , ik hoop dat uw interpretatie van de Koran geen bedreiging zal betekenen voor U , door de radicale Moslim

  • Daar mijn lange hersenspinsels de indruk wekken niets anders dan simpele bladvulling te zijn, hou ik het ditmaal iets korter, om te voorkomen dat ik de aandacht van lezers zoals Foxy verlies.

   Het veranderen van een +/- 1400 jaar oud authentiek werk is geen manier om de verderfelijke mentaliteit van mensen te veranderen. Met name, omdat de erge gevallen met hun handelen sowieso tegen hun eigen tekst in gaan (zie Taliban), en zich er niets van aantrekken. Ook herhaal ik mijn vermoeden dat de mensen waar u als agent mee te maken hebt gehad, niet regelmatig de koran bestuderen.

   De vergelijking ‘moslims versus Israel’ zie ik liever als volgt: “Als Israel de wapens neerlegt dan komen de mensen die ze er vanaf de jaren 40 uit verdreven hebben, terug”. Het is logisch dat als je eerst iemands land afpakt, je daarna wapens nodig hebt om er voor te zorgen dat ze je land niet terugnemen. De schuld daarvoor kun je moeilijk op ‘de moslims’ afschuiven.

   Ik heb al eerder aangegeven dat de oorzaak voor geweld doorgaans tot economische problemen terug te leiden is, niet religieuze overtuiging, Daarom wil ik afsluiten met een soortgelijke (en evenzo onredelijke) stelling als de Uwe:
   “Als alle katholieken hun wapens neer zouden leggen, dan zou al het geweld in midden-en zuid-Amerika ook afgelopen zijn.” Alleen al in Mexico zou dit sinds 2006 naar schatting 60.000 doden bespaard hebben (http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-10681249). Overigens worden de meeste aanslagen door moslims op moslims gepleegd, dus Uw redenering zou ik 1-op-1 kunnen gebruiken om ‘de moslims’ juist te verdedigen. ‘Onze’ invasie van Irak die tussen 2003 en 2006 ~109.000 burgerdoden heeft geist (http://owni.eu/2011/05/05/the-war-on-terror-in-numbers/) wakkert mijn sentiment op dit vlak aan.

   • Och Yahya , we kunnen blijven discussieren . Zoals ik reeds eerder schreef , we zijn beide het product van onze opvoeding en de kloof tussen ons is moeilijk of zelfs helemaal niet te dichten . Ik zou zeggen , blijf bij ons , blijf Golfbrekers lezen dan heb je een duidelijke blik achter de gordijnen van de politiek en een idee wat uw broeders en zusters zoal uitspoken.

    • Gezien het feit dat dit artikel en het daar op volgende commentaar de plank missloeg door de fraduleuze activiteiten van Al Hura aan hun niet-bestaande islamitische achtergrond te koppelen, zal ik ook Golfbrekers met een korreltje zout blijven nemen.

     Aan het dichten van de kloof zou een begin gemaakt kunnen worden door de discussie over islam en moslims op een genuanceerde en respectvolle manier te betreden. Zo zou u de moslims om u heen te vriend houden en misschien zelfs het e.e.a. over islam opsteken.

     Wat betreft het dessert: Afghanistan is een van de meest verdeelde landen van de wereld en hun rechtssysteem heeft op papier bijna niets met islam te maken. Dit voorstel is een voorbeeld.

     Assalamu aleikum!

     • Beste Yahya
      Ik vergelijk de Islam met een beerput waar de uitwerpselen boven drijven en het zuiver water nog op de bodem kan gevonden worden. De Christenen hebben een leider “de Paus” die aan de touwtjes trekt . Zijn autoriteit wordt door de volgelingen niet in twijfel getrokken. Hoeveel “Pausen” heeft de Islam , hoeveel verschillende strekkingen? Maar ze zwaaien allemaal met hun Koran en hun Allah. . Wij worden inderdaad geconfronteerd met de negatieve Islam Aanslagen , moorden , fanatisme , het mis- opvoeden van hun telgen in haat en respectloos ! In Palestina lopen de peuters al met wapens rond terwijl ze nog op hun tutter of fopspeen zuigen . Ik heb nooit gehoord of gezien , een Imam die openlijk dergelijke wantoestanden veroordeeld , die gelijke rechten voor vrouwen en mannen predikt. Die de haat tegen joden, scherp afkeurd , maar pleit voor samenwerking ! Die begrip kan opbrengen voor het hoofddoekenverbod als openbaar functionaris , die geen graten ziet in een huwelijk tussen een Christenen en Moslim , zonder enige voorwaarde , enkel dat ze elkaar liefhebben , enz enz .Dergelijk imam zou een golf van kritiek over zich heen krijgen en vermoedelijk ook doodsbedreigingen , als afvallige worden bestempeld . Het spijt me voor U beste Yahya U bevindt zich als moslima zonder enige twijfel onderaan in het zuivere water. Jou idee over uw religie heeft vele raakpunten met het Christendom . Maar spijtig genoeg werd uw geloof gegijzeld door de radicale moslims , met alle gevolgen , ook voor U !

 12. Afghanistan werkt aan een wet die de doodstraf door steniging invoert voor overspeligen. Dat zei een hoge Afghaanse functionaris. Mensenrechtenactivisten vrezen dat de tijd wordt teruggedraaid.

  Voor Yahya als afscheidstoetje !

Reacties zijn gesloten.