N-VA vaandelvlucht bij stemming immigratiepact in EU-praatbarak

6 minuten

Lees: COM(2018)168 – Machtiging van de Commissie om het mondiale pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie op het gebied van immigratiebeleid goed te keuren namens de Unie

Nvdr: Dank aan Ropie voor de tip: De Terzake-uitzending met Mr. Fernand Keuleneer kan u terugvinden onder
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20181119/

Er is Theo*. En er is de realiteit. “Since 2016, the Union has been strongly and continuously engaged in the process of elaboration of the Global Compact for Migration, delivering EU coordinated statements through the EU delegations in the consultative and stocktaking phase.”

* Nvdr: Verwijzend  naar “Er is Theo”…  Lees ook de reacties op Franckens facebookprofiel.  “Trek de stekker uit de regering als Michel dit gaat ondertekenen”

Omtrent Marrakesh

Vrienden,

Er heerst veel commotie maar ook veel verwarring over het VN Migratiepact van Marrakesh:

1/ Men probeert u wijs te maken dat ik dat VN-Migratiepact al zou hebben ondersteund, ja, zelfs ondertekend. Dit door te verwijzen naar een eerdere verklaring van Marrakesh die daarmee niets, maar dan ook niets, te maken heeft, namelijk de eindverklaring van de EU-West-Afrikatop in het kader van het zogenaamde Rabatproces in Marrakesh op 3 mei 2018.
De VN en de EU zijn twee verschillende instellingen. De zogenaamde ‘Verklaring van Marrakesh’, die op de top van mei werd aangenomen, gaat diep in op terugkeer en de strijd tegen mensensmokkel. Daarenboven heb ik van die gelegenheid geprofiteerd om daar bilaterale terugkeergesprekken aan te knopen met Tunesië, Niger, Gambia, Ivoorkust en Marokko zelf. Stuk voor stuk vruchtbare gesprekken die zullen uitmonden in bijkomende migratie-akkoorden.
Wat voorligt in december is het VN migratiecompact en is totaal iets anders. Alleen vindt dit ook plaats in Marrakesh, vandaar de verwarring.

2/ Ik lees ook dat ik ‘2 jaar niets gedaan zou hebben’. Pertinent onwaar.
Het migratiecompact werd voor het eerst ernstig bediscussieerd op een informele Europese migratieraad in Sofia in januari van dit jaar. Het is immers de Europese Unie die onderhandelde over de tekst. Op die Raad ben ik stevig tussengekomen met forse inhoudelijke bezwaren. Ook erna bleven we onze inhoudelijke bezwaren formuleren.

Onze bezwaren tegen het pact zijn inhoudelijk en werden doorheen het proces consequent geformuleerd.

Deel dit bericht massaal aub. Hoe meer delers, hoe meer lezers en hoe minder onwaarheden. Bedankt.”

Ter herinnering: wie niet kan aanwezig zijn, kan het debat ook “live” volgen via het youtube-kanaal.