Mutti heeft momenteel 1.6 miljoen beschermelingen onder haar vleugels

Afbeeldingsresultaat voor mutti merkel engel flüchtlingeEen ruime verdubbeling der beschermelingen in Merkel-land in de loop van twee jaar. Einde 2016 werden 1.6 miljoen personen geregistreerd, d.w.z. 851.000 of 113% méér dan einde 2014.

Beschermelingen (Noteer de demagogische nuance: de letterlijke vertaling uit het Duits is ‘beschermingszoekenden’, waarmee het belaste geweten der Duitsers aangesproken wordt!) zijn buitenlanders, die om humanitaire redenen in Duitsland verblijven. Meer specifiek: personen wiens asielaanvraag in behandeling is, erkende vluchtelingen volgens de Conventie van Genève, vluchtelingen die buiten de Conventie-boot vallen maar toch mogen blijven met een tijdelijke verblijfsvergunning, geweigerde asielzoekers die weigeren te vertrekken. 392.000 buitenlanders zijn niet in de cijfers begrepen, omdat het niet duidelijk is of deze eigenlijk wel ‘bescherming zoeken’.  Over de bio-Duitsers die voor hen bescherming nodig hebben, zijn er geen cijfers voorhanden.

872.000 beschermelingen (54%) genieten een humanitaire beschermingstitel, zijn bijgevolg erkende ‘vluchtelingen’. Nochtans zou deze erkenning beperkt in tijd zijn.  Zou.
Aan 158.000 personen werd de gastvrijheid geweigerd. Die zouden eigenlijk moeten vertrekken, maar bij 75% is de vertrekdatum – voorlopig – uitgesteld omdat ze ‘geduld’ worden. Knelpuntberoepen, nietwaar?
En dan zijn er nog de 573.000 wachtende bijna-beschermelingen wiens aanvraag nog onderzocht wordt.

Welt