Mozambique dankt de Vlaamse belastingbetaler

Goegezegd quote Zot zijn doet geen zeer

Wat hebben wij toch een groot hart, een dikke portemonnee, een wereldvisie…!!!

De Vlaamse regering heeft op algemene aanvraag – stond in alle verkiezingsprogramma’s der Vlaamse regeringspartijen uitdrukkelijk vermeld – het Prachtland Mozambique beloond voor het resultaatsgericht management der overheidsfinanciën…

Nu nog iets doen aan de overheidsfinanciën van ons eigen land. Goe bezig!

3. ENABEL: SUBISDIE PROJECT MOZAMBIQUE

ONTWERPBESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN PROJECTSUBSIDIE AAN ENABEL IN HET KADER VAN GEDELEGEERDE SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN ENABEL VOOR HET PROJECT ‘TECHNISCH ONDERSTEUNING VOOR RESULTAATSGERICHT MANAGEMENT VAN DE OVERHEIDSFINANCIËN AAN HET MINISTERIE VAN GEZONDHEID IN MOZAMBIQUE’

(VR 2020 0910 DOC. 1083/1 EN DOC. 1083/2)

Dit punt wordt goedgekeurd confer beslissingsfiche VRPV 2020/52 – punt 0003.

Dit en zo veel meer kan u lezen bij Beslissingen Vlaamse Regering:

Enabel: 913.000 euro subsidie project versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique

9 oktober 2020 op voorstel van minister-president Jan Jambon

In uitvoering van de landenstrategienota ontwikkelingssamenwerking 2016-2020 tussen Vlaanderen en Mozambique kent de Vlaamse Regering 913.000 euro subsidie toe aan Enabel voor het project ‘Technical Support for result oriented public financial management’. Fase 4 van dit project zet in op versterking van het gezondheidssysteem in Mozambique, meer specifiek op horizontale thema’s als het financieel beheer van de overheidsmiddelen, het HR-beleid en het management van het gezondheidssysteem.