Moest het niet zoveel geld kosten…

… dan zouden we ermee kunnen lachen!

Kafka in Antwerpen: historische gebouwen die ongeschikt zijn als museum worden door stad verkocht aan provincie om … er een museum in te huisvesten

“Broekzak-vestzak”-operatie kost belastingbetaler minimum 13.200.000 euro

In 2007 besliste het Antwerpse stadsbestuur om het Volkskundemuseum en het Etnografisch museum over te brengen naar het MAS. De historische panden gelegen aan de Gildekamersstraat en de Suikerrui worden – samen met het historisch gebouw gelegen aan de Kaasstraat die samen één bouwblok vormen –  verkocht. De opbrengst – in 2009 in opdracht van VESPA op 7.625.000 euro geschat – zou gebruikt worden om de bouw van het MAS te financieren. Officieel heette het dat de historisch en beschermde gebouwen niet meer geschikt waren voor museale functie (brandveiligheid, toegankelijkheid voor mindervaliden, dure noodzakelijke verbouwingswerken, …). Volgens het toenmalige stadsbestuur zouden de gebouwen snel verkocht worden aangezien allerlei projectontwikkelaars wilde plannen hadden met het gebouw.

Het historisch gebouwencomplex achter het stadhuis zou achtereenvolgens een hotel, een seniorie met serviceflats en een appartementsgebouw worden. Uiteindelijk kwam van al deze wilde plannen niets in huis en bleven het merendeel van de panden vijf jaar leegstaan. Niettemin werd sinds 2012 het fata morgana-bedrag van 6.800.000 euro gereserveerd in de begroting ter financiering van het MAS. Ten einde raad werd het provinciebestuur bereid gevonden om de panden te kopen voor 6.200.000 euro om er het Zilvermuseum – dat nu in het Sterckshof in Deurne gevestigd is– in onder te brengen. Plotseling zijn de gebouwen wel weer geschikt voor een “museale functie”.

Bovenop de aankoopprijs van 6.200.000 euro worden er verbouwingen gepland die al naargelang de optie – er zijn 3 scenario’s – minimaal 6 en maximaal 13 miljoen kosten.

De verkoop van het gebouwencomplex aan de Antwerpse Gildekamersstraat/Suikerrui/Kaasstraat draait uit op een broekzak-vestzak-operatie. Uiteindelijk koopt het provinciebestuur de gebouwen van het stadsbestuur om het museum –met een meerkost van 6 tot 13 miljoen euro verbouwingskosten – door een ander te vervangen. Kafkaiaans! De enige verliezer is de belastingbetaler die het gelag à rato van minimum 13.200.000 euro mag betalen.

Deze financiële doorschuifoperatie op kap van de belastingbetaler is een daad van onbehoorlijk bestuur waartegen het Vlaams Belang zich zowel in de Antwerpse provincie als in de gemeenteraad zal verzetten.

 

3 gedachten over “Moest het niet zoveel geld kosten…

  1. Heeft Golfbrekers geen interesse voor de aankoop van een der gebouwen om de steeds maar groeiende redactie behoorlijk te kunnen huisvesten ?

Reacties zijn gesloten.