Misschien zijn we gewoon dom

MM900236531[1]Intelligente mensen zijn even racistisch als minder-intelligente

Als u dit artikel leest, dan mag u vrij invullen tot welke groep u behoort.  Wij weten dat wij niet bepaald de domste zijn en ook dat wij niet meer of minder racistisch zijn dan de minder begaafde medemens.  Hiermee bedoelen wij niets verkeerd.  Het ligt niet in onze bedoeling duidelijk te maken dat we a) slimmer zijn, of b) dat we racistischer zijn.  We proberen gewoon in een kuiltje in het midden van het bed te liggen.  Dat hebben ooit héél verstandige politici zo uitgedrukt op televisie, waarbij ze wilden zeggen, dat ze geen keuze voor een bepaalde richting wilden maken omdat ze dan alle opties open hielden (zo heet dat in Wetstratees als men bedoelt dat men met een eender wie in bed wil duiken zolang het maar tot een de regeringsdeelname kan leiden).

Nu lazen wij net een artikel  uit Science Daily, waarbij aangetoond wordt dat intelligente mensen net zo racistisch zijn als minder intelligente mensen. Ze weten het alleen beter te verbergen.  Dat is dan iets waarvan men ons niet kan beschuldigen; wij verbergen niets.  Wij maken van ons hart geen moordkuil en delen op deze blog met God en klein Pierke onze vreugde, onze zorgen, onze fobiën, onze irrationele en rationele vrees, de perceptie van het onrecht, onze dagelijkse strijd, onze verrijkende verrijkingsbelevenissen en onze EU-argwaan.  Misschien zijn we gewoon dom.

Volgens eerder onderzoek zouden mensen met een hoger IQ minder racistisch zijn dan mensen met een lager IQ. Een nieuwe Amerikaanse studie toont aan dat dat niet zo is. Wat wel geldt: slimme mensen zijn politiek-correcter. Alleen bedoelen ze hetzelfde als minder slimme mensen.
Na dit gelezen te hebben, maken we ons toch wel echt zorgen over de werking van onze grijze hersencellen.  Want als er iemand ons van politieke-correctheid zou verdenken, dat zouden we dat héél kwalijk nemen.  Misschien zijn we gewoon dom.

Slimmere mensen zeggen en geloven vaker – volgens het artikel – dat ze geen vooroordelen hebben en moedigen integratie juist aan. Ze beweren bijvoorbeeld voorstander te zijn van gemengde wijken en gemengde scholen. Maar als het gaat om de daadwerkelijke uitvoer van beleid worden ze een stuk terughoudender.  Het is een heel ander verhaal, als je erfgenaam-in-wording, je zoon en trots, in een klas moet gaan zitten met 24 al dan niet meer gepigmenteerde kindjes, wiens Nederlands zich beperkt tot de woordenschat van mijn papegaai.

Nu worden we toch weer een beetje gerustgesteld.  We hebben wel degelijk vooroordelen  en we lopen echt niet met een cursus Nievanhier-Nederlands-voor-beginners onder de arm om de dompelaars, die hier komen werken om onze pensioenen te betalen, een goede start te geven om onze welvaart te kunnen delen.

Kortom, de onderzoekers hebben ontdekt  dat racisme niets met intelligentie te maken heeft. Het ontstaat volgens hen doordat een dominante groep haar bevoorrechte sociale positie wil legitimeren en beschermen in een conflict met andere groepen over hulpbronnen. Intelligente mensen zijn daar beter in dan minder intelligente mensen. Het is namelijk voor hen gunstiger om van mening te zijn dat raciale gelijkheid goed is, anders komen ze in de problemen. Maar vervolgens willen ze niets veranderen aan de voorrechten waar ze als dominante groep van profiteren.

Dat is een doordenkertje.  Wat betreft dat conflict met de hulpbronnen, bedoelen de geleerde bollen dat er een conflict is met de verdeling van sociale woningen, met schoolinschrijvingen, met allerlei sociale uitkeringen, die voor een niet-zo-intelligente oerinwoner niet vanzelfsprekend zijn?  Komen intelligente racisten in de problemen als ze hun raciaal voorbehoud t.o.v. de onbekend-is-onbeminde medemens uiten?
Het is ons een raadsel wat de wetenschappers bedoelen met de zgn. voorrechten van de dominante groep.  Wie is trouwens de dominante groep?  Ligt de nadruk op dominant, en zo ja, in welke betekenis van ‘dominant’?  En wat betreft de voorrechten: misschien kunnen de lezers daar klaarheid in scheppen.

Misschien zijn we gewoon dom.

Florent Van Ertborn
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130811005342.htm

1 gedachte op “Misschien zijn we gewoon dom

  1. Prachtig ! het was voor mij een belangrijk artikeltje , eindelijk ben ik verlost van mijn minderwaardigheidsgevoel en complexen . Ik dacht al , omdat ik beroeps-racist ben , minder intelligent zou zijn , niet dus ! Ik mag me dus vergelijken met de groten van de Belgische politiek , want dat zijn allemaal afgestudeerden van de grote school , bijzonder intelligent zoals Maya Detiege bv om van zijne majesteit nog maar te zwijgen .

Reacties zijn gesloten.