Met de staart tussen de benen

In Jemen werd het ietsiepietsie te gevaarlijk voor de Amerikanen.  Ze moesten hun ambassade  verlaten.  Hun derde ambassade.  Dankzij de onvolprezen buitenlandpolitiek van de ‘Democraten’.

Het begrip ‘met de staart tussen de benen’ kreeg een heel eigen diepgang toen de Amerikaanse mariniers het bevel kregen hun wapens in te leveren, hoewel ze onder vuur lagen.  Aan wie is niet duidelijk.  Kunnen ze evengoed voor een NGO gaan werken.  Of bij de Antwerpse politie…

Obama wil een blanco cheque voor ‘de strijd tegen I.S.’ maar zijn eigen soldaten mogen als schietschijf dienen zonder mogelijkheid tot zelfverdediging.

FT

5 gedachten over “Met de staart tussen de benen

 1. Mariniers hun wapens inleveren , in een land als Jemen ? Ik moet mijzelf beheersen , want mijn drang is heel groot ! om niet een boze brief te schrijven aan het adres van Obama en hij zal daar niet goe van zijn ! Het is niet de bedoeling dat mijn naam “Rene” de wereldpers haalt , want daar ben ik te bescheiden voor !

 2. In Benghazi waren het niet alleen 3 soldaten maar zelfs een consul die vermoord werden, een affaire die nog altijd niet uitgeklaard is maar waarin Obama en Hillary Clinton een heel vieze rol in gespeeld hebben.
  Ook mogen we niet de zaak Osama vergeten waarin door toedoen van Obama de mariniers en de dokter die de VS hielp, verraden werden.
  Met de Democraten en een president als Obama heeft de VS helemaal geen buitenlandse vijanden meer nodig.

 3. Ondertussen is er op YT reeds een vervolgclipje verschenen mèt de melding dat de “marines” éérst hun wapens onklaar gemaakt hebben alvorens die over te leveren aan de Yemenieten (zodat zij volledig-en-definitief onbruikbaar waren).
  Maar… zij hadden hùn-persoonlijk-eigendom-wapens toch nog bij zich… totdat zij ook deze moesten afgeven alvoor in het vliegtuig te stappen.
  Deze kregen ze wél terug nà de landing.
  (dàt clipje is zichtbaar op dezelfde YT-pagina van die… op Golfbrekers getoond werd.)

 4. In bijlage een bruggetje met een tekst die een andere kijk geeft over de toestand in Jemen. Van belang hierbij zijn de contacten tussen de VSA en de Houthis rebellen.
  Zie ook de tegenstelling tussen het Noorden en het Zuiden.
  Het ganse conflict in Jemen dient dan ook gezien te worden als één der zovelen op het “midden-oosten schaakbord” waarbij tal van belangen door elkaar lopen, het éne al tegenstrijdiger als het andere, en met voortdurende wisselende allianties.
  Uiteindelijk gaat het hier om een bos waar door men de bomen niet meer ziet.
  Slechts een zeer kleine kring heeft toegang tot wat er zich achter de schermen afspeelt.
  Wat de USA betreft is er geen fundamenteel onderscheid tussen de republikeinen en de democraten, beiden worden gecontroleerd door dezelfde “machtsbelangen”, en de rol van Obama beperkt zich hier tot deze van “stroman…”.
  Het zijn deze “machtsbelangen” die men moet durven omschrijven.. wil men met kennis van zaken kunnen spreken!!!
  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/01/yemen-houthis-obama-administration.html#
  Wat Osama Bin Laden betreft en de “nep-liquidatie” in Pakistan gaat het gewoon om het nadien uitschakelen van vervelende getuigen.
  Overal zijn er psychopaten aan de macht, van wie men niets anders dan leugens moet verwachten. Elke “officiële versie” van wat dan ook, staat gelijk met bedrog.
  Het probleem stelt zich dan niet in hoofde van de twijfelaars aan deze “officiële versies” maar wel in hoofde van diegenen die ze blindelings geloven.
  Wat Benghazi betreft gaat het hier om een “mini-versie” van het incident met de USS Liberty!!!
  Cui Bono????

Reacties zijn gesloten.