Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWij worden door onze beroepspolitiekers belogen en bedrogen!

Beroepspolitiekers zijn geboren belovers. Ze beloven steeds voor de verkiezingen om er alles aan te doen om onze levensomstandigheden te verbeteren, de belastingen te verlagen enz. Maar ze doen steeds het omgekeerde en zorgen alleen maar voor zichzelf, hun familieleden en vrienden. Ik dacht daar opnieuw aan toen ik in de International New York Times een artikel las met als titel  “Malta puts a price tag on citizenship Euro 1,15 million !!!
 
Waarover gaat het?

De beroepspolitiekers van Malta willen blijkbaar wel de bevolking helpen, hen gelukkiger maken en hun belastingen verminderen. Daarom hebben ze besloten om diegenen die Malta hiermede kunnen helpen de Maltese nationaliteit
aan te bieden mits het leveren van een behoorlijke inspanning. Ze wijzen er op dat een paspoort van Malta aan de bezitter de mogelijkheid geeft om zich in alle andere Europese landen vrij te kunnen verplaatsen, er overal te mogen werken en zaken doen en bovendien met dit klompje goud in handen naar niet minder dan 69 niet-Europese landen, met inbegrip van de USA, te kunnen reizen zonder een visum te moeten hebben. De Maltese beroepspolitiekers wensen echter niet dat de bijna 500.000 inwoners van hun land enige politieke macht zouden moeten afgeven aan die nieuwe landgenoten. Ze rekenen er op dat gedurende de vijf volgende jaren slechts een paar duizend vreemdelingen gevolg zal geven aan hun voorstel. Wel kunnen deze nieuwkomers er op rekenen dat ze geen angst moeten hebben op enig gesnuffel van de belastingdiensten van het eiland in verband met sommen die ze zouden meebrengen en die aldus voor altijd aan buitenlandse inmenging zullen ontsnappen.

Het prijskaartje voor een Maltees paspoort is dan ook niet gering: 650.000 euro in CASH plus een minimum investering van 500.000 in vastgoed op het eiland ! Volgens de eerste minister, Joseph Muscat, moet deze beslissing ongeveer 1 MILJARD
euro opbrengen gedurende de volgende vijf jaar en rekent men op een paar honderd belangstellenden per jaar. Na 5 jaar zullen deze duizend of tweeduizend nieuwe kiezers nog geen enkele invloed kunnen hebben op de huidige politieke macht van de oorspronkelijke autochtonen. Wel zal dit gemakkelijk verdiende cash geld kunnen bijdragen tot het helpen bekostigen van het onderwijs en de gezondheidszorg voor alle inwoners en zullen de vastgoedinvestering zorgen voor een behoorlijke creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Onder de eerste kandidaten bevinden zich volgens The Times of Malta een vorige formule 1 kampioen, een miljardair uit China, een wereldberoemde popstar, een lid van een koninklijke familie uit een golfstaat, een Amerikaanse persmagnaat en een Zuid-Amerikaanse voetbalspeler.

Ondertussen blijven de Maltese beroepspolitiekers duidelijke signalen uitzenden naar de Afrikaanse gelukzoekers die regelmatig op hun stranden met bootjes aanspoelen. Wij hebben voor U geen geld en geen werk en als u toch ons land ongevraagd binnenvalt dan steken we U in opvangkampen en zullen U zo snel  mogelijk terugzenden naar de plaats waarvan u vertrokken bent.

En wat deden de Belgische beroepspolitiekers?

Met de hoop dat deze nieuwe Belgen voor hen zouden gaan stemmen deelden ze GRATIS honderdduizenden Belgische paspoorten uit. Niet enkel bracht dit geen cent voor onze bevolking op maar, veel erger, betekende deze zinloze beslissing dat onze bevolking nu fortuinen diende op te hoesten voor gratis medische zorgen, gratis onderwijs en het naar achter dringen van onze eigen mensen op de wachtlijsten voor het bekomen van een sociale woning !! En deze nefaste toestand wordt nu steeds erger en erger in de toekomst.

Mijn mond viel hedenmorgen open toen ik in het programma De 7de Dag een zekere Nahima Lanjri van de CD&V hoorde verklaren dat dringend minimum quota’s moeten worden verplicht voor vreemdelingen in verband met beschikbare arbeidsplaatsen. Belgische ondernemers moeten beboet worden indien ze onvoldoende aantallen vreemdelingen aanwerven !!! Met andere woorden: door het bepalen van minima MOETEN Belgische ondernemers in de toekomst, op straffe van zware boetes,  vreemdelingen bij voorrang aanwerven op onze eigen Vlaamse mensen !!! Dat velen van deze ongevraagde nieuwe landgenoten zelfs onze taal niet machtig zijn en niet willen leren mag geen hinderpaal meer zijn voor onze eigen ondernemers!

Dit is de wereld op zijn kop ! Nadat we aan deze vreemdelingen fortuinen hebben betaald, nadat velen weigerden zich aan onze normen en waarden aan te passen beginnen dezen zich nu meer en meer te roeren omdat ze door hun nataliteitscijfer steeds meer en meer politieke macht in ons land hebben kunnen verwerven. Met dank aan de VLD, SP.A en CD&V  zijn we al wat onze ouders en voorouders hebben opgebouwd aan het verbrassen.

We doen dan ook vandaag een duidelijke oproep aan onze lezers om alles in het werk te stellen opdat de  totaal en  idiote tweespalt tussen N-VA en Vlaams Belang zou stoppen. SAMEN hebben we nog EEN ENKELE en ALLERLAATSTE kans om bij de volgende verkiezingen een meerderheid te halen. Het zal de ALLERLAATSTE kans zijn op een werkelijk onafhankelijk Vlaanderen. De slimme bollen bij de N-VA weten dit maar al te best. De tijd loopt snel en we moeten nu dringend SAMEN gaan ijveren voor deze enige en laatste kans.

Wil men in Vlaanderen nu kiezen voor beroepspolitiekers zoals we er gedurende jaren hebben gehad of wil men liever opteren voor beroepspolitiekers zoals in MALTA.

Aan U de keuze!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

Nvdr: Intussen heeft de Maltese regering onder druk van de EU ietwat bakzeil moeten halen  Er werd nl. een voorwaarde aan verbonden: de Maltese identiteit kan pas verkregen worden na één jaar ononderbroken verblijf op het eiland.

5 gedachten over “Men zegge het voort

  1. de tweespalt tussen n.v.a. en vl.belang zal nooit stoppen zolang figuren als de wever en consoorten aan het roer staan ,aan het vl.belang is het niet gelegen hoeveel maal hebben wij de hand reeds uitgestoken ???Qu’il est dur de hair ceux qu’on voudrait aimer (Voltaire)

  2. Voor wanneer een quotum voor allochtone werkGEVERS? Als er 10% allochtonen zijn in het land, moeten zij dan ook niet zorgen voor 10% van de werkplaatsen? Waarom wordt dit nooit vermeld?

  3. Net zoals het in België het geval is wordt er weinig of geen controle uitgevoerd op het verblijf van vreemdelingen in de Schengenlanden. In België is het de gewoonte om een afspraak te maken met een wijkagent om de verblijfplaats vast te stellen. Waarom zou dit in Malta anders zijn.

  4. Er is geen tweespalt, de keuze om niet officieel samen te werken is enkel gericht op het vermijden om de trado’s ook rond nv-a een zogezegd ‘wettelijk’ cordon te doen leggen. De trado’s zouden uiteraard niks liever zien dat dat nv-a en vb samengaan, net om nv-a te kunnen opzijzetten. Beter ware om even na te denken, nv-a nu rustig hun ding te laten doen, en eens nv-a rotsvast in de pluche zit volop gedoogsteun vanuit vb te geven, daar kan vb enkel ook beter van worden.

  5. Je zou er versteld van staan als bekend zou worden hoeveel “Europese” bedrijven in handen zijn van buitenlanders. In de meeste Aziatische landen is het als buitenlander niet toegestaan grond te kopen, een firma te leiden of de meerderheid van de aandelen in een bedrijf te verwerven. Een subtiele variante van “Eigen volk eerst”. Om toch in Azie te kunnen werken worden leasing kontrakten afgesloten. Grond wordt gehuurd voor een periode van maximum 99 jaar waar multinationals hun kantoren kunnen vestigen. Lokale managers leiden het bedrijf, meestal stromannen, maar wel met een riant salaris. Om aan openbare aanbestedingen deel te kunnen nemen moeten buitenlandse bedrijven een plaatselijk filiaal oprichten met als directeur uitteraard een autochtoon ofwel zelf politieker of toch minstens met passende politieke vrienden. Zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.
    Het verschil met de open deur politiek van Europa kan niet groter zijn.
    Een beetje opzoekingswerk is voldoende om te weten dat oa. Kruitvat (kan het Vlaamser ?) Ici Paris XL (kan het Franser ?) Superdrug (kan het Engelser ?) 100 % eigendom zijn van Watson Hong Kong om van de wereldberoemde Belgische Pralines Neuhaus als Turkse lekkernij nog te zwijgen. En zo zijn er niet honderden maar duizenden “Europese” firma’s en de uitverkoop gaat in steeds sneller tempo verder.

Reacties zijn gesloten.