Men zegge het voort

Aankondiging FreddyOns land begint volledig “zot” te draaien!

Toen we een bijdrage lazen van de Franse beroepspolitieker Laurent Wauquiez waarbij deze de aandacht vestigt op het nefaste gevaar voor Frankrijk dat dit land aan het vernietigen is
namelijk “le tout-gratuit” dachten we aan onze Vlaamse Onderwijsraad.

Volgens hogervermelde politicus zijn onze zuiderburen zich in de vernieling aan het werken door de talrijke beslissingen die de laatste jaren door de beroepspolitiekers werden genomen en waarbij steeds zogenaamde armen, niet-werkers, sociaal achtergestelden, minderbedeelden, alleenstaande moeders, en andere veronderstelde sukkelaars werden geholpen. Het resultaat van al deze beslissingen is volgens Wauquiez dramatisch te noemen. In plaats van minder werkloosheid hebben we er méér. In plaats van minder armen krijgen we er méér. In plaats van problemen op te lossen stellen we vast dar er méér bijkomen enz.

De oorzaken van deze negatieve evolutie zijn makkelijk vast te stellen. Er is steeds minder verschil tussen het inkomen van personen die werken en personen “die trekken”! Hierdoor worden steeds meer werkers aangetrokken om zich te gaan nestelen in een leven van zalig niets meer doen. De gemeenschap moet maar voor ons gaan zorgen want al die rijken hebben toch véél te véél en ze hebben dit in het verleden van ons “gestolen”! Linkse beroepspolitiekers blijven dit herhalen; blijven daardoor stemmen halen bij de “profiteurs” en weten zéér goed dat ze hierdoor op langere tijd het land volledig gaan vernietigen. Maar ondertussen kunnen ze hun zakken vullen en trekken ze zich geen barst aan van wat komen zal!

In ons land stellen we een soortgelijke evolutie vast.
Het blijkt nu dat er steeds méér kinderen naar onze scholen worden gestuurd die van hun ouders geen eten meekrijgen voor het middagmaal. In een normale samenleving zou men de ouders wijzen op hun onverantwoord gedrag en hun hiervoor straffen en tot andere inzichten brengen. Maar in onze idioot geworden samenleving gaan de beroepspolitiekers uit van het feit dat de verantwoordelijkheid van het individu zoveel als enigszins mogelijk is door de samenleving moet worden overgenomen. Daardoor vernietigen ze feitelijk meer en meer alle toekomstmogelijkheden van een normale samenleving en bereiken ze uiteindelijk de totale chaos.

Daarom huiverden we toen we vernamen dat de Vlaamse Onderwijsraad een advies voor de overheid aan het voorbereiden is waarbij de scholen VERPLICHT zouden worden om voor alle kinderen middagmalen te voorzien omdat sommige ouders deze verantwoordelijkheid niet meer nemen!!!

Dit is nu werkelijk de wereld op zijn kop! Gaat  deze raad in de toekomst eveneens de scholen verplichten om voor alle kinderen voor kleren en schoenen te zorgen omdat sommige ouders hun kinderen niet meer van normaal schoeisel voorzien? Gaan de scholen voor een kapper moeten zorgen omdat enz. enz.

Het is hoog tijd aan het worden opdat aan al dat gepamper dringend een einde wordt gesteld. Als werken niet meer mag lonen en als steeds meer en meer belastinggelden gaan dienen om profiteurs van een riant inkomen te voorzien moet men begrijpen dat het einde nabij is. Het is onze innige hoop dat alle beroepspolitiekers die voor deze nefaste evolutie verantwoordelijk zijn in 2014 definitief worden afgestraft en dat we terug naar een normale samenleving kunnen gaan.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

2 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Weet u Meneer Van Gaever, soms heb ik een probleem met u .Dat ouders op hun verantwoordelijkheden gewezen moeten worden daar heeft u volkomen gelijk in, dat tafelschuimers , het kaf van het koren moet aangepakt worden volledig mee eens.
  Maar het zal u verbazen dat ook onze Vlaamse moeders hun kinderen uit noodzaak zonder brooddoos naar school sturen , want u heeft geen idee hoeveel armoede er is onder onze eigen bevolking.
  Persoonlijk heb ik liever dat mijn belastingcenten gaan naar een warme maaltijd op school , dan naar het zoveelste nutteloze multicul project, of de ene of andere kunstzinnige gesubsidieerde met koninklijke allures.
  Uzelf heeft een rijkelijk gevuld leven ,honger is u vreemd , maar ik zie wel anders ,( en alsook dat het kroezelkoppen zijn) wanneer kinderen honger hebben raakt mij dit als mens, want in vele gevallen zijn deze mensen(vrouwen) in een situatie beland waar zij zelf niet om gevraagd hebben en kunnen ze op bitter weinig hulp rekenen.
  Een zwart- wit redenering geven is vrij makkelijk vooral uit een comfortabele
  cocon, zonder zorgen., wat u in zekere zin wereld vreemd maakt.
  U , meneer Van Gaever de man van zeven stielen en evenveel faillissementen, zou zich toch eens moeten bezinnen over uw klakkeloos ‘zegge het voort’.

 2. Beste Freddy,
  Het probleem is altijd dat er iets gedwongen wordt opgelegd. Solidair zijn vinden wij Vlamingen niet erg, wel als men ons verplicht. Solidair zijn vinden wij Vlamingen niet erg, wel als men onterecht van ons profiteert. Solidair zijn vinden wij Vlamingen niet erg, wel als gespuis er misbruik van maakt. Solidair zijn vinden wij Vlamingen niet erg, wel als er geen respect kan zijn voor onze cultuur, normen en waarden. Er zijn grenzen, en die zijn ruimschoots bereikt.

Reacties zijn gesloten.