Men zegge het voort

Aankondiging FreddyIs dat feitelijk geen diefstal en dus een misdaad?

Belastinggelden die we moeten ophoesten zijn feitelijk bedoeld om allerlei onkosten te betalen in het belang van de gemeenschap. Maar we krijgen een wrang gevoel wanneer we in de Gazet Van Antwerpen van 13 juni een artikel lezen met als titel  “NMBS-top naar de kassa”.

Uit deze bijdrage kunnen we vernemen hoe ons belastinggeld soms wordt verbrast en hoe vakbondsleiders en bazen van politieke partijen er soms geen graten inzien om zichzelf en hun vrienden op een schandalige en totaal onverantwoorde wijze te bedienen.

Zo vernemen we dat Jannie Haek, de rode krachtpatser van de spoorwegen, misschien niet zal herbenoemd worden in de nieuwe structuur die vanaf 1 januari 2014 bij de NMBS in voege treedt. Indien dit zou gebeuren werd nu reeds beslist hem dan een opstappremie van niet minder dan 800.000 Euro of 32 MILJOEN OUDE FRANKEN toe te stoppen.

Maar Jannie Haek is niet de enige die zal kunnen profiteren van dergelijke schandalige en onterechte vergoedingen.

Ook vakbondsman Michel Bovy en een drietal politiek geparachuteerden, die allemaal de titel van directeur-generaal blijken te dragen, vallen in de prijzen. Indien ze niet worden herbenoemd werd nu reeds vastgelegd dat ze zullen doorbetaald worden tot aan het einde van hun mandaat dat nog niet minder dan vijf jaar loopt…. Het gaat hier niet over wat zakgeld maar over een gemiddelde bruto MAANDLOON van 34.000 Euro!!!

De meeste van deze profiteurs danken hun benoeming uitsluitend aan hun vakbond of partij die hun deze vetpotten heeft bezorgd als snoepje wegens hun vakbond- of partijverdiensten en niet wegens hun kennis van spoorwegzaken.

Wetende dat enerzijds de spoorwegen steeds grote verliezen boeken en jaarlijks miljarden belastinggelden opslorpen en dat anderzijds de treinen steeds minder stipt rijden kan men alleen maar walgen van het feit dat dergelijke schromelijke misbruiken met belastinggelden in ons land mogelijk zijn. Volgens onze mening kunnen we hier niet meer spreken van verantwoorde vergoedingen maar veeleer van diefstal.

Feitelijk zouden we in ons land over een soort onafhankelijke jury moeten kunnen beschikken die dergelijke misbruiken met overheidsgelden zou moeten kunnen aanklagen en de schuldigen laten straffen. Maar in een corrupt apenland zoals het onze zal dergelijke jury nooit enige levenskans krijgen.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever