Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWe moeten er voor zorgen om bij de volgende verkiezingen de traditionele partijen uit te schakelen!

Toen ik gisteren een heen- en terug ticket in 2de klasse naar Parijs bestelde en ik hiervoor méér dan 200 euro diende te betalen dacht ik er opnieuw aan hoe totaal verkeerd ons land in elkaar steekt. Voor de prijs die het staatsbedrijf NMBS hiervoor aanrekent kan men met luchtvaartmaatschappijen de dag van vandaag driemaal verder en viermaal sneller een andere bestemming bereiken!

Om nog ooit uit het slop te geraken moet men de moed hebben onze samenleving drastisch en snel te veranderen. De grote politieke partijen hebben gedurende enkele generaties het land totaal leeg gezogen. Onder allerlei voorwendsels hebben ze een reeks activiteiten naar zich toegetrokken die gingen van lucht- en spoorvervoer tot radio en televisie via postbedeling en wegenbouw.

De evolutie is meestal dezelfde.

Eerst maakt men de burger wijs dat een bepaalde activiteit best door de overheid wordt uitgebaat en dit in het algemeen belang. Dan maakt men steeds de fout om niet de meest bekwamen maar wel de vrienden en de vrienden van de vrienden te benoemen op de beste plaatsen. Deze zorgen er dan weer voor om als wederdienst allerlei hand en spandiensten te bewijzen. Na verloop van tijd stapelen de verliezen zich steeds meer en meer op en moeten de prijzen voor de bewezen diensten steeds worden verhoogd. De burger betaalt nu tweemaal namelijk een reeds te hoge prijs voor de dienst en een tweede maal de jaarlijkse tekorten, die het gevolg zijn van allerlei verbrassingen, via de belastingen. Het was destijds zo voor Sabena en het is vandaag nog steeds zo voor ondernemingen zoals de NMBS of De Lijn. De enige wijze om een einde te stellen aan al die misbruiken is om op enkele maanden tijd ALLE activiteiten die niet strikt noodzakelijk tot de overheid moeten behoren zoals b.v. rechtspraak uit de pollen van de overheid te halen. Transportactiviteiten? Privatiseren. Radio en TV? Privatiseren. Post? Privatiseren. Enz.

Indien men moedig is en dit wil doen dan storten de jaarlijkse tekorten van de staat als een kaartenhuis ineen en kan men werkelijk zeer belangrijke belastingverminderingen doorvoeren waardoor onze economie zeer snel tot de meest performante van de wereld zal behoren.

Weliswaar zullen dan de tienduizenden werknemers die nu bij deze staatsbedrijven werken een tandje moeten bijsteken. Ook zullen de vakbonden een toontje lager moeten zingen en willen aanvaarden dat de talrijke privileges van bepaalde beschermelingen nu niet meer door de beugel kunnen.

Dit zou voor ons land en de meesten onder ons de goede en juiste oplossing zijn . We hebben deze mogelijkheid en moeten daarom durven bij een volgende verkiezing onze stem te geven aan diegenen die nooit voor de huidige chaos verantwoordelijk zijn geweest.

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever