Men zegge het voort

Aankondiging FreddyIk begin steeds beter te begrijpen hoe dit corrupte land in elkaar steekt !

Het was in de late zomer van vorig jaar dat ik voldoende informatie betreffende VLM aan elkaar had geknoopt om met zekerheid te kunnen weten dat dit bedrijf enkele maanden later in faling zou gaan. Mijn diverse bronnen gaven me de overtuiging dat VLM feitelijk in december 2015 de boeken had moeten neerleggen en toen reeds tegen een negatief eigen vermogen aankeek.

Maar door een misdadig systeem om steeds maar nieuwe bestemmingen in het leven te roepen en na relatief korte tijd opnieuw af te voeren werden telkenmale duizenden tickets verkocht voor vluchten die nooit zouden gevlogen worden. Men stelde de terugbetaling van die tickets steeds verder uit en boorde steeds nieuwe bronnen aan. Ondertussen sluisden de 5 musketiers, zoals we hen noemden, steeds maar meer geld naar hun rekeningen. In december was ik 100% zeker van mijn bevindingen en deelde die mede aan de Kredietbank en aan de bedrijfsrevisor DELOITTE. Het heeft geen zin mijn hele saga te herhalen maar we zetten die vroeg of laat wel eens in detail op papier.

Vanaf de maand december heb ik steeds meer tijd en geld gestoken in mijn voorbereidingen om te trachten mijn vroeger kind vroeg of laat terug in handen te krijgen. Ik stelde opnieuw een prachtige ploeg samen met wie ik zonder problemen snel een winstgevend bedrijf zou in handen hebben. Alles werd tot in de puntjes voorbereid. We gingen in Alzey (Zuid-Duitsland) onderhandelen met Lufthansa-technik voor het onderhoud van de motoren, we troffen allerlei voorbereidingen om het technisch onderhoud opnieuw in eigen handen te nemen en hoopten opnieuw vele technici, die inmiddels waren  weggelopen, opnieuw aan een baan te helpen. We zouden vele zaken opnieuw invoeren die destijds het succes van VLM hadden gemaakt maar die door luchtvaartamateurs werden gewijzigd of afgevoerd met grote verliezen als gevolg.

Tijdens een gesprek met captain Raymond Nicolai (Nico),één van mijn toekomstige verantwoordelijken, gaf deze me de raad om contact op te nemen met Meester Frans De Roy (FDR). Volgens Nico had deze laatste een zeer goed contact met het Bestuur der Luchtvaart en zou die mij misschien bij een latere mogelijke overname van VLM kunnen helpen. En zo gebeurde. Ik vertelde gedurende ongeveer 2 uur aan Meester De Roy al wat ik wist betreffende VLM. Het bedrog, de miljoenen putten in euros, de geschatte waarde van de toestellen, wat er naar waar verdween, het oneigenlijk gebruik van credit-cards enz.enz. Ik wist uit ondervinding dat curatoren ongeveer 10% in rekening brengen van wat ze nog kunnen realiseren en maakte FDR duidelijk dat er voor curatoren enkele honderdduizenden euro aan de likstok hingen. Zo zit ons land nu eenmaal in elkaar. Curatoren die nooit iets met een bedrijf te maken hadden kunnen vanaf de eerste dag voor een riant inkomen zorgen terwijl het personeel dat er 10, 20 of méér jaar had gewerkt met lege handen achterbleef.

Toen de laatste stuiptrekkingen van VLM op gang kwamen verwittigden we opnieuw FDR en deze liet me weten de zaak in het oog te zullen houden.

Toen kwam het door de rechtbank ,totaal onverwacht, toegestane WCO nog
wat roet in het eten gooien maar dit, zoals we hadden voorspeld, duurde
niet lang.

VLM dus failliet en zoals Nico me had voorspeld FDR hoofdcurator.

Had ik maar vroeger geweten wat er in ons land allemaal mogelijk is.

Ons eerste onderhoud met de curatoren hebben we hier reeds enkele weken geleden weergeven. Het was de dag voor ons onderhoud op het Bestuur der Luchtvaart in Brussel.

Wat FDR reeds besproken heeft met dit Bestuur vanaf het ogenblik van de faling weten we niet. Wat we wel weten is al wat we reeds in het begin van dit jaar aan FDR hebben verteld in verband met de totaal onbegrijpelijke houding van dit bestuur gedurende de vele maanden die de faling voorafgingen. Het aantal inbreuken op gebied van onderhoud,
veiligheid enz. waren niet meer te tellen. In de loop van de maanden voor de faling trok ik tot tweemaal toe naar het Bestuur om te wijzen op totaal onaanvaardbare toestanden maar er gebeurde niets.

Inmiddels kan het niet anders of FDR moet reeds zeer goed hebben kunnen vaststellen dat al wat ik hem heb verteld allemaal 100% juist was.

Het onderhoud met het Bestuur draaide totaal anders uit dan wat ik had verwacht.
Ik dacht toch nog een oplossing te kunnen vinden met de curatoren zelf die mij eventueel de leiding zouden kunnen toevertrouwen onder hun gezag. Ik kon bewijzen vanaf de eerste dag winst te kunnen maken omdat er nog orders voor méér dan 500.000 euro waren van Aviation Factory enz.
Maar………. FDR verdween voor mij van de kaart! Ik belde minstens 40 maal gedurende de laatste weken naar zijn nr 0475/773577! Tweemaal had ik hem ongeveer 15 seconden aan de lijn. De eerste maal zei hij “Ik ben in vergadering. Ik zal U later terugbellen” en verbrak de verbinding.
Hij belde nooit terug. Vorige donderdag lukte het me een tweede maal na een reeks van oproepen die steeds na de tweede of de derde beltoon werden verbroken.
Opnieuw enkele seconden “Ik ben in vergadering. Bel me morgenvroeg
op”………tuut tuut tuut en daar stonden we weer. Vorige vrijdag hebben we dan opnieuw tevergeefs getracht hem eindelijk aan de lijn te krijgen maar steeds tevergeefs. Zijn secretaresse herbevestigde me dat ze hem duidelijk had gevraagd me op te bellen. Twee ex VLM- medewerkers die nu nog voor FDR werken bevestigden me dat ze het hem eveneens hadden gevraagd me op te bellen. Alles tevergeefs.

Langs deze weg wil ik FDR danken voor de wijze waarop hij zijn taak waarneemt. In de pers heb ik kunnen lezen dat de curatoren “dag en nacht werken om zoveel jobs als enigszins mogelijk is te redden.” Mooie bla bla. Ik meen dat de teller nog steeds op NUL staat.

Ik wil eveneens aan FRD laten weten dat ik geen enkele verdere oproep meer verwacht. Vandaag niet.Morgen niet.Nooit meer. Nu ben ik vanaf heden en voor zeer lange tijd in vergadering indien hij het toch nog eens zou proberen om terug contact op te nemen.

Triestig corrupt land. In België draait niets nog normaal. Toch wil ik deze bijdrage nog eindigen met een plezante noot.

Vorige vrijdag vernam ik dat de curatoren opnieuw in een belangrijke vergadering zaten op de luchthaven in Deurne. Ze hadden beslist geen tijd om met Freddy Van Gaever te onderhandelen maar wel met een andere investeerder. Een Nederlander. Een zekere Harm Prins!!!! We kennen het aangerekende uurtarief van onze curatoren niet maar het zou zeker veel, zéér veel van de circa 250 ex-medewerkers van VLM België en VLM Nederland aan het wenen brengen indien ze die facturen mochten inzien om vast te stellen dat dergelijke vergaderingen soms totaal zinloos zijn.

Ik zou in plaats van aan onbekenden wel en aan Van Gaever geen onderhoud toe te staan als curator toch even de moeite hebben gedaan om na te kijken met welke krachtpatsers ik zou gaan onderhandelen.

Daarom zou ik even achter mijn computer zijn gaan zitten; dan naar
INTERNET zijn gegaan; dan naar GOOGLE en als zoekopdracht hebben
ingetikt DIEF OPLICHTER HARM PRINS.

Dan kan iedereen op deze wereld lezen dat deze man in de gevangenis werd gestopt wegens belastingontduiking, afpersing enz., duizenden schuldeisers heeft achtergelaten met een reeks falingen, in Cuxhaven een jacht heeft gestolen en in de pers de mooie titel BOTENDIEF kreeg toegewezen,dat hij steeds schermt met ronkende buitenlandse
investeerders en zelfs Opel in Antwerpen wou overnemen van General Motors!!!. Er is voldoende lectuur om zich een bult te lachen. Maar FRD moet begrijpen dat ik geen zin meer heb om nog in de rij te gaan staan met personen van dit niveau. Het zou me plezieren FDR om van U te mogen vernemen hoeveel JOBS U nu reeds hebt kunnen redden met kandidaten à la Prins! Succes en in het restaurant van de luchthaven mag U steeds “een duvel” op mijn rekening laten zetten!

Men zegge het voort…

Freddy Van Gaever

P.S. Ik geraak er steeds meer en meer van overtuigd dat mijn lidmaatschap van het VLAAMS BELANG mij reeds vele parten heeft gespeeld.Toch heb ik er nog nooit één minuut spijt van gehad.
Vele malen heeft het me echter geleerd hoe smerig en huichelachtig sommigen kunnen zijn.

1 gedachte op “Men zegge het voort

  1. Het hoofdstuk GM heb ik nooit kunnen afsluiten ,.zoveel twijfels details.
    Ben destijds gecontacteerd geweest door de piloten (Sabena)-nooit het verband begrepen.
    Detail,mijn ontslag GM is gevraagd door de vakbonden,GM-Opel had een reisbureau…

Reacties zijn gesloten.