Men zegge het voort

Aankondiging FreddyEr is nog zoveel dat het grootste gedeelte van de bevolking nooit te weten komt!

Gedurende ons leven hebben we regelmatig de wegen gekruist van belangrijke ondernemingen en belangrijke politieke mandatarissen.
Bijna steeds stelden we corruptie en bedrog vast. Tot op vandaag is het ons een raadsel gebleven hoe vele van die personaliteiten en bedrijven nog steeds de scepter zwaaien en nooit werden bestraft voor omkoperij of duidelijk bedrog. Regelmatig bekruipt me de lust om een boek te schrijven met als titel: ‘Bedriegen een feest?’

In dit boek zou ik een reeks voorbeelden geven van allerlei vormen van omkoperij of duidelijke corruptie waarvan ik, meestal toevallig, op de hoogte kwam. Indien ik dergelijk boek zou schrijven is de kans echter groot dat enkelen van die meester bedriegers me de laatste jaren van mijn leven nog zouden trachten te vergallen en waarschijnlijk nog voldoende steun van soortgenoten zouden kunnen vinden om daarin dan ook nog te slagen.
Toch wil ik vandaag één van die zogenaamde geheimen prijs geven. De oorzaak van deze zogenaamde kleine openbaring ligt aan het feit dat ik de laatste dagen meermaals werd aangesproken door vrienden en kennissen die al dan niet met een Volkswagen rijden.

“Freddy! Hoe is het in godsnaam mogelijk dat dit bedrog nooit vroeger is uitgekomen? Geen enkele van de miljoenen Volkswagen bezitters, waaronder zeker duizenden ingenieurs en technici, zou ooit iets hebben opgemerkt? Hoeveel medewerkers of beheerders van Volkswagen waren van het bedrog op de hoogte? Waar zaten, gedurende al die jaren dat de fraude duurde, diegenen die de wetten hebben gestemd om die uitlaatgassen te controleren en te beperken? Wat was het nut om al die controleurs te betalen die verondersteld werden dit allemaal op te volgen? Neen Freddy, ik begrijp er niets meer van” Tot daar één van mijn gesprekspartners.

Mijn antwoord was steeds hetzelfde. Ja, ik heb daar eveneens moeite mee maar toch kan ik het begrijpen aangezien ik zelf, en meermaals , dergelijke zaken heb meegemaakt en ook nooit heb kunnen begrijpen dat soortgelijke feiten jaren kunnen duren en dan nog maar zelden ooit aan het licht kwamen. Volkswagen heeft dus de pech gehad dat toevallig twee Amerikaanse professoren en twee van hun studenten eens wat zijn gaan nakijken en de hele zaak in stroomversnelling hebben gebracht. Zonder dat viertal had  Volkswagen misschien nog jaren kunnen doorgaan, zouden er geen pakken miljarden euro aan beurswaarde zijn verloren gegaan en zou er misschien een ander constructeur eerst in de problemen zijn gekomen.

De reactie op mijn standpunt was bijna steeds dezelfde “Ha ja! Kan U mij eens zo een voorbeeld geven dat U zelf hebt meegemaakt en dat nogal belangrijk was en nooit is uitgekomen?”

Natuurlijk zou ik dat kunnen.  Ik heb zo een hele reeks voorbeelden maar ik heb reeds lang geleden beslist om daar niet meer over te spreken omdat het de wereld toch niet zal veranderen enerzijds en anderzijds alleen maar voor herrie zou kunnen zorgen met bepaalde firma’s of personen of politieke partijen en daarom: zand erover.

Telkens heb ik dan ook vastgesteld dat dit mijn gesprekspartner helemaal niet bevredigde. Ik had het gevoel dat men mij niet geloofde en dit stemde me bijzonder droef. Ik beloofde dan ook telkens dat ik er nog eens zou over nadenken en eerstdaags toch wel eens één van die talrijke voorbeelden zou openbaar maken. Ik zal dus bij mijn volgende bijdrage eens een voorbeeld geven uit die reeks. Belofte maakt schuld!

Men zegge het voort,

Freddy Van Gaever

11 gedachten over “Men zegge het voort

  • Allemaal Toyota’s, model Jihad, met machinegeweer als standaard uitrusting geleverd.

 1. Ik ben toevallig ook te weten gekomen van een directeur van een bekende school in Gent dat bij het ondertekenen van een document ivm de zaak Beaulieu de bevoegde minister om zijn handtekening te plaatsen hij een som vroeg van 10 miljoen belgische frank, Wat dan ook geschiedde,

 2. Zoals zaken die (ze laten) verjaren. Bende van Nijvel, Dexia. Zaken die met de mantel der liefde worden toegedekt. En zoals u schrijft corruptie. Misschien goed dat we alles niet weten, onze ergernis zou nog groooooter zijn.

 3. Steek toch Uw hoofd niet in een strop, mijnheer Van Gaever, want… in een mum van tijd hangt U te drogen gelijk een wijtingske en niemand, (behalve enkele amateurs) zal bereid zijn om van U te proeven.
  Maar… zèlfs een liefhebber van gedroogde wijting stroopt er éérst het vel af en, gooit die nadien, samen met de graat weg.
  “Het sop is de kool niet waard” is wél een àl-oud Vlaams gezegde, doch… nog steeds recent om te overwegen. (^_-)

  • Fikken, uw kennis van de visserij en waarschijnlijk ook de werking van de Brugse rechtbank zijn ondoorgrondelijk. Door het feit dat justitie,binnenlandse zaken, loges en magistratuur zich tot één kankertumor hebben verenigd zullen de klokkenluiders altijd worden vernietigd.
   NB. aan de vleugeltjes van een totje hangt toch het beste vlees van een droogvis.

   • Over rechtbanken gesproken. De gepensioneerde rechter van het Landgericht Stuttgart, Frank Fahsel, blikt terug in ‘Die Weltwoche’ over hoe in de BRD recht gesproken wordt in politieke processen. Veel verschil met het land b merk ik niet.
    ‘Ich habe unzählige Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte erleben müssen, die man schlicht ‘kriminell’ nennen kann. Ich habe ebenso unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt, gegen die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind. Wenn ich an meine Beruf zurückdenke dann übekommt mich ein tiefer Ekel vor ‘meinesgleichen’.
    (Ik heb ontelbare rechters en procureurs moeten meemaken die men gewoonweg crimineel kan noemen. Ik heb evenzo ongelooflijke als ontelbare door het systeem georganiseerde rechtsschendingen en rechtsverbuigingen meegemaakt waartegen niets opgewassen was/is omdat ze conform met het systeem zijn. Als ik aan mijn beroep terug denk dan overkomt mij een diepe weerzin aan mijn gelijken)

 4. Freddy is verbaasd over het feit dat de verantwoordelijken voor al deze corruptieve toestanden ongemoeid worden gelaten. Ik ben dat echter niet.
  Er is immers één verklaring voor :”CHANTAGE”.
  Als men niet “chanteerbaar” is, is er geen schijn van kans meer om een verantwoordelijke positie in te nemen.
  Het gevolg is dat iedereen iedereen afdreigt, waardoor er een totale blokkering ontstaat. Alle zaken zijn trouwens op één of andere manier met elkaar verweven, en waarbij de zakenwereld, de politiek, het gerecht & politie, de loge en de georganiseerde misdaad door elkaar lopen.
  Het chantagemiddel bij uitstek zijn “zedenfeiten”.(lees : pedofiele toestanden).
  Een blik achter de schermen krijgt men in het volgende bruggetje :
  – See more at: http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/09-11-2015/132533-dutch_ambassador-0/#sthash.n6wOEXmE.dpuf
  Een citaat dat in dit geval betrekking heeft op Nederland :
  “Last week, the Ambassador of the “Kingdom of the Netherlands” in Moscow was rightfully criticized and ridiculed on these pages for making some utterly stupid remarks about the Crimea. The arrogant stupidity of Mr. Ron van Dartel is indicative of the perversity pervading the entire Dutch ruling class.
  The correct term for this ruling class would be “kakistocracy”, or rule by the worst, most morally corrupt elements in society. As a matter of fact, moral decrepitude is what holds this class together. A generation or two ago, the ruling class recruited its new members through an old boys’ network, essentially a long-established rather restricted circle of elite universities and the aristocracy. The system was held together by shared upper class principles and customs. Subsequently, the rapid growth of government bureaucracy (and the competition from well-paid jobs in private enterprise), imposed less rigid recruitment standards, opening up the system. Thus the middle middle and lower middle classes got their chance to become high civil servants, Cabinet Chefs and Ambassadors. Yet because they were not from the upper middle and upper classes, their class loyalty could not be counted upon. And because many of the more lowly born newcomers were highly capable and ambitious, some mechanism was needed to ensure their absolute loyalty to the system that admitted them”
  – See more at: http://www.pravdareport.com/opinion/columnists/09-11-2015/132533-dutch_ambassador-0/#sthash.n6wOEXmE.QPKFV2Sl.dpuf(=einde citaat).
  Deze “chantage praktijken” zijn intussen deel gaan uitmaken van de maatschappij, en dit in al haar geledingen.
  Niemand heeft dan ook nog de handen volledig vrij… er is steeds één of andere ‘casserole…”
  Bovendien zijn er ook zeer bijzondere praktijken tijdens inwijdingsrituelen van “occulte organisaties” die van die aard zijn, dat de betrokken nooit of nooit zullen afwijken van de uit gestippelde lijn en nog minder ooit zullen spreken.
  Freddy,
  Denk aan de vrouw, de kinderen en kleinkinderen… het is geen schande om in dat geval, een belofte niet na te komen.
  Een ongeluk is immers vlug gebeurd!!!

Reacties zijn gesloten.