Men zegge het voort

Aankondiging FreddyWe nemen enkele maanden rust !

We hopen de moed te hebben en de mogelijkheden om aanvang januari terug present te zijn met onze bijdragen.
Eerst en vooral zijn we vreselijk ontgoocheld over de gang van zaken in ons land. We kunnen maar niet begrijpen wat er hier allemaal mogelijk is. Neem nu de recente
bijdragen in de media in verband met het gigantische gat dat door de zogenaamde “groene energie” in onze overheidsbudgetten werd geslagen. Vanaf de eerste dag (jaren geleden)
hebben we dit allemaal haarfijn voorspeld! Al onze bijdragen in dit verband kan U nog steeds terugvinden op www.freddyvangaever.be!  Maar niemand, en zeker de beroepspolitiekers niet, die ons hiervoor bedanken. Niemand betaalt ons één cent voor al die wijze en goede raad. Integendeel! Het zijn de hoofdverantwoordelijken voor deze schandalige verbraspartijen, zoals Johan VDL en Freya VDB, allebei van Sp.a signatuur, die vandaag nog door de kiezers bedankt worden via allerlei vetbetaalde mandaten!  Dat vele kiezers oogkleppen dragen wisten we reeds maar dat de onverschilligheid voor wat er in ons land allemaal gebeurt zo groot was maakt ons sprakeloos.

Neem nu de totaal onverantwoorde acties van de vakbonden. Omdat de huidige regering een einde wil stellen aan al dat potverteren, of het tenminste wil beperken, blijkt dat voldoende te zijn om te trachten de boel op stelten te zetten. Volgens onze mening schieten de vakbondsleiders daarmee in  hun eigen voet. Hun gehuichel is nu wel voor iedereen duidelijk aan het worden en we kunnen niet geloven dat de vakbondsleden zo dom zijn om niet in te zien dat ze schromelijk worden misbruikt. Toevallig zijn het juist diegenen die zouden moeten zwijgen omdat ze tot de meest bevoordeligden behoren die het hardst roepen.

De misbruiken en het geprofiteer bij b.v. de N.M.B.S. hebben reeds lang de grens van het aanvaardbare overschreden. Het wordt hoog tijd dat er een regering komt die stap voor stap een einde gaat stellen aan reeksen misbruiken bij voornamelijk,  overheidsbedrijven. Hopelijk komt er ooit een wet die toelaat dat een staker stante pede kan worden ontslagen. Indien iemand inderdaad meent dat hij slecht of onvoldoende betaald wordt en in staking gaat dan kan men die persoon alleen helpen door zijn arbeidscontract onmiddellijk te stoppen zodat hij zich elders kan gaan verbeteren.  Zo simpel zou dat moeten kunnen zijn. Het steeds maar toelaten dat bij overheidsbedrijven staking op staking wordt uitgeroepen is een schande en een beschaafde bevolking onwaardig.

Het wordt hoog tijd dat men nu eindelijk eens een einde gaat stellen aan al die onzin en de beroepspolitiekers die voor het in stand houden van al die misbruiken verantwoordelijk zijn gaat straffen. De bevolking zou niet meer mogen toelaten dat de verantwoordelijken voor het verbrassen van ons belastinggeld ongestraft blijven. Neem nu b.v. het feit dat wegens een tekort aan opvangmogelijkheden voor gevangenen voor fortuinen nieuwe gevangenissen werden gebouwd en dat nu blijkt dat honderden cellen onbezet blijven wegens…gebrek aan cipiers! Kan het nog gekker? Zou men de hoofdverantwoordelijken voor al die schandalen niet beter zelf eens enkele dagen in die cellen steken? Ons land is meer en meer een soort zothuis aan het worden waar niemand nog verantwoording moet afleggen. We zien de toekomst zeer somber in indien men hier niet snel gaat ingrijpen.

Maar we komen even terug op de titel van deze bijdrage. Enkele dagen geleden kregen we totaal onverwacht zeer slecht nieuws in verband met onze gezondheid. We zullen gedurende de volgende maanden talrijke malen de kliniek moeten bezoeken. Hopelijk zal over enkele maanden de toestand onder controle zijn zodat we terug met hernieuwde moed aan onze bijdragen kunnen beginnen. We hopen dus opnieuw begin januari op antenne te komen!

In afwachting wil ik alle lezers nogmaals bedanken voor hun belangstelling en hen het allerbeste toewensen voor de eindejaarsfeesten.

Tot dra!

Freddy Van Gaever

Nvdr: Hierbij een video uit het jaar 2010 n.a.v. het einde van zijn politiek mandaat, niet van zijn politieke betrokkenheid.  Zoals wij Freddy Van Gaever kennen, houdt hij pas op wanneer hij ertoe fysisch toe gedwongen wordt.

Freddy, als het je een troost mag wezen: “Wij begrijpen het ook niet.”  Geef ons een seintje als je weer je opiniestukjes zal schrijven.

FVE

6 gedachten over “Men zegge het voort

 1. Spoedig herstel gewenst en snel weer achter de pen want ons land gaat helaas door de corruptie regelrecht de afgrond in ook al staan we ze tegen te houden het zootje gaat ongestoord verder met het vernietigingswerk zich steeds vestoppend achter de grootste misdaadorganisatie EU genaamd.
  Het gespuis neemt de overhand op alle locaties en dan wil die NVA griezel ok nog minstens 10% allochtonen op publieke posten, kan het nog ziekelijker?

 2. Wat we nu meemaken zowel in de be. als in de wereld politiek is feitelijk eenvoudig te verklaren . De geschiedenis geeft voorbeelden genoeg . Alles wat over zijn hoogtepunt komt gaat rechtstreeks naar richting exit . Het Romeinse rijk , oud Egypte en dergelijke die ooit wereldmachten waren . Nu is het de beurt aan Europa . De zogezegde beschaving is zijn doel voorbijgeschoten . Geen wereldvrede maar zowat overal vechten elkander kapot maken , vernielen in plaats van opbouwen , honger , miserie , zelfs slaven en slavinnenmarkten zijn terug up to date . Ambras tussen wereldmachten elkander koeioneren . Ik denk dat we de tweeentwintigste eeuw niet zullen halen . De be . politiek is daar ook een voorbeeld van . De socialisten , de redders van de arbeiders , ridders van de rechtvaardigheid , wat schiet daar van over . Wat rest er nog van die NVA beloftes . Het enigste wat nog rechtvaardig is .We moeten er allemaal aan geloven , zowel de super rijken de machthebbers of de grootste arme luis . Het had allemaal zoveel beter geweest indien niet die vervloekte menselijke drang en onderdrukking voor macht zou bestaan . De vredelievende , de rechtvaardigen , de nadenkers , zij vormen een minderheid . Het zijn de spelbrekers de ambetanterikken ! Ze worden vernederd , belachelijk gemaakt tot leedvermaak van de grote kudde meelopers en de meest simpelen

 3. Freddy, Veel moed en veel succes toegewenst en hopen dat je terug de “oude” word
  Ik ben altijd een stille bewonderaar geweest van uw denken en handelen.
  Zoals zovele getrouwen van het VB kan ik er niet naast kijken dat we moeilijke en verschrikkelijke tijden tegemoet gaan als we niet reageren op de politieke verantwoordelijken die alleen maar zichzelf kennen en de bevolking laten opdraaien voor al de ellende die ze ons aangedaan hebben.
  Als er een rechtvaardige God bestaat dan heeft hij veel werk aan de winkel.
  Ik hoop ook dat de ogen van vele echte Vlamingen zullen opengaan bij het onrecht dat ons door de politieke elite word aangedaan onder de mom van evolutie in plaats van revolutie. Er is geen enkel volk zelfstandig geworden zonder een revolutie in goed en kwade zin?
  Ik hoop weldra uw schrijfsels terug te mogen lezen met dat eeuwig optimisme in verwerkt.
  mvg Maurice Claerhout.

 4. Meer en meer bekruipt mij het idee dat de NMBS maar beter volledig opgedoekt wordt. En een openbaar bod uitschrijven op binnen- en buitenlandse privéondernemingen om bestaande en (waarom ook niet) nieuwe lijnen (goederen en passagiers) voor x-jaar in concessie uit te baten. Zo ontstaat er concurrentie wat de prijsvorming en de kwaliteit ten goede zal komen.
  Ik besef: het is NIET simpel met de opgebouwde schuldenlast en de spin-structuur over Brussel; anderzijds eenmaal door de zure appels heen, biedt het perspectief i.p.v. de chronische “terreurstakingen” die de samenleving bewust schade berokkenen.

 5. Zo zie je maar dat er ook nog eerlijke politici bestaan Ik denk vele in onze partij en weinigen in andere partijen en zeker geen enkele in de socialistische partij

Reacties zijn gesloten.