Men vergelijke…

Wij leerden de Tien Geboden, de Werken van Barmhartigheid, de Aktes van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.  Wij trachten onze naasten lief te hebben, te vergeven, de andere wang te reiken…Wij respecteerden onze ouders, onze leerkrachten, de politie en brandweer.  Wij amuseerden ons in een jeugd- of sportvereniging, geloofden in Sinterklaas en Zwarte Piet, de magie van Kerstmis en Pasen, lazen een nieuwjaarsbrief, verheugden ons op de pree van meter en peter, en namen ons écht voor beter ons best te doen, braver te zijn… Ach…

Men vergelijke met dit kind, dat aangesloten is bij de Jong-Jihadisten van IS.  Huiveringwekkend.  Wie klaagt dit aan?  Tot welk soort mens zal hij opgroeien?  Voor zover hij nog in leven zal kunnen blijven?

Ach…

FT

6 gedachten over “Men vergelijke…

  1. Het is geen kunstwerk om een kindergeest te beinvloeden , hem te geloven in dit en dat , zoals wij indertijd in onze prille jeugdjaren geloofden in Sinterklaas. Het is even eenvoudig , simpele naieve geesten met een ditto kindergeest maar in een volwassen lichaam ook in ” iets ” te doen geloven , hoe lomper , hoe nuttelozer ze zijn , hoe eenvoudiger het wordt . Wij hebben een beschaving en een goede opvoeding genoten met al de mogelijke Christelijke deugden die er bestaan. Daar zijn we nu het slachtoffer van . Het kwaad moet met dezelfde middelen bestreden worden .Niet je linkerwang aanbieden als ze een klets op je rechter hebben gegeven want zoiets kan het einde van een beschaving betekenen en uiteraard eentje van zwakte of meeloper . De woorden racisme , verdraagzaamheid , godsdienstvrijheid en dergelijke , zijn een teken van zwakte , angst en onderwerping …….Met al de Chinezen …maar niet met den ……

  2. “Aargh… iel aargh”… doch de hemel beloven is van àlle tijden hoor: zie maar een hoéveel Kerken, Kathedralen & àndere “godsdienstige gebouwen” er destijds opgetrokken werden met als tegenprestatie 2x een homp brood per dag, ENnnnn… de belofte van X-aantal dagen aflaat nà de dood.
    De Christen-hoogwaardigheidspersonen hebben eveneens SCHROMELIJK MISBRUIK GEMAAKT van de naïeve “simpele mens”… wie denkt dat dit NIET KRAPULEUS was, steekt zijn/haar vinger op.

    • Daar gaat de vergelijking fout, Fikken. Inderdaad, wij waren (goed)gelovig maar wij riepen niet op tot doodslag, moord en allerlei andere buitenissigheden om in het Paradijs te geraken. Het ging hier in se om het ‘kind-zijn’, om het geloven in het goede op dit tranendal, om een normaal leven met ouders, broers, zussen, school en heel de gemeenschap. De jongen in de video pleit voor heel andere zaken. Zijn woordgebruik zegt trouwens genoeg.

  3. En dat leren ze op de koran school. Ik durf zelfs zeggen dit is Hitler in ‘t klein.

  4. Terecht berispt deze jonge knaap de moslims die blonde,bruine, zwarte vrouwen zonder zwarte ogen verkrachten. Hij wijst er op dat de super extrase bij de mannen maar kan komen bij het martelaarschap wanneer ze 72 zwart ogige maagden zullen ontvangen. (Homo’s niet gewenst)

Reacties zijn gesloten.