Marokko: EU-bondgenoot

EUSSRMarokko is de eerste bestemming van EU-steun in de Zuid Mediterrane regio, met 580,5 miljoen euro in de periode 2011-2013.

De EU-steun aan Marokko dient vooral voor sociale en economische ontwikkeling, milieubescherming en de verbetering van de justitie en de mensenrechten.

Dat zegt de Europese Unie in gepubliceerd verslag van verleden maand over haar acties in de Arabische lente landen sinds 2011.

Eind 2008 werd Marokko een “gevorderde status” toebedeeld door de Europese unie. Marokko is daarom meer dan een bondgenoot, maar minder dan een lidstaat.

In februari 2012 beloofde de EU aan Marokko een “advanced status programma” van 2 miljard dirham te financieren. Het doel is de geleidelijke integratie van Marokko op de EU-markt.

Marokko diende, vanuit de veronderstelling een Europees land te zijn, op 20 juli 1987 een aanvraag in voor EU-lidmaatschap. De EU-lidstaten wezen deze aanvraag af omdat zij Marokko geen Europees land vonden.

Bron: www.bladna.nl

Nvdr: Intussen wordt Europa door zowel de Turken als Marokkanen van binnenuit uitgehold.  Een lidmaatschap is niet per se nodig – ze kunnen ook zonder lid te zijn genieten van onze “welvaartstaat”.

Floriaan Terbeke