Mariamaand in mineur

De Mariakapel uit 1438 is het enige overblijfsel van het roemrijke pelgrimsoord aan het Marikenpad, (De) Horst bij Schoten.

Het wordt een triestige Mariamaand. Geen versierde kapelletjes. Geen papieren bloemen. Geen kaarsen. Geen nieuwe figuren in het wit zand. Geen rondgang met koor. Geen viering in kerk of kapel. Hopelijk kan dit op 15 augustus enigszins goedgemaakt worden. Onze redactie zal alvast elke maandag van deze maand een Marialied plaatsen:

O reinste der scheps’len, O moeder en Maagd, Gij, die in uw armen het Jezuskind draagt Maria, aanhoor onze vurige bêe Geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee O Sterre der zee, o Sterre der zee

Geleid ons door ‘t leven, o Sterre der zee Bedreigen ons noodweer of storm op onz’ baan Is ‘t scheepj’ onzer ziel in gevaar te vergaan Bedaar, o Maria, de storm op uw bêe Stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee O Sterre der zee, o Sterre der zee stort hoop ons in ‘t harte, o Sterre der zee

Maria, als gij onze schreden geleidt Schenkt gij ons uw licht en uw zegen altijd Dan landen wij veilig ter hemelse rêe En danken u eeuwig, o Sterre der zee O Sterre der zee, o Sterre der zee en danken u eeuwig, o Sterre der zee.