Luwte in de groene energie

‘Duitsland en Spanje trekken stekker uit groene energie’

Geen geld meer om zwaar verliesgevende sector te blijven subsidiëren

https://i0.wp.com/www.kennislink.nl/system/files/000/030/881/large/Windmolenpark.jpg?w=584

Horizonverpestende
windmolens dreigen ‘monumenten van een teloor gegane beschaving’ te
worden.

Door te snijden in de miljardensubsidies hebben Duitsland en Spanje de eerste serieuze stappen ondernomen die een einde zullen maken aan de verdere ontwikkeling van groene energie, een stokpaardje van de Europese Unie, maar al sinds het allereerste begin een enorme bodemloze put waar al vele tientallen miljarden euro’s aan verloren zijn gegaan met als enige resultaat fors stijgende energieprijzen voor de consumenten.

De Duitsers en Spanjaarden hebben altijd voorop gelopen bij de ontwikkeling en invoering van ‘groene energie’ en zijn nu de eersten die de conclusie trekken dat het veel te veel kost en veel te weinig oplevert. De enige reden dat er in Europa steeds meer windmolens en zonnecollectoren worden gebouwd is een puur ideologische, gebaseerd op het wetenschappelijk al lang ontkrachtte Co2/Global Warming sprookje. Financieel en economisch kunnen deze alternatieve energiebronnen alleen dankzij miljardensubsidies overeind worden gehouden.

Subsidies, die door middel van hogere energieprijzen en milieubelastingen op de consumenten worden afgewenteld. In Duitsland groeide de groene energiesector weliswaar, maar daarmee ook de enorme verliezen die worden gemaakt en het beroep op de subsidiepotten. In januari werd de milieutoeslag, die 14% van de elektriciteitsprijs bedraagt, daarom bijna verdubbeld naar € 0,0528 per kilowatt uur (kWh). De toeslag die de Duitse consument voor groene energie moet betalen bedraagt dan ook meer dan de helft van de totale kWh prijs die Amerikanen betalen.

‘Consument draagt grootste lasten voor energierevolutie’

De Wall Street Journal concludeerde dat ‘de gewone consument de grootste lasten draagt voor wat de Duitse overheid de ‘energierevolutie’ noemt.’ Toen het geld nog niet op kon in Europa vonden de burgers dat prima, maar nu de crisis steeds harder toeslaat -met 60% jeugdwerkloosheid in Spanje en Griekenland en bijna 25% in de hele eurozone- en de meeste economieën in een recessie zijn beland hebben de consumenten duidelijk genoeg van de schier oneindige subsidiestroom voor nieuwe, steeds groter wordende horizonverpestende windmolens.

De Duitse kanselier Angela Merkel staat pal voor nieuwe verkiezingen in september en heeft daarom besloten om de groene energietoeslag in ieder geval tot eind 2014 niet verder te verhogen. Bovendien mag de toeslag in de jaren daarna met hooguit 2,5% per jaar worden verhoogd. Ook wordt er voor € 1,8 miljard gesneden in groene energiesubsidies.

‘Minder geld voor groene energie beter voor consumenten’

Het Spaanse parlement heeft eveneens besloten dat het genoeg is geweest en heeft een wet aangenomen waarmee de financiële steun aan de groene energie-industrie wordt gekort, zodat de almaar stijgende elektriciteitsprijs een halt toe kan worden geroepen. ‘Hernieuwbare energieproducenten zullen minder inkomsten krijgen, maar deze maatregelen zijn beter voor de consumenten,’ legde minister van Energie José Manuel Soria uit.

De zwaar gesubsidieerde alternatieve energiebedrijven hebben natuurlijk geen goed woord over voor de genomen maatregelen en zeggen dat de overheid terugkrabbelt van de eerdere garantie dat deze bedrijven altijd voldoende inkomsten zullen krijgen uit groene energie. ‘Spanje probeert met deze wetaanpassingen de hernieuwbare energiesector kapot te maken,’ gaf José Miguel Villarig, voorzitter van de Vereniging van Hernieuwbare Energie Producenten, als commentaar.

De Spaanse regering van premier Rajoy, die verwikkeld is in een corruptieschandaal en nog nooit zó impopulair is geweest, kan om aan de macht te blijven echter niets anders doen dan stoppen met de consument te laten betalen voor de ontwikkeling van industrieën die tot nu toe één groot financieel zwart gat zijn gebleken. Professor James Lovelock, één van de grondleggers van de groene beweging, zegt dat windmolenparken zelfs ‘monumenten van een teloor gegane beschaving’ zullen worden als het publiek nooit de echte kosten/baten cijfers te zien krijgt over de zogenaamd ‘groene’ energiebronnen (2).

Instorting groene energiesector Europa

Het gevolg van de Duitse en Spaanse besluiten zal naar verwachting een alomvattende instorting van de groene energiesector in Europa zijn, die gezien de miljarden die het alleen al de Nederlandse burgers jaarlijks kost en het feit dat er overal enorm op bezuinigd moet worden toch al nauwelijks overeind te houden is. In financieel en economisch zware tijden is het immers onverantwoord gigantische sommen belastinggeld te blijven pompen in een zwaar verliesgevend project waarvan men hoopt dat het ooit ergens in de toekomst winstgevend wordt.

Toch meer windmolens in Nederland

Daarnaast staan de prijzen van de traditionele energiebronnen olie en gas door de wereldwijde recessie onder druk en zullen deze gezien de sombere verwachtingen en teleurstellende cijfers verder gaan dalen, wat alternatieve energiebronnen nóg onrendabeler maakt dan ze al zijn. Verwacht echter niet dat men in Den Haag eindelijk wakker wordt en tijdig een einde maakt aan de verspilling; daarvoor is de groene energie- en milieulobby (nog) te machtig. Daardoor zullen we de komende jaren in Nederland jammer genoeg steeds meer horizonverziekende windmolens moeten tolereren – op uw en mijn kosten. Totdat ook in Den Haag de subsidiepot echt leeg raakt.

Xander

(1) Zero Hedge (2) The Telegraph

http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/02/Duitsland-en-Spanje-trekken-stekker-uit-groene-energie

Met dank aan Wes Hardin voor de tip

 

 

2 gedachten over “Luwte in de groene energie

  1. Dringend verzoek , gelieve mij het tel.nr bekend te maken van rode Vande Lanotte en groene voorzitter Besien zodat zij het artikeltje in onze golfbreker ook eens kunnen lezen want ik denk niet dat ze dat allemaal wel weten. Ze zouden dan hun militanten op de hoogte kunnen brengen dat ze het groen sprookjesboekje mogen vergeten , maar ze verder gerust mogen zijn. Er is helemaal geen reden om te twijfelen aan de hogervernoemden en hun onmisbare leiderskwaliteiten.

  2. Oei… Niettegenstaande die onheilspellende vooruitzichten over “groene” stroom, kondigde “de baard uit Oostende”, (deze week nog), in de media dat… door ZIJN lobbywerk, ons landje de primeur heeft van een reuzenwindmolen met een zwaaidiameter van 150 (!) meter.
    Er was zelfs een bijgaande foto in hln zodat de lezers zich een idee konden geven van de omvang van het middenstuk… het leek wel ietwat op Spoetnik 3 waarin Laika mee de lucht werd ingeschoten.
    Helaas voor VdL waren de voorbeidingen ter plaatsing nog niet vèr-genoeg gevorderd, zodat het “speciale plaatsingschip” doorgevaren is in oostelijke
    richting om op àndere plaatsen eveneens windturbines te zetten.
    Conclusie: Ondanks “in de wetenschap verkerend” dat die electriciteitswinning niet kàn voortbestaan ZONDER subsidies… bouwt men er koppig steeds bij: Kassa-kassa voor de maatschappyen. Grrrrr.

Reacties zijn gesloten.