Luister naar mijn woorden…

Vier voorbeelden van de ’10 geboden van de EU’, al is noch het aantal noch de woordkeuze bindend of beperkend:

  • Ergun Top: weigerde zeven aangiftes van mandaten (op tien) en vier voor het vermogen.
  • Selahattin Koçak: weigerde vijf aangiftes van mandaten (op negen) en drie voor het vermogen.
  • Willy Kuipers: weigerde vier aangiftes van mandaten (op negen) en één voor het vermogen.
  • Freya Piryns: weigerde vier aangiftes van mandaten (op tien) en één voor het vermogen.

Voor de hele uitleg over de deontologische code van de EU, ga verder naar… De Bron