Luister naar mijn woorden…

… maar kijk vooral niet naar mijn daden!

De VSA dringen quasi dagelijks aan op méér en zwaardere sancties tegen Rusland. Russisch gas en olie zouden moeten verboden worden. Zeer eigenaardig vermits de VSA eind maart/begin april hun import van Russische olie met meer dan 40% verhoogd en de sancties op de import van meststoffen opgeheven hebben.

Michail Popov, pl. verv. secretaris van de Russische Veiligheidsraad verklaarde:

“De VSA hebben de Europeanen gedwongen anti-Russische sancties uit te vaardigen, terwijl ze zelf niet alleen verder olie uit Rusland invoeren, maar bovendien hun import van het “zwarte goud” tijdens de laatste week met 42% op 100.000 barrels per dag verhoogd hebben!”

Tegelijkertijd dringen de VSA erop aan dat de EU-lidstaten bij hen het merkbaar duurdere frackinggas kopen, waardoor de concurrentiekracht der Europese economie achteruit gaat en dit bijgevolg jobs zal kosten. Daar bovenop zullen de sancties op meststoffen uit Rusland en Wit-Rusland tot sterk stijgende voedingsprijzen leiden en zal in Afrika de honger toenemen. Rusland en Wit-Rusland leveren bijna de helft van de wereldwijd gebruikte meststoffen. Daar de productie van meststoffen zeer energie-intensief is kan Europa het gat zelf niet dichten daar er sowieso een tekort aan energie is en de prijzen voor energie exploderen. De VSA verzwakken hiermee de EU, die ze niet alleen als vazallen beschouwen maar bovendien ook als economische concurrenten. America First, yes indeed!

De VSA zijn niet zo stom als de EU; zij hebben meststoffen voor hun landbouw nodig. Bijgevolg hebben de VSA de bestaande sancties op Russische meststoffen en enkele andere nuttige zaken op 24 maart geannuleerd. Officiële berichtgeving vindt u hier.

Hieronder vindt u de begeleidende video’s die het bovenstaande bevestigen.