Links-rechts gemarchandeer

Waarom links in Frankrijk en Duitsland voor dreigende sociale onrust waarschuwt? Jan Fleischhauer, voormalig linkse journalist bij onder andere het Duitse magazine Der Spiegel die in 2020 voor het meer conservatieve magazine Focus ging werken:

“Misschien omdat het ‘de verkeerde’ mensen zullen zijn, die de straat zullen opgaan. Demonstreren geldt als een deugd, als men voor de ‘juiste zaken’ demonstreert – tegen de klimaatverandering bijvoorbeeld, tegen de afbraak van de sociale sector, tegen te hoge huurprijzen. Maar als een belangrijk aantal mensen op de straat gaat voor zogenaamd rechtse thema’s, dan klinkt het unisono: “O God, de democratie is in gevaar”. Voor veel linkse figuren waren de Pegida-demonstraties toendertijd al een moment van horror en afschrikking”.

Dezelfde Fleischhauer in Junge Freiheit (26 augustus 2022):

“U kent toch de zin: ‘De jeugd gaat aan televisie ten onder’? De waarheid is: de meerderheid van de jonge generaties wijst het genderen af en wil ook niet veel weten van andere zogenaamde vooruitgangsprojecten. Onlangs was er een jeugduitzending op de BR-televisie, waar werkelijk alles werd gedaan om voor een actief genderbeleid te werven. Aansluitend werd bij het aanwezige publiek gepeild. Het aandeel van diegenen die zich tegen het nieuwe inclusieve taalgebruik uitspraken, was nog hoger dan voor de uitzending. Dat is het probleem bij deze linkse uitzendingen: ze functioneren alleen in gesloten bijeenkomsten, met name redactievergaderingen, universiteiten en allerlei overheidsinstellingen. Van zodra men in het normale leven stapt, mislukt het linkse project, keer op keer”.

Links of rechts… de nullenzender gaf u meer duidelijkheid: “Het hangt ervan af…” Van wat? Van de insteek, van dat wat politiek-correct is.