1 gedachte op “Liegen en bedriegen tot een kunst verheven

 1. Het belangrijkste m.b.t. de VLD is dat deze partij in feite een logemaffia partij is, die verborgen wordt achter een pseudo liberale dekmantel.
  Een vrijmetselarij die al eeuwen lang een bloedige oorlog voert tegen onze westerse beschaving, om deze te vernietigen. Het doel van de vrijmetselarij is immers het communisme.

  Een recente bron :
  https://www.henrymakow.com/000280.html
  met titel :
  “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism” (=einde titel).

  Door haar organisatie, werking en criminele activiteiten heeft de vrijmetselarij m.b.t. België dan ook de kenmerken van een criminele & subversieve organisatie, vallend onder toepassing van artikel 324 bis :
  https://www.elfri.be/rechtspraak/misdrijf-criminele-organisatie-bestanddelen
  met tekst :
  “Krachtens artikel 324bis, eerste lid, Strafwetboek wordt met criminele organisatie bedoeld iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere…” (=einde tekst).

  Enkele voorbeelden : De aanslag in Sarajevo werd georganiseerd door het Groot Oosten in Parijs, rue des Cadets, via een loge in Thessaloniki , waar ten andere ook de Armeense genocide werd voorbereid.

  Voor een grondiger inzicht verwijs ik naar de tekst in de brug van Henry Makow.

  En een dergelijke misdadige organisatie stelt hier nu de wet in naam van de duivelse slogans : “Vrijheid – gelijkheid en broederlijkheid”, en werkt actief mee aan de ondergang van onze westerse beschaving. Een monsterachtige maffia waar bij manier van spreken, het bloed met beken vanonder de toegangsdeur van de tempels stroomt.

  En m.b.t. tot de leugens & bedrog van Lachaert , dit is de normale gang van zaken, bedrog is immers het voornaamste kenmerk van de vrijmetselarij :
  https://jyrilina.com/english/architects-of-deception-the-concealed-history-of-freemasonry/
  Ik verwijs naar de tekst in de voormelde brug.

  Hij wil ook een grote vernieuwing….. hier werd hij al op zijn wenken bediend door Alexander (Eveline) De Croo :
  https://palnws.be/2022/05/pornoactrice-eveline-dellai-de-belgische-premier-bood-me-4-000-euro-om-twee-uur-met-hem-door-te-brengen/
  Dat kind werkt dus aan 2000 euro per uur ??? We willen echter niet weten welke diensten hiervoor worden verleend, zeker niet als men weet dat de “duivel in het Midden Oosten” bij manier van spreken mee in het bed ligt.
  Dit tarief staat in schril contrast met al de politieke prostitués die het desgevallend gratis doen, al of niet van moeten. Een inhaalbeweging dringt zich dan ook op. Er ligt hier dan ook een gans terrein braak voor de “politieke vernieuwing van Dogbert….”.

  Het is dan ook onbegrijpelijk dat het V.B. nog nooit een wetsvoorstel heeft ingediend om de vrijmetselarij als criminele organisatie te omschrijven en het lidmaatschap ervan strafbaar te stellen. Men zwijgt echter en men laat zich op de koop toe nog belasteren door deze logemaffiosi. Wat is hier het probleem ?

Reacties zijn gesloten.