Laetitia Hahn speelt Mozarts Turkse mars

Laetitia Hahn werd in 2003 in Düsseldorf geboren. Ze begon piano te spelen toen ze een peuter van 2 jaar was, kreeg muzieklessen van haar 4de en kon ineens vier klassen overslaan. In 2011 gaf ze haar eerste concert. Lang Lang noemde haar op haar 11de een muziek ambassadrice. Ze werd en wordt geëerd met talrijke prijzen. Een natuurtalent. Oordeel zelf. Meer info op haar webstek.