Kunnen de EU-verkiezingen ongeldig verklaard worden?

Twee keer, bevestigt Di Lorenzo, voor de camera.

De Europese verkiezingen zouden wegens een groot aantal dubbele stemmen ongeldig verklaard kunnen worden.  De Bundestag (Duitse federale parlement) is met een onderzoek gestart.  
De verkiezingen zouden in strijd met de Duitse grondwet (en de Europese) kunnen zijn.

Over de belgische hebben we het hier niet, al kunnen we niet geloven dat in het koninkrijk der absurditeit het toegestaan wordt twee keer je stem uit te brengen.  Hier zijn ze echter niet zo rap met onderzoeken.  Misschien toch wel interessant de stemverrichtingen in de consulaten eens nader onder de loep te nemen en te vergelijken met deze in de woonplaats van de kiezer.   We weten zo ook wel dat het hier niet pluis is.  In een normaal land geldt 1 kiezer = 1 stem, maar in Francofonië weegt een stem zwaarder door dan in Vlaanderen.  Het wordt tijd dat dit kiessysteem herzien wordt. TAK schoot alvast in actie met als slogan “Vlamingen zijn geen tweederangsburgers; 1 man = 1 stem”:

Permalink voor ingesloten afbeelding

Keren we terug naar onze oosterburen.  Volgens Der Spiegel zouden miljoenen kiezers met een dubbele nationaliteit twee keer gestemd hebben.  Niet minder dan 8 miljoen Europeanen zouden deze mogelijkheid gehad hebben. De vraag is hoeveel van hen deze gelegenheid gebruikt hebben.
Indien er uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad op grote schaal volgens deze praktijk kiesbedrog gevoerd werd, dan zou dit volgens de voormalige voorzitter van het Duitse Grondwettelijk Hof, Hans-Jürgen Papier, tot ongeldigheid van de verkiezingen kunnen leiden”.  Staatsrechter Josef Isensee uit Bonn deelt die mening.

di-lorenzo-subito

De oorzaak van het mogelijk verkiezingsbedrog zijn de dubbele stemmen van de dubbele nationaliteitdragers.  Hoofdredacteur van de Zeit, Giovanni Di Lorenzo, gooide de knuppel in het hoenderhok door tijdens het ARD-duidingsprogramma  „Günther Jauch“ ermee uit te pakken dat hij twee keer gestemd had: één keer als Italiaans staatsburger in het consulaat van Italië in Hamburg en één keer als Duitse burger in een Hamburgs kieslokaal.  Het controlesysteem voor kiezers, die in een andere EU-lidstaat wonen dan hun oorsprongsland, werkt langs geen kanten.

Zijn eigen krant de Zeit schreef kort voor de verkiezingen:

“Alleen al in Duitsland wonen volgens gegevens van het Federaal Bureau van de Statistiek ca. 1 miljoen kiesgerechtigden, die naast de Duitse ook een tweede EU-nationaliteit hebben.  Daarvan zijn er ca. 460.000 Polen en 130.000 Italianen.”

Di Lorenzo ligt onder vuur.  Zijn ontslag als hoofdredacteur van de Zeit, het zelfverklaarde belangrijkste, gerenommeerde, elitaire medium, werd geëist.  Hoe haalt hij het zijn hoofd (de man zou geschiedenis en politiek gestudeerd hebben) dat er in Duitsland een tweeklassen-kiesrecht bestaat met één stem voor een Duitser en twee stemmen voor elke drager van een dubbele nationaliteit?

Di Lorenzo hangt een gevangenisstraf tot 5 jaar of een serieuze boete wegens kiesbedrog boven het hoofd.  Tot op heden is het aantal binnengelopen klachten gering.  Men vergoelijkt de situatie: het aantal bedrogplegers zou het uiteindelijk resultaat van de verkiezingen niet wezenlijk beïnvloed hebben.  Maar het is  niet uitgesloten dat er nog meer klachten ingediend worden.  Men kan immers tot twee maanden na de stembusgang onregelmatigheden bij de Bundestag melden en mocht het parlement niet tevredenstellend ageren, dan blijft er nog de mogelijkheid bij het Grondwettelijk Hof klacht in te dienen.

Der Spiegel

Tagesschau

6 gedachten over “Kunnen de EU-verkiezingen ongeldig verklaard worden?

 1. Dubbele nationaliteit , dat is het meest domme historische beslissing sedert de primaten rechtop begonnen te lopen . Hoe kan een Turk Marokkaan of noem maar op , plots een Belg , Duits , Zweed , of noem maar op worden en zijn oorspronkelijke nationaliteit behouden . Of je bent dit of je bent dat . Ik ken geen enkel Vlaamse vrouw die met een boerka rondloopt of een polderboer met een soepjurk. Spijtig genoeg ik ben al te oud om mij nog in de politiek te storten en sommige puntjes op de I te plaatsen. Ik zou zelf een nieuwe partij vormen
  Golfbrekers+

  • Een nieuwe partij vormen? waarom we hebben een goede eerlijke en geloofwaardige partij waarom een nieuwe vormen een tweede afkooksel van het Vlaams Belang Ik vind dat men niet moet schieten op de pianist (hier het Vlaams Belang) maar de pianist blijven steunen

 2. De EU rekent erop dat zulke mensen pro-EU gaan stemmen, en daarom werd er nooit iets ondernomen om dat te verhinderen.

 3. Minder, minder, minder… MEER!

  Minder in de pap te brokken, minder krijgen, minder gelijkheid maar steeds meer geven, dat is een korte opsomming van de situatie waarin Vlaanderen zich bevindt, met dank aan al de voorbije regeringen en politieke strekkingen. Zelfs zij die een klein beetje rechts spreken, handelen voor het merendeel links. Dit met de toelating van een groot deel van de Vlamingen die er voor beducht zijn om in een rechts hoekje te worden gezet of als “niet solidair” te worden bestempeld. Vlamingen die niet geloven dat Vlaanderen onafhankelijk kan zijn en blijven.

  De doorsnee Vlaming, die over het algemeen een noeste werker is en die, meestal toch, logisch denkt, werkt hard en wil iets bereiken voor zichzelf en voor het nageslacht. Dat weet men maar al te goed in de rest van het land. In een normaal land, in een normale situatie wordt dat ook beloond. Maar niet in een kunstmatig land waar een groot deel van de ene groep teert op de verdiensten van de andere. Dat op zich is al erg genoeg maar daar houdt het niet mee op.

  Dat de doorsnee Vlaming zich blijkbaar graag onderwerpt is ook geweten en daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt, dat is ook logisch. De doorsnee Vlaming wil zich blijkbaar laten uitbuiten want hij/zij stemt op partijen die dit doen, alles onder het mom van rechtvaardigheid, of noodzaak om de Belgische constructie in stand te houden. Niets is minder rechtvaardig dan wat er hier al werd opgelegd en in akkoorden en wetten gegoten ten nadele van de Vlamingen. Hoe is dat allemaal mogelijk? Doodgewoon omdat de Vlaming het toelaat.

  De vertegenwoordiging van de Vlamingen in de parlementen is niet recht evenredig verdeeld. Dat hebben we te danken aan de voorbije staatshervormingen e.d. die er voor gezorgd hebben dat de bevolkingsgroep die kleiner is, meer te zeggen heeft dan de bevolkingsgroep die groter is. Het is onrechtvaardig maar daar trekken de uitvinders van deze situatie, en zij die deze in stand houden, zich geen zier van aan. Ze hebben er zelf teveel baat bij. Ze hebben een heleboel stokken in de Vlaamse wielen gestoken met zulke kafkaiaanse* maatregelen, wetten enz. zoals bv. de grendelgrondwet, de pariteit in de federale regering, de alarmbelprocedure en de bijzondere meerderheidswetten. Zie ook het artikel: “Vlaamse stem minder waard” op onze nationale webstek:

  http://www.vlaamsbelang.org/nieuws/10752

  *Het is interessant om te lezen wat de Van Dale hierover zegt, vooral dat wat op het einde tussen haakjes staat en dat een juiste beschrijving is van wat er gebeurt op Belgisch en Europees niveau:
  “Betekenis: lijkend op de sfeer in de boeken van de Duitstalige Praagse schrijver Franz Kafka (1883-1924), op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend (vooral door een overgeperfectioneerde samenleving die zich aan de controle van het individu onttrekt) (Van Dale).”

  Na deze verkiezingen kan men niet triomfantelijk en onafhankelijk roepen: “Lang leve de Vlaamse Leeuw” want de echte Vlaamse Leeuw werd (letterlijk en figuurlijk) frontaal aangevallen en moest een deel van zijn gebied afstaan. Er loopt een reuze panda rond die al eens van een podium is gedonderd en die met het leeuwendeel van de buit is gaan lopen. Is dat een vermomde Vlaamse leeuw? Dat zal de toekomst uitwijzen, maar vele kiezers hebben dat blijkbaar wel gedacht. Deze verkiezing brengt dan ook niet de broodnodige verandering. Er is slechts een verschuiving geweest van rechts naar wat minder rechts. De nodige verandering moest een verschuiving van links naar rechts brengen en dat heeft niet mogen zijn. De situatie blijft status-quo of wordt misschien wel slechter. Ook dat zal de toekomst uitwijzen. Veelbelovend voor Vlaanderen is het alleszins niet, trouwens dat kunnen de Belgische machthebbers niet toelaten, die vechten wel, met hand en tand, voor hun Belgische rechten met Waalse en Brusselse maar ook met Vlaamse hulp.

  Zie ook een artikel verschenen op Golfbrekers:

  https://www.golfbrekers.be/je-zou-maar-een-rechtse-waal-zijn/

  Wat we blijkbaar wel in overvloed hebben in Vlaanderen zijn een heleboel gepluimde kippen. Die hebben weinig of niets te zeggen en zijn al vlug tevreden met wat ze links en rechts kunnen bijeen scharrelen terwijl ze, onderling kakelend, rondlopen en zich verder van niets veel aantrekken. De reden waarom ze geduld worden en nu en dan een graantje mogen mee pikken is omdat ze blijkbaar gouden eieren leggen. Daarom worden ze ook niet volledig kaal geplukt want dat zouden ze niet overleven en wie wil de kip met de gouden eieren slachten? Daar moet men al aartsdom voor zijn, en dat zijn de machtshebbers niet. Ze zijn van alles maar dom zijn ze niet.

  Zolang de kippen blijven leggen, weinig of niets kosten en weinig of niets eisen zijn ze tamelijk veilig. Het is een vals gevoel van veiligheid want het leidt langzaam maar zeker naar de ondergang, maar hé, het zal onze tijd wel duren, zeggen sommigen. Dat ze zelf niet van hun gouden eieren mogen genieten schijnt hun niet al teveel te deren. Ze klagen wel maar ze werken zich liever kapot dan op te staan voor hun rechten.

  En de Vlaamse Leeuw? Hij likt zijn wonden en moet eerst terug op krachten komen. Hij kreeg dan wel rake klappen maar verdwenen is hij niet! Zoals hij steeds de weg heeft getoond zal hij dat ook nu blijven doen, zelfs als anderen met de pluimen gaan lopen. Voor de Leeuw komen Vlaanderen en de Vlamingen op de eerste plaats. De Leeuw heeft trouwens indirect al meer bereikt dan men op het eerste zicht kan waarnemen. Wie uiteindelijk het doel van de Leeuw bereikt is minder belangrijk dan dat het doel bereikt wordt.

  En Vlaanderen? Ooit zal het hopelijk ontwaken uit zijn kunstmatige coma en met een overrompelende meerderheid opstaan voor zijn rechten, voordat het geen rechten meer zal hebben.

Reacties zijn gesloten.