Komt er een N-BA zusterpartij in Wallonië?

NVA nieuw logo N-BAHet lijkt erop alleszins op.  N-AB, de Nouvelle Alliance belge.  Al zal er aan het logo nog moeten gesleuteld worden. 

N-VA begraaft strijd tegen miljardentransfers
De omvang van de transfers van Vlaanderen naar Wallonië  dienen niet door de overheid te worden berekend, laat staan dat ze moeten worden afgebouwd. Dat antwoordde financiënminister Van Overtveldt (N-VA) op een vraag van Kamerlid Barbara Pas.

Exact 10 jaar geleden trok de N-VA met een hele persmeute richting het Henegouwse Strépy om de miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië aan te klagen. Vandaag staat de partij mee aan het roer van zowel de Vlaamse als de federale regering en blijken de eisen van destijds eigenlijk maar om te lachen. Dat bleek afgelopen week opnieuw in de Kamer waar Barbara Pas minister Van Overtveldt vroeg of hij over objectieve cijfers beschikte van de geldtransfers van noord naar zuid. Aangezien de verschillende studies van denktanks of partijhoofdkwartieren over de transfers steeds tot uiteenlopende resultaten komen, lijkt het immers nuttig dat de federale overheid zelf met de cijfers op de proppen komt, vond Barbara Pas.

Kiezersbedrog
De N-VA-minister wou echter niet weten van een overheidsstudie. Geïnteresseerden moeten zich volgens Van Overtveldt maar wenden tot het onderzoek van de Nationale Bank daterend uit 2008. Dat deze studie alleen de transfers binnen de overheidsbegroting behandelt en dus zeer onvolledig is, bleek voor Van Overtveldt schijnbaar Vlaams-nationale mierenneukerij. Wetende dat alleen al de intrestlasten op de staatsschuld op 10 miljard euro worden geraamd, en hier dus geen deel van uitmaken van, bewijst het tegendeel.

Op de vraag van Barbara Pas of de minister het met haar eens was dat de transfers moeten worden afgebouwd bleef het – veelbetekenend  – stil.  Strépy indachtig lijkt het erop dat de N-VA kiezersbedrog tot kunst verheft.

3 gedachten over “Komt er een N-BA zusterpartij in Wallonië?

 1. De NVA is verveld in een op en top Belgische partij. Het zal haar zuur opbreken bij de volgende verkiezingen met als gevolg dat Bart de Wever zich zal terugtrekken in Antwerpen en daar de grote Jan uithangen tot waarschijnlijk zijn pensioen.

 2. De NVA(met de V van verrader) is een door het regime gecontroleerde partij.. als wapen tegen het Vlaams Belang en uiteindelijk ook tegen Vlaanderen.
  Deze verraderspartij zit vol met mollen.. !!
  Zoals reeds vroeger geschreven : de NVA is het grootste bedrog en verraad waarmee Vlaanderen tot hiertoe werd geconfronteerd.
  Terwijl in andere landen het verzet tegen de EUSSR groeit.. blinkt de NVA uit door hand- en spandiensten aan deze EUSSR.
  Ondertussen worden we hier zowel door de belgische als de EUSSR bezetter op alle mogelijke manieren geplunderd, en gesaboteerd.
  Het gaat hier dan ook om “hoogverraad” waarop in tijden van oorlog de doodstraf staat.
  Het zal dan ook nuttig zijn nu al te beginnen met het aanleggen van lijsten met de namen van de verraders.(=past in de psychologische oorlogsvoering cfr Sun Tzu)
  Diegenen die voor deze verraders hebben gestemd in mei 2014 zijn dan evengoed schuldig.
  Het wordt tijd dat iedereen, zonder uitzondering, voor zijn verantwoordelijkheid wordt geplaatst.
  De tijd van : “ich habe es nicht gewusst”, is immers al lang voorbij.

  • Wij vernamen dat de Pegida Vlaanderen facebook-bladzijde met een vergrootglas uitgepluisd wordt door de N-VA Stasi. Als er een N-VA-lid het waagt Pegida te ‘liken’, dan wordt hij / zij verzocht dit onmiddellijk teniet te doen. Om nog maar te zwijgen over de voorwaarden om in dienst te mogen komen…

Reacties zijn gesloten.