Klimaatactie tegen “rechts”

De bronafbeelding bekijken

In Merkelland blijft men niet bij de AfD-pakken zitten. Een opmerkelijke actie van “Zusammen gegen Intolleranz”groep (ZGI). Wie neemt hier in Vlaanderen het initiatief om met deze actie ook onze Anuna te steunen en rechts een veeg uit de groene pan te geven?

Maak kennis met Anuna Luisa:

Originele oproep:

Afbeelding kan het volgende bevatten: 9 mensen, lachende mensen, tekst

Immer mehr Rechtsextreme hetzen aufgrund ihrer Weltoffenheit gegen Luisa Neubauer – sie bereist gerne ferne Länder, was sie zum Opfer des braunen Mobs macht, die sie mit Hass-Posts zum Schweigen bringen wollen. Fakt ist: Kritik an Luisa und Klimawandelleugnung sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wir alle müssen Solidarität mit Luisa zeigen. Deshalb ruft ZGI die Initiative “Fliegen gegen Rechts” ins Leben – begeben Sie sich per Flugzeug auf die Spuren Luisas! Ob Kanada, Hongkong, Marokko, China, Namibia, Indonesien oder Tansania – posten Sie dort ein Bild von sich mit den Hashtags #FliegenGegenRechts und #FridaysForFuture. Retten Sie mit Luisa Neubauer und uns das Klima!

Wer nicht fliegt, der ist ein Nazi, hey! Hey!

Zeit für stärkere Zeichen gegen Rechts. Zeit für #ZGI.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst

Ned. vertaling volgens onze eigen politieke klimaattoestand:

“Steeds meer rechtsextremen stoken omwille van hun wereldopenheid tegen Anuna De Wever. Zij reist graag naar verre landen; bijgevolg werd ze het slachtoffer van de bruine tuig, die haar met haatboodschappen tot zwijgen wil brengen. Feit is: kritiek op Anuna en het loochenen van de klimaatverandering zijn geen mening, maar een misdaad. Wij moeten allemaal solidariteit met Anuna tonen.

Om die reden heeft de STO (Samen tegen onverdraagzaamheid) het initiatief “Vliegen tegen rechts” in het leven geroepen. Begeef u per vliegtuig in het spoor van Anuna! Eender welke bestemming: vanuit Canada, Hongkong, Marokko, China, Namibië, Indonesië of Tanzania, zet een foto van u met de hashtag #Vliegentegenrechts en #Donderdagbrossenvoordetoekomst op de sociale media. Red met Anuna De Wever en met ons het klimaat!

Wie niet vliegt is een… (Vul aan met koosnaampje naar keuze)

Tijd voor sterke signalen tégen rechts!”