Klassenjustitie

Wie rijk is, krijgt lekkers

Als men veel geld heeft, komt men in dit land met veel weg. Daar bestaat een woord voor: klassenjustitie.

“Kan deze regering de bevolking er nog van overtuigen dat Justitie geen ‘bois sauvage’ is geworden, geen jungle waar het recht van de sterkste heerst?” Dat vroeg Vlaams Belang-Kamerlid Bert Schoofs aan minister van Justitie Turtelboom naar aanleiding van de zogenaamde Sinterklaasdeal. En hij gaf meteen zelf het antwoord: “Wie dacht dat de klassenjustitie in dit land niet meer bestond, vergist zich. Ze werd drie jaar geleden met de goedkeuring van de afkoopwet opnieuw ingevoerd.”

Bois sauvage

De feiten zijn gekend. Begin december sloot de holding Compagnie du Bois Sauvage in een ruchtmakende zaak rond vermeende handel met voorkennis een afkoopdeal van 9 miljoen euro. In ruil voor dat bedrag verviel de strafvordering, wat concreet betekent dat het doek in dit dossier valt en de verdachten verder met een blanco strafregister door het leven kunnen. “Voor ons is 9 miljoen het einde van de wereld niet”, liet een van de betrokkenen in De Standaard optekenen, waarmee meteen duidelijk werd dat diegenen die normaal gezien in het beklaagdenbankje hadden moeten staan, uiterst tevreden waren met deze deal. De publieke opinie daarentegen reageerde iets minder enthousiast. “Wie veel geld heeft, komt in dit land met veel weg”, was de heersende teneur. Niet echt onbegrijpelijk, aldus Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans die stelde dat “het afkopen van strafrechtelijke veroordelingen door (super)rijke mensen zeker in tijden van crisis en armoede een bitter fenomeen wordt.”  

Zoals voorspeld

Het Vlaams Belang heeft zich van meet af tegen de wet aan op gewezen dat de ‘wet op de verruiming van de minnelijke schikkingen’ zou leiden tot een klassenjustitie waarin wie rijk is, zijn straf kan afkopen.

Tijdens de besprekingen die aan de stemming van de beruchte wet vooraf gingen waarschuwde onze partij er ook voor dat het toepassingsgebied van deze wet niet beperkt zou blijven tot financiële en fiscale misdrijven, maar dat ook welgestelde plegers van drugstransacties en zware diefstallen van dit gunstregime zouden kunnen genieten. De praktijk heeft ondertussen de juistheid van deze kritiek aangetoond.
Zo maakte ‘De Tijd’ midden vorig jaar bekend dat in de praktijk afkoopdeals worden gesloten met criminelen van alle slag. In de lijst met in totaal 6.677 zaken waarin beschuldigden hun vervolging afkochten, stonden volgens de krant ook “zware diefstallen, opzettelijke slagen en verwondingen, drugs, en zelfs verschillende feiten van seksuele uitbuiting.”

Drie jaar later

Nog geen volle drie jaar nadat ze werd gestemd, heeft de afkoopwet haar perfide werking meer dan bewezen. We kunnen alleen maar hopen dat het niet nog eens drie jaar duurt voor daar ook lessen uit worden getrokken. Onze partij eist dan ook een grondige evaluatie en bijsturing van de wet. Het Vlaams Belang gaat akkoord met een minnelijke schikking voor kleinere vergrijpen. Niet met een voorkeursbehandeling van goed bemiddelde criminelen.

Dirk De Smedt, VB Magazine 01/14

2 gedachten over “Klassenjustitie

  1. Zou VDLN ook genieten van die klasse justitie met zijn proces tegen LDD, ik denk het want ook De Gucht profiteerde van dit gerecht

  2. Een klasse justitie heeft een totaal andere betekenis dan een justitie met klasse ! Dat laatste heeft feitelijk nooit bestaan.

Reacties zijn gesloten.