Kinderhuwelijken? Geen probleem in Turkije.

Turkije: kinderhuwelijken zijn heel normaal

In Turkije is een kwart van de bruidjes niet meerderjarig.  Volgens een vrouwenrechtenorganisatie verhullen ouders de juiste leeftijd van hun kinderen om huwelijken mogelijk te maken.  Ook het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt het hoge aantal getrouwde minderjarige meisjes.  Een verbetering van de toestand door ingrijpen van de wetgever is niet voor morgen.

Zoals vanouds gebruikelijk is het aantal kindbruidjes in Turkije hoog.  Alleen al tijdens de afgelopen drie jaren gaven 134.629 personen onder de 18 het ja-woord.  5.763 waren jongens, 128.866 waren meisjes.  Dit gebeurt vooral in de landelijke regio’s.

In Centraal Anatolië ‘vieren’ kinderen hun verloving als ze nog in het lager onderwijs zitten.  Rond de leeftijd van 11 – 14 jaar wordt er getrouwd. Vanaf de eerste menstruatie zijn de meisjes immers in staat zich voort te planten en worden ze geschikt voor het huwelijk beschouwd. Regeringsplannen om hiertegen in te gaan liggen in de koelkast.

95% van alle getrouwde Turken onder de 18 zijn meisjes.  Deze gegevens werden door het Amerikaanse nieuwsagentschap Al-Monitor bekend gemaakt; hun bron is het Turkse Ministerie van Binnenlandse zaken.  Elke vierde bruid is minderjarig.  De praktijk van ouders om hun dochters ouder te laten lijken of hun juiste – jongere – leeftijd te verheimelijken is met 94% toegenomen.  Dit om de wettelijke minimum leeftijd voor het huwelijk te ontlopen.  In 2002 werd deze van 15 op 18 gezet.  Het vroege huwelijk heeft negatieve gevolgen voor hun alfabetisering en bijgevolg voor beroepskansen van jonge vrouwen.  Volgens een studie van de universiteit Gaziantep is slechts 18% van jonggehuwde, minderjarige meisjes geen analfabeet.

Sinds 2012 was er in het Turkse partijenlandschap consensus dat de nieuwe grondwet geen kindbruidjes meer zou toelaten.  Het ontwerp van deze clausule luidt: “De staat zal maatregelen nemen om met geweld afgedwongen of te jong afgesloten huwelijken te verhinderen.”
Niemand rekent op een spoedige verbetering van de situatie in Turkije.  Telkens weer wordt de termijn voor de nieuwe grondwet verschoven.  In november 2013 gooiden de partijen de handdoek in de ring.  De commissie, die zich hiermee bezig hield, werd opgeheven.

FT

5 gedachten over “Kinderhuwelijken? Geen probleem in Turkije.

 1. Kindhuwelijken in Antwerpen 4.07.2012

  Wij vielen bijna van onze stoel toen we volgend bericht ontvingen van het Antwerpse gemeenteraadslid Wim van Osselaer over kindhuwelijken in de stad van allah.
  Het is inderdaad mogelijk dat een kind dat in Antwerpen woont en dat een buitenlandse nationaliteit heeft een huwelijk afsluit in dat andere land wanneer dat land kindhuwelijken toelaat.
  De schepen Leen Verbist bevestigde dat dergelijke kindhuwelijken inderdaad worden geregistreerd in de registers van de Antwerpse burgerlijke stand indien ze conform zijn aan de Belgische openbare orde. In de jaren 2010 en 2011 werden in Antwerpen 9 dergelijke kindhuwelijken geregistreerd. De jongste huwelijkspartner was 16 jaar en 3 maanden. De minderjarige huwelijkspartners hadden de nationaliteit van Macedonië (1), Nederland (1), België (3), India (1) en Marokko (3).
  Het aantal in Antwerpen geregistreerde kindhuwelijken blijft gelukkig voorlopig nog beperkt. Toch is waakzaamheid en een strenge beteugeling geboden. Te vrezen valt immers dat met de groeiende invloed van de islam in bv. Noord-Afrika het aantal kindhuwelijken de komende jaren wel eens zou kunnen toenemen. Hetzelfde geldt voor de in het buitenland afgesloten polygame huwelijken, die eveneens in Antwerpen worden geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand.

  Bron: http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=1191229

  • Er is nu gene ene SOS, STJEEF, BLAUWE, GROENE, N-VAer, PVDAer, en wat er nog rond loopt in Wallonië in het “politieke” landschap die oproept om de Turken uit de EU te houden voor daar daadwerkelijk orde op zaken staat. En dan nog kunnen we ze best missen. De enige partij die deze zaken onder de aandacht brengt is het Vlaams Belang, hier bij monde van Wim, die ik nog ken als VBJer in Brasschaat.Het is hier tot vervelens toe herhaald” Vlamingen stem op 25 mei op de enige euro kritische partij, het Vlaams Belang”, in uw eigen belang.

 2. Dat is natuurlijk “ambetant” nu Turkije in een stroomversnelling zit om toe te treden tot een “beschaafde” unie . Natuurlijk niet plezant voor mensenrechten , rechten van het kind en elke organisatie die zich bezighoudt met de zwaksten in de maatschappij . Waarom het begrip kind-huwelijk niet vervangen door “adoptie ” Dat is voor iedereen aanvaarbaar , iedereen content , de groot Juristen kunnen weer zachtjes indommelen met een zuiver geweten . Het onvoorstelbaar leed van kinderen die worden overgeleverd aan de nukken van een oude Turkse vetzak zal hun een worst wezen . Ze kunnen misschien nog adoptie-vergoeding krijgen ! Als de wettelijk teksten maar zuiver op de graat zijn , de rest speelt geen rol .

 3. Pingback: Kinderhuwelijken? Geen probleem in Turkije. | Fubar

Reacties zijn gesloten.