Katholieke school mag moslim leerlingen weigeren

MM900236531[1]Katholieke school mag moslim leerlingen weigeren

De katholieke lagere school Bonifatius in Paderborn mag een leerling weigeren, wiens ouders deelname aan de godsdienstlessen of aan de eucharistieviering niet willen toestaan.  Dat werd door de de hoogste rechtbank van Nordrhein-Westfalen in kortgeding woensdag gevonnist (Deutsche Presse Agentur).  Deze rechtbank bevestigde hiermee een voorafgaand vonnis van de plaatselijke rechtbank Minden.

Leerlingen van de Bonifatiusschool: christenen geraken in de minderheid

De ouders van de zesjarige scholier hadden op het aanmeldingsformulier uitdrukkelijk deelname aan de katholieke godsdienstlessen en aan de schoolmis verboden.  Daarop werd het kind niet ingeschreven.  De ouders trokken naar de rechtbank met de argumentatie dat de eis “religieuze deelname” een inbreuk op de grondwet zou zijn en het opdringen van een religie aan andersgelovigen.

Ook voerden de ouders aan dat het aantal katholieke leerlingen onder de helft gezonken was en de school zou derhalve het christelijk karakter verloren hebben.  De opperste rechtbank ging daartegen in door te stellen dat een school die zich tot een bepaalde ideologie bekent, die in het vaandel draagt, haar bijzondere eigenschap niet verliest doordat het leerlingenaantal met de daarbij horende geloofsverbondenheid afneemt.  Dat zou pas kunnen na een beslissing van de plaatselijke organiserende macht.

Men kan zich de vraag stellen wat moslims überhaupt willen op een katholieke school.  Ze proberen overal door te dringen, alles te ondermijnen.  Met als laatste redmiddel het Geweten, het EHRM, dat waarschijnlijk het kruis uit de katholieke scholen zal laten verwijderen en het recht op islamonderwijs altijd en overal – ook in instituten van een ander geloof – zal opdringen.

FT

Bron: diverse Duitse media