Jürgen zonder Vrees

De Wonderlijke Lotgevallen van Jan zonder Vrees - Constant de Kinder (1910) - BoekMeter.nl

Kent iemand nog Jan zonder Vrees* uit het Krabbenstraatje in de buurt van het Vleeshuis van de voormalige Sinjorenstad**? Wij moesten aan het geliefd kinderboek denken toen wij de bedenkingen van Johan Sanctorum deze ochtend lazen.

Als Conings lang genoeg onder de radar blijft en vermijdt van slachtoffers te maken, wordt hij een icoon voor die ene ‘foute’ helft van de Vlaamse publieke opinie.”

“Op je eentje al een week het Belgisch leger plus de federale politie, ondersteund door omliggende NAVO-bondgenoten, in het ootje nemen, en dat allemaal zonder één schot te lossen, gewoon even in de natuur te verdwijnen: il faut le faire. Terecht beseft Ludivine Dedonder (PS)  dat haar job op het spel staat: op basis van competentie en inzet verdient niemand meer dan Jurgen Conings om in de stoel van minister van landsverdediging te zitten…. Dat is ook de reden waarom ze heel hard haar best doet om hem tot staatsvijand nummer één te verklaren, als exponent van het immer sudderende Vlaamse fascisme waarvan de grootste partij in Vlaanderen de gangmaker is….”

Lees: Jurgen Conings for president? bij Acta Sanctorum

*De melancholieke kenners kunnen het boek hier herlezen.

**Sinjoren

1 gedachte op “Jürgen zonder Vrees

 1. Er zijn dus meer en meer aanwijzingen dat het met Jurgen C. gaat om een “psyops” met een hoog Van Temssche gehalte, maar die blijkbaar niet verlopen is zoals gepland werd, door de handlangers van Vivaldi, een communistische logemaffia bende. Wel met het verschil dat men met Jurgen C. immers niet naar het Hof van Assisen trekt, zoals met de Hans voor een showproces, als wapen tegen de Vlamingen en tegen alles wat rechts en nationalistisch is, en dat dus in het verzet staat tegen de rode & loge verraders in dienst van de occulte machten achter de NWO. Zoals het gewoonlijk is bij een “psyops” en “false flags” , worden de uitvoerders op hun beurt geliquideerd, tenzij ze nuttiger zijn voor een showproces.
  In het geval van Jurgen, C. zijn er een reeks van elementen die van belang zijn. Er is de tegenstrijdige berichtgeving over de wapens in zijn wagen en de boobytrap. Er is de massale machtsontplooiing van het leger, met steun van buitenlandse legers.. een license to kill, een hoop onwettige huiszoekingen met een spoor van vernielingen en diefstallen bij “rechtsen” (sic). Er is zijn 2 uren durend verblijf in de omgeving van het doelwit.(Van Ranst ??) . Hoe weet men dit ? Er is de psychologische oorlogsvoering in de media tegen het “Extreem rechtse gevaar….”. Bij Defensie start men een heksenjacht..!! Er is de razernij bij alles wat links en loge is over de steun die Jurgen C. krijgt via de sociale media.. in Vlaanderen. De verraders hadden trouwens al vooraf een plan klaar tegen het “extremisme..”, (=zie Bartje ‘Beria “ SSomers), en lees : tegen alles wat Vlaamsgezind en rechts is. Zoals gewoonlijk bij dergelijke “psyops” kondigt de dader alles uitgebreid aan via brieven en het internet. Hopelijk heeft hij zijn paspoort en mondmasker niet vergeten. (= een niet beperkende opsomming).
  Kortom, een ganse mise en scène die goed voorbereid was, zoals deze bij Van Temssche. Blijkbaar is er toch wat misgelopen. Heeft Jurgen C, zich op tijd rekenschap gegeven van het werkelijke motief van deze “psyops” en het lot wat hem wachtte. (=de liquidatie). Is hij daarvoor dan ondergedoken ?? Wat was de “target” (=doel)? Van Ranst ? En waarom ? Werd deze te gevaarlijk, gezien de juridische procedures die beginnen tegen de samenzweerders achter Covd 19(84) in verschillende landen. Van Ranst met zijn video is dan ook een probleem, en nog een groter gevaar. Een video met een toespraak in het Chatham House in Londen, de vestiging van de RIIA, en het instrument dan wel wapen in handen van de The City met de RKM. Een dergelijke video is immers het materiële bewijs van het hoogverraad.
  Met Van Ranst gaat men evenmin naar een rechtbank in hoofde van dit “hoogverraad”. Die man weet immers veel te veel. Was het de bedoeling van deze “psyops” om Van Ranst uit te schakelen, waardoor deze in de rol van “martelaar” wordt geduwd ?? En passant werd dan “extreem rechts” nog aangepakt. Of twee vliegen in één klap. Is dit scenario dan ook mislukt ? Van daar de nooit geziene klopjacht op Jurgen C., niet in de rol van verdachte, maar als een levensgevaarlijke getuige!!! Van belang hierbij is ook: Wie Jurgen C. heeft “geprepareerd” met wat en onder welke dekmantel ??
  Intussen is Jurgen C. in Vlaanderen uitgegroeid tot een symbool van het verzet, tegen de Vivaldi bende. Hebt dat nu voor !! Dit was evenmin de bedoeling. Ondertussen is men zijn spoor kwijt. Zeer mysterieus was dan plots de oproep van de federale procureur :
  https://www.hln.be/binnenland/federaal-parket-doet-oproep-aan-jurgen-conings-neem-contact-op-met-iemand-die-je-vertrouwt~a74d94e2/
  Een dergelijke oproep is voor kenners dan ook meer dan verdacht. Wat is er hier gaande ? Is Jurgen C. intussen toch al geliquideerd, nadat de “psyops” verkeerd is afgelopen. Is het federale parket daarvan op de hoogte ? Is het de bedoeling de schijn op te houden, dat hij nog leeft en men nog zoekt ?? Dienen er eerst nog wat sporen uitgewist te worden, al of niet met behulp van andere die dan “verongelukken” ?
  Ondertussen wordt dan wel de psychologische oorlogsvoering tegen de Vlamingen , die naam waardig, nog wat opgevoerd. Of maak van de nood een deugd. Deze ganse zaak stinkt dan ook tot en met. Toeval is hier ook uit te sluiten. Als men ziet wat in het verleden allemaal kon en mocht, dan is alles mogelijk in de Belgische beerput. Het illustreert nogmaals het gevaar van de Vivaldi bende. Moesten we in een normaal land leven, dan zat die bende in de gevangenis, en niet in de regering.

Reacties zijn gesloten.