Juist op tijd om te laat te zijn

Voor de tweede keer reageerde de N-VA te laat in een belangrijk dossier om iets ten goede te kunnen veranderen. Onkunde, onwil? … Schuldig verzuim!

  • Zoals met het beruchte Marrakesh-migratiepact, dat ook lag te rotten in de onderste schuif van N-VA kopstukken Jan Jambon, Theo Francken en partijleider Bart De Wever. Pas toen het Vlaams Belang haar hakken in het zand zette, kwam er beweging bij de regeergeile Niveanen.
  • En nu een soortgelijke gemiste kans met het capaciteitstarief. We citeren DS:

“Maar met haar vordering, die onder meer een schending van het gelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel inhield, komt Demir van een kale reis thuis. Dat heeft er vooral mee te maken dat ze bijzonder laat komt met haar vraag.

De beslissing om een capaciteitstarief in te voeren, heeft de Vreg al in 2020 genomen. Daaraan gingen ook verschillende consultatierondes vooraf. Maar nooit heeft de Vlaamse overheid geprotesteerd. ‘Uit geen enkel stuk dat door het Vlaams Gewest in het debat werd gebracht, blijkt dat het om inhoudelijke bezwaren tegen de invoering van het capaciteitstarief zou gaan’, schrijft het hof in zijn arrest.”

Demir krijgt ongelijk in geschil over capaciteitstarief