Joost Ballegeer schreef:

De Vlamingen, een volk zonder bovenlaag“… en of hij gelijk had…

Een voorbeeld los van de politieke achtergrondmachinaties: Wat intussen een bovenlaag zou moeten zijn – aan studiekansen geen tekort – is onze taal aan het begraven in een Amerikaanse kist met een IT-koeterwaalse zerk er bovenop. Hoort men nog een zin zonder dat er een Amerikaans stopwoord in voortkomt? Leest men nog één alinea zonder dat deze gespekt wordt met Amerikaanse straatuitdrukkingen? Kan een leerling die zijn middelbaar onderwijs bijna afsluit om volgend jaar naar een hoger onderwijsinstelling over te schakelen nog één bladzijde schrijven zonder taalfouten? En dat is dan slechts één voorbeeld: onze taal, hét paradepaardje van Vlaamse verworvenheden van onze voorouders, lost zich stilaan op in de mist van de zgz. technologische vooruitgang en de progressieve mondialiserende voorwaartsdrang van de huidige werkende en studerende generaties. En in Nederland, een Nederlands-ééntalig land, is het niet veel of helemaal niet beter. Om moedeloos bij te worden. Hoe meer mondialisering, hoe minder nationalisme… De N-VA meende “het probleem België” te doen oplossen door méér EU… waarna “het Europa der volkeren” zou ontstaan… ach… Ten dele is deze verwachting juist. Het land b zal zoals alle EU lidstaten vermorzeld worden tussen de maaltanden van de EU-moloch. En Vlaanderen dan??? We hebben de erfgoedbibliotheken, nietwaar?

Keren we terug naar Ballegeers boek – u vindt het intussen bij tweedehandswinkels of antiquariaten:

Op de achterflap van Ballegeers boek leest u onderstaande tekst:

"Vlaanderen wordt eeuwenlang gedomineerd door vreemde heersers. Zelfs na 1830 is het een Franstalige elite die haar stempel drukt op al wat in Vlaanderen gebeurt. Pas rond 1900 komt daar enige verandering in.
Vooraanstaande burgers geven hoe langer hoe meer hun voornemen te kennen, privé en ook daarbuiten, om in de eigen taal te functioneren, waardoor een uitzicht ontstaat op een Vlaamse bovenlaag en, op termijn, op een eigen elite.
Waarom vond de te verwachten Vlaamse elitevorming finaal geen doorgang en welke factoren hebben deze ontwikkeling verhinderd en zelfs teruggedraaid? Wat is daarbij de invloed geweest van de oude Belgische elite? En wat de rol van het Hof en zijn entourage?
Waarom zijn Vlamingen minder bedreven in het verwerven van macht en het omgaan ermee? Welke elementen zijn verantwoordelijk voor het falen van hun leiders bij onderhandelingen met Franstaligen? Waar halen de Franstaligen hun superioriteit op gebied van beïnvloedingskracht? Vanuit hun psychologische ingesteldheid? Hun ervaring? Hun traditie? Of hun georganiseerd financieel vermogen? Of vanuit de vier niveaus tegelijk? Hoe slagen de Franstaligen erin om de Vlamingen – toch al veertig jaar economisch leidend in België - te blijven domineren?
En tenslotte, moeten de Vlamingen nog langer rekening houden met Waalse (economische) gevoeligheden, wanneer de Franstalige wereld geen rekening wenst te houden met Vlaamse gevoeligheden? Zoals de Vlaamse bezorgdheid omtrent de toekomst van de Vlaamse economie, waarvoor al jaren meer autonomie wordt gevraagd, en de ontsteltenis bij de verder oprukkende verfransing in Vlaams-Brabant...
Waarom blijven de Vlaamse politici zo bang om de Franstaligen hieromtrent de wacht aan te zeggen?
Jarenlang heeft de auteur antwoorden gezocht op deze vragen: door lectuur, onderzoek en gesprekken met een 150-tal personen uit de hogere kringen van het land. Het resultaat daarvan ligt nu voor: een onthullende en schokkende analyse van het Belgisch regime anno 2005.
Joost Ballegeer is ook de auteur van "Vlamingen in de Brusselse smeltkroes" (Uitgeverij Groeninghe, 2002)." (Zie bespreking in Kort Manifest nr. 131 van juni 2004)

Boycot

In ons politiek correcte landje zal men alles doen om afwijkende Vlaamsgezinde meningen onder de mat te vegen.
Zo mag het nieuwe boek "De Vlamingen: een volk zonder bovenlaag" van de auteur Joost Ballegeer ook genieten van een bijna totale persboycot.
Noch in de boekhandels, noch in de grote winkelketens is dit degelijke politiek niet-correcte boek te vinden.
Je kan het boek rechtstreeks bestellen bij de Uitgeverij Groeninghe, Belfasstraat 12 in 8500 Kortrijk, tel. 056 / 22.40.77.
Kostprijs: 22,00 Euro (verzendingskosten inbegrepen) te storten op reknr. 738-0125334-32 van uitgeverij Groeninghe, Kortrijk met vermelding "Boek Joost Ballegeer - geen bovenlaag".
Einde citaat achterflap.

Enkele citaten uit het boek.…..

… “De OCMW-voorzitter van Brussel-stad, Yvan Mayeur, werkt cursussen Nederlands voor zijn ziekenhuispersoneel tegen. Maar hij staat politiek sterk”

Alain Joris, leidend ambtenaar van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GCC), het toezichtsorgaan van de Brusselse bicommunautaire ziekenhuizen, werd ook gepolst. Op taalgebied is er al veel verbeterd, vindt hij. Toch geeft hij toe dat Yvan Mayeur elk streven naar tweetaligheid bij het personeel saboteert.

… De ‘kleine loge”

…. een groep van een vijftal personen behorende tot de adel en die we steeds weer met twee of met meer bezig zien in de voorspits van het Franstalige establishment. Allen zijn, hoewel in verschillende mate, bij het koningshuis betrokken, een milieu dat ze goed kennen en wel eens durven te gebruiken.

De vijf personages zijn Jacques van Ypersele de Strihou ( De “onderkoning” ), Etienne Davignon, Maurice Lippens, Daniel Janssen en Georges Jacobs.

Ze behoren al sinds hun jeugd tot de meer selecte kringen van het land, wat hen in staat stelde te genieten van een gesloten elitevorming, eigen aan hun milieu. Daardoor konden ze zich van jongs af aan de mentaliteit en de know-how van gevestigde kringen eigen maken.

… Etienne Davignon… De spil van de kleine loge.

Intellectueel zeer begaafd, is deze edelman al jaren zowat het brein van de Flamenpolitik van het Belgische establishment. Steeds wist hij zich in Vlaamse kringen aanvaardbaar te maken, hoe divers die soms ook waren. Zo werd hij, bijvoorbeeld bij handelsreizen met de prins, voortdurend gezien in Vlaams gezelschap. “Vanwege mijn tegendraads karakter”, vertelt hij. Maar ook wel om de hoogte te blijven van het Vlaamse denken en doen.

… Actuele informatie over Vlamingen

Twee Vlamingen zullen deze Franstalige kringen – die niet graag iets aan het toeval overlaten – met raad en daad bijstaan:

1. Jean-Pierre de Bandt van het advocatenkantoor ‘De Bandt, Van Hecke, Lagae’ … is een belangrijk informant van Jacques van Ypersele de Strihou …

2. Paul Buysse … voorzitter van de raad van bestuur van Bekaert (Zwevegem) en nog een aantal bedrijven en instellingen. Wat een belangrijke plaats gekregen heeft in zijn leven is de rol die hij speelt in de omgeving van het Hof …

… De KBS in de realiteit

Met het realiseren van de Koning Boudewijnstichting heeft de Franstalige elite nog meer bereikt. In het centrum van het land bevindt zich een soort Belgisch consortium waar alles wat macht is geconcentreerd zit. Door de verfransing van Brussel, het verschuiven van het economische zwaartepunt naar Vlaanderen en de regionalisering van het land werd er in Brusselse kringen en rond het hof gevreesd voor het ontstaan van een zelfstandige Vlaamse elite. Men bedacht de KBS.

… – Steunraden

In werkelijkheid dienen de Vlaamse steunraden om met opgehaalde Vlaamse gelden de Vlaamse bovenlaag nog grondiger aan de Franstalige elite in België dienstbaar te maken en te verhinderen dat het Vlaamse volk – zoals elk normaal volk in de wereld – een eigen elite zou ontwikkelen…

Lees i.d.v.: https://reactnieuws.net/2013/07/19/het-belgische-establishment-deel-1-wie-is-de-baas-in-belgie/

Tot slot enkele filmbeelden van en over de huidige bovenlaag. Het is om te huilen…

2 gedachten over “Joost Ballegeer schreef:

 1. Het is inderdaad waar dat er geen Vlaamse reflex meer bestaat maar nog erger dat de zogenaamde Vlaamse elite dit allemaal laat gebeuren. Een Vlaams bewustzijn is er niet meer en degenen die toch nog de kar trekken worden met pek en teer besmeurd; Feitelijk zijn die ondergravers nog erger dan die fransquillons die gebruik maken van de gelegenheid die men hen biedt.; Wie zei ook eens dat de echte vijanden van een volk in eigen midden liggen.

 2. Er is echter wel een bovenlaag in Vlaanderen, bestaande uit verraders en collaborateurs, die mee heulen met de Belgische bezetter. Een Belgische bezetter met dan vooral de Francofiele logemaffia’s in de hoofdrol, die een filiaal zijn van Parijs en zowel socialisten als liberalen onder controle hebben. Na een jarenlange mars door de instellingen zijn de andere partijen ook geïnfiltreerd, door logemaffiosi of door diegenen die het vertrouwen genieten van de loge. Daarnaast zijn er dan de hasbara trollen, die actief zijn in alle partijen en gelijklopende belangen hebben met de logemaffia’s. Logemaffiosi die allen Vlaams vreemd en Vlaams hatend zijn, weliswaar in naam van de “broederlijkheid” , enkele uitzonderingen daargelaten. Logemaffia’s die kenmerken hebben van een criminele organisatie cfr het strafwetboek, en betrokken zijn bij tal van misdrijven & terreur en (burger)oorlogen, of waar het bloed bij manier van spreken van onder de voordeur uit de tempels stroomt.

  Sinds de ramp van 1830 voeren deze Francofiele logemaffia’s oorlog tegen “les sales flamins….” En waarbij blijk gegeven wordt van een diepgeworteld anti Vlaams racisme, dat echter niet strafbaar is, integendeel men wordt er voor gedecoreerd en in de adelstand verheven.

  Het enige misdrijf dat men tegen een “flamin” kan plegen, is van er geen te plegen. Dit soort ongedierte (=les flamins) werd daarvoor immers speciaal “geconcipieerd”.
  Dit gaat dan gepaard met een schurftig parasitisme, of een relatie tussen een pooier en zijn hoer. Een hond bijt de hand niet die hem eten geeft, het voormelde Vlaams hatende soort echter wel. Het motto van dit soort is dan ook :
  “Kruipen, zwijgen, werken, slaven, betalen, zich vernederen..”, (=niet beperkende opsomming ).

  De plaats van de “flamin” is aan de leiband, zoals bij de hond en aan de voet, maar eerst wel de hond en dan de “flamin” . Die moet immers zijn plaats kennen, waarbij de hond voorrang heeft, en waarbij de zweep ook niet wordt gespaard, tegen de “flamin”, en niet tegen de hond, kwestie van geen problemen te hebben met Gaia.

  En dit alles gebeurt dan in naam van de “vrijheid – gelijkheid – broederlijkheid – solidariteit – verdraagzaamheid – mensenrechten…” (=niet beperkende opsomming), en als men dit durft te betwisten is men :
  “ een extreemrechtse, een nazi, een fascist, een racist, en vooral een “sale boche..”.(=niet beperkende opsomming), die moet vervolgd en in de gevangenis gegooid worden, in plaats van de echte misdadigers.

  Een dergelijke betwisting is immers een aanslag op de eer van “La Race des Seigneurs”, en kan dan ook niet meedogenloos genoeg aangepakt worden, alle slagen zijn dan toegelaten, vooral deze onder de gordel, en ook de dolksteken in de rug, maken deel uit van de procedure.

  Bij dit alles lopen de verraders zich het vuur uit de sloffen om hun “Meesters” op de meest kruiperige en laffe manier te dienen, en waarbij dan de Vlamingen, die naam waardig, worden overgeleverd om afgemaakt te worden, op welke manier dan ook. Nadien paraderen de verraders dan met hun decoraties, terwijl ze arrogant staan te kakelen zoals een haan op een mesthoop.
  Dit alles is echter maar mogelijk dank zij de steun van een gedeelte van de bevolking, een laf kruiperig klootjesvolk, dat staat te kwijlen als een hond, niet om gestreeld, maar om geschopt te worden. De zelfverachting en zelfvernedering kent hier geen grenzen, voor alles wat Vlaams vreemd en vijandig is. Geen enkele beerput is te diep of men kruipt er in, om zijn zelfhaat te demonstreren. Het belangrijkste kenmerk van dit klootjesvolk is echter niet dat het kruipt, maar wel dat het vecht op leven en dood met diegenen die weigeren te kruipen. Niets is hierbij te zwaar of te heet, onder het motto : “Ik kruip en de anderen moeten ook kruipen, vooral diegenen die weigeren te kruipen”. Oh wat doet dat goed !!!! We zitten hier dus niet in het domein van de politiek, maar wel in dat van de “psychopathologie” waar de psychiater actief is. Het fenomeen dat ook omschreven wordt als het Stockholm syndroom”, en dat wortelt in complexen, frustraties, obsessies, lafheid, afgunst, nijd, haat en wraak, “eigenschappen” (sic) die kenmerkend zijn voor alles wat rood en groen is.

  Met de Covid 19(84) terreur hebben we het voormelde “klootjesvolk” in volle actie gezien, en waarvan de Vivaldi bezetter, een communistische logemaffia bende, en de collaborateurs handig gebruik gemaakt hebben, om de echte Vlamingen te plunderen en te terroriseren.
  En het gaat bij het voormelde van kwaad naar erger, een bron van 2013 van Koenraad Elst :
  https://doorbraak.be/vlaamse-bewustmaking/
  met een kort citaat :
  “Vele Franstaligen haten ons als Vlamingen, ongeacht onze gebeurlijke mening pro België. Nogal wat Franstaligen zijn er zelfs niet van op de hoogte dat de meeste Vlaamse media en kunstenaars anti-Vlaams en belgicistisch geworden zijn. De achteloze en geblaseerde hangmathouding tegenover de Vlaamse strijd bij de jongere generatie wordt door de media arglistig bevorderd door die problematiek enerzijds te negeren en anderzijds degenen die hem ernstig nemen, zwart te maken….” (=einde citaat).

  We zijn intussen 8 jaar verder, en de ramp is niet meer te overzien. Toch een kleine “nuance.”, ik citeer : “Vele Franstaligen haten….”, lees echter “ Alle Franstaligen haten ons….” . Er zijn immers geen gematigde, zoals er ook geen zijn bij de Islam, er zijn alleen valsaards. En met die Vlamingenhaters gaan de verraders en het klootjesvolk dan aan tafel zitten met de Grote Lijder op kop !!

  Men mag anderzijds de “superioriteit” van de Franstaligen niet overschatten. Het probleem stelt zich enkel aan Vlaamse zijde, door lafheid en verraad. Men is helemaal niet zwak, maar dan dient men wel het citaat van Machiavelli voor ogen te houden :”Het is veiliger gevreesd dan geliefd te zijn”. Zolang men niet gevreesd wordt kan men het vergeten. Dit gevreesd worden gebeurt echter niet door stamelend te staan bedelen aan de poorten met de broek op de enkels en de pot vaseline er naast. Een klare duidelijke taal, ruw, rauw en ongezouten, is noodzakelijk, hierbij denkend aan Sun Tzu. (=De Kunst van het Oorlog voeren).

  De toestand is immers dramatisch. Vlaanderen wordt immers niet alleen door de Belgische bezetter maar ook door de EUSSR en de occulte machten achter de communistische NWO aangevallen via het Coudenhove Kalergi plan, Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering. Als er geen verzet komt, die naam waardig, dan kunnen we het in 2030 vergeten.

  En over de toekomst, is er een Nederlandstalige vertaling van een brief van de RKM gericht aan Henry Makow :
  https://niburu.co/het-complot/16930-jacob-rothschild-laat-weten-wat-werkelijk-de-bedoeling-is
  De voormelde analyse is gebaseerd op mijn ervaring gedurende 36 jaar in de Brusselse beerput, alwaar ik gehaat, maar nog meer gevreesd werd.

Reacties zijn gesloten.