“Je suis manipulé!

N.a.v. de Charlie-aanslag kregen wij onderstaand opiniestuk in de brievenbus.  Wij realiseren ons dat het geen lichte kost is.  Het vraagt jullie aandacht, talen- en achtergrondkennis.  Vermits wij niet over een uitgebreide redactieraad beschikken,  zoals die van Charlie Hebdo tot moslimterroristen die decimeerden, is het ons onmogelijk alle verwijzingen en aanhalingen te vertalen.  De trefwoorden verschijnen in het lichtblauw met daaronder het resp. bruggetje. Jullie vinden die genummerd onderaan terug. Een opiniestuk geeft een opinie weer, een mening, geen dogma, geen bijbelgebod, -verbod of – God behoede – soera.  Wij hoeven het er niet mee eens te zijn, maar het heeft ongetwijfeld de verdienste dat onze grijze cellen behoorlijk uitgedaagd worden. 

 lovenaarA2“Je suis manipulé!”

Toen de eerste berichten doorkwamen over de aanslag was het voor een wat geoefend oog duidelijk, rekening houdend met de ‘aanslagen’ uit het verleden , dat er hier str… aan de knikker was.
Ik heb toen in verschillende reacties discreet gepoogd de aandacht hierop te vestigen. In tijden waar de emoties de overhand hebben, is het nodig dat er hier en daar toch iemand het hoofd koel houdt.
Op internet verschenen dan ook zeer snel kritische berichten. Ik zal dan mij dan vooral richten op de achtergronden, de motieven en de opdrachtgevers.

Op de webstek van Hartgeld.com rubriek ‘Kriege und Revolutionen’ verscheen reeds op 07.01.2015 om 20u30′ de hierna volgende tekst:

“Neu: 2015-01-07:Allgemeine Themen – Terrorismus:
[20:30] Das riecht stark nach Special Forces: Chronologie eines Attentats, Terrorismus-Experte: „Perfekt geplantes Exekutionskommando“
Man wird uns ganz sicher einige vorbereitete Islam-Idioten als Täter präsentieren, die wahren “Terrroristen” werden eine neue Identität und einen Haufen Geld bekommen und untertauchen. Dass man sie bisher nicht gefunden hat, deutet darauf hin.WE.”

Een kijk achter de schermen van de aanslag wat de motieven betreft kregen we op de webstek van Aanirfan (1):

Uit deze publicatie blijkt o.a. dat de aanslag werd georkestreerd door de Mossad en de Franse veiligheidsdiensten. Het was de bedoeling wraak te nemen voor, ik citeer :
“Mossad reportedly wants revenge for:
 
1. French MPs voting in favour of a Palestinian state.

2. France voting against Israel at the UN.
3. Charlie Hebdo has reportedly made fun of the Mossad agent Abu Bakr al-Baghdadi (Simon Elliot). Deze laatste is het “hoofd” van ISIS.(dat gesteund wordt door Israël en de VSA!)

The objective of the attack is to turn public opinion in favour of Israel.”

Ook opvallend was dat:
Amchai Stein, the deputy editor of Israeli IBA Channel 1, just happened to be at the scene and has been posting photos of the shooting.” (einde citaat).”

Op de webstek van David Icke Headlines (2) verschenen op 08.01.2015 verschillende bijdragen die  de twijfels over de ‘officiële versies’ nog vergrootten!

Dat er een probleem was met de officiële versie, bleek uit het feit dat deze voortdurend diende aangepast (3) te worden.

Frankrijk was ook gewaarschuwd (lees: ‘bedreigd’) door:
“Netanyahu’s warning to France last november came true
January 8, 2015 • Smoloko“ (4)

Over het belang van een dergelijke waarschuwing is er de tekst van James Perloff (van joodse afkomst) op de webstek van Henry Makow (een Canadese jood) onder de veelzeggende titel ‘Warning to Nations: Don’t Cross Israel'(5). In deze tekst wordt dieper ingegaan op andere aanslagen en  het  steeds wederkerende scenario. Van belang hierbij is een citaat van de inmiddels overleden Italiaanse president Cossiga.

De ‘daders’ (6) kwamen terug uit Syrië, alwaar Frankrijk-VSA (7) en Israël de terroristen steunen tegen Assad.

De noodzakelijke betrokkenheid der veiligheidsdiensten blijkt ook uit de manier waarop de aanslag werd uitgevoerd. Het gaat hier dan ook niet om ‘amateurs’.

In het navolgende bruggetje zijn er zeer interessante commentaren van de vroegere Bundesminister en auteur Andreas Von Bülow (8). De laatste zin van de voormelde bijdrage is ook hilarisch:
“Da kann man nur von Glück reden, dass der Anschlag nicht auf ein Mitglied der Punk-Band Pussy Riot verübt wurde. Sonst hätte es auch noch geheißen: »Ich bin eine Pussy«…

Exclusive: Terrorists Fired RPG Inside Charlie Hebdo Office 010915rpgOver het feit dat het geen amateurs waren, zie de gebruikte wapens (9): de daders vuurden een: rocket-propelled grenade (RPG) af.

Een analyse en een vergelijking met andere terreuraanslagen vindt men hier (10):

De daders zelf waren sinds jaren gekend bij de veiligheidsdiensten (11)  en werden ook gevolgd (12). Zoals ook na 11 september 2001 zal er dus nog een hartig woordje moeten gezegd worden over op zijn minst de ‘nalatigheden’ van al deze diensten.

Een ander verrassend aspect is een ontmoeting tussen de Israëlische minister Lieberman, Mossad kopstukken en Palastijnen in Paris op 25 december 2014.
Zie bericht op een Israëlische webstek (12)!
“Liberman, Mossad Men Reportedly Met Top Arab Official in Paris
Foreign Minister reportedly met a high ranking Arab personage in Paris, together with Mossad agents.
By Gil Ronen
First Publish: 1/4/2015, 3:46 PM”

Over de rol van de Mossad  is er een uitgebreide tekst op deze webstek (13).
Over de rol van Israël, Zionisme, Anti-semitisme, Illuminati en Mossad en dit alles in het kader van NWO is er een belangrijke bijdrage van Henry Makow (14). Deze tekst geeft een inzicht, verwijzend naar Charlie Hebdo,  in  de ganse problematiek. Hieruit blijkt dat het allemaal niet zo eenvoudig is, en dat we geconfronteerd worden met een enorm bedrog.
Over de ‘fake terror’ in de ‘zionist toolbag’ (15).

In mijn reacties  heb ik reeds meermaals verwezen naar de NWO. Opnieuw op de webstek Henry Makow is er een tekst over de achtergronden (16) van deze NWO.  In het licht van deze achtergronden kan man dan ook de filosofie begrijpen achter de aanslag  in Parijs.
In deze tekst zijn 2 citaten van belang:
‘Some may call it Communism, but I call it what it is: Judaism.’ Rabbi Stephen Weiss.
‘Anti-Communism is Antisemitism.’ Jewish Voice, July – August 1941.

Ik verwijs dienaangaande ook naar het citaat, in één van mijn reacties, van Stephen Quayle op de webstek van King World News, waar hij het had over een ‘communist take over’ in Europa.
Zoals reeds gezegd is de aanslag geen losstaand incident.
Interessant hierbij is opnieuw  de analyse van Henry Makow  over de Toronto shooting (17).
In deze tekst is er een  vaststelling, die belangrijk is om de achtergronden van Charlie, te kunnen begrijpen,  ik citeer:

“There is a need for all Westerners to feel like Israelis, under the constant threat of terror. This goes a long way toward meeting that demand.
In order to have a confrontation between Zionists and Islam, you need to build up an Islamic enemy. ISIS fills that role.
It was created by ‘Zionist’ intelligence services: CIA, CSIS, Mossad, etc.
(They can’t demonize all Muslims because they would have to explain why they are importing so many.)”

Vooral de laatste zin is belangrijk.

Gezien alles wat voorafgaat, heeft het Franse regime op zijn minst deze aanslag laten gebeuren (18).
Dit laten gebeuren kan dan ook niet los gezien worden van andere gebeurtenissen. (19)
In die zin is de aanslag op Charlie dan ook te beschouwen als de Franse 11de  september!
Zie bijdrage van de Franse webstek : La Matrice Juive.net (20) gepubliceerd op de webstek van Henry Makow.
Dit artikel geeft een  zeer kritisch kijk op de gebeurtenissen, met als ondertitel
“Spinning this false flag as an attack on our “liberties”- while in fact an excuse to remove them.”

Men heeft dus ook geen risico’s genomen (21) met de afloop van de ‘operatie’.

Wie heeft er nu belang bij deze aanslag :
1.http://www.veteransnewsnow.com/2015/01/08/514054who-profits-from-killing-charlie/
Dit artikel geeft vooral cynische commentaren.
2. Israël:
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/16244-israeli-officials-use-paris-attack-to-target-hamas
Hierbij dient men te weten dat Hamas een schepping is van Israël zelf.  Het monster heeft zich dus intussen tegen zijn schepper gekeerd.

Om duidelijker te zien wat de bedoelingen zijn van deze aanslag is het noodzakelijk te kijken naar Breyvik-Oslo.
Deze aanslag was ook gericht tegen de pro-palestijnse politiek van de toenmalige linkse Noorse regering. Door het versturen van zijn ‘manifest’ naar vooral rechtse en nationalistische personen en partijen, was het vooral de bedoeling deze partijen in diskrediet te brengen.   Deze partijen zijn immers een hinderpaal voor de massale  immigratie  die er op gericht is onze beschaving te vernietigen. Deze invasies zijn het belangrijkste wapen van de NWO.
Ook in Oslo was de Mossad actief (22).
Momenteel zien we o.a. door Pegida een nieuwe hinderpaal opduiken tegen deze vreemdelingen invasies en bijgevolg was het dan ook nodig in te grijpen.
En passant werd de Franse regering afgestraft voor pro-palestijnse activiteiten. Een Franse regering die afhankelijk is van de stemmen van dit geïmporteerd islamitisch kiesvee,  dat moet gunstig gestemd worden, en anderzijds ook de Israëlische belangen moet dienen. Het is dus dansen op een slappe koord.

Overal weet men dan ook wat er werkelijk gebeurd is, maar iedereen die het kan en ook moet weten, zwijgt.
Een verklaring voor dit zwijgen is chantage met corruptie en vooral zedendossiers.
Zie de zaak van Jeffrey Epstein (23).

Een zaak is al wel zeker. De maatregelen die als gevolg van de aanslag zullen genomen worden, zullen er op gericht zijn  de autochtonen nog meer het zwijgen op te leggen.
Zowel de misdaad, het terrorisme als de massale invasies zullen geen strobreed in de weg gelegd worden.

Met de bovenvermelde elementen begrijpt men dan ook waarom.
“Charlie” is eens te meer een schoolvoorbeeld  een ‘false flag’,  cfr.  het principe ‘Problem-reaction-solution’ van de NWO.

Deze ‘false flag’ was dan ook perfect ‘getimed‘. Er kan hier dan ook op geen enkele manier sprake zijn van toeval.
Hierbij werden dan wel ontelbare mensen, die te goeder trouw, zijn op het verkeerde been gezet. Een reden waarom ik geen Charlie ben.
De verraders zullen er echter van profiteren om de ‘ziekte’ nog meer aan te prijzen als de remedie, en om de remedie op alle mogelijke manieren te neutraliseren.

Lovenaar

1. http://aanirfan.blogspot.be/2015/01/mossad-attacks-paris.html

2. http://www.davidicke.com/headlines/2015/01/08/

3. http://www.prisonplanet.com/paris-shooting-official-story-keeps-changing-by-the-second.html

4. http://smoloko.com/?p=4103

5. http://henrymakow.com/2015/01/warning-to-nations.html

6. http://www.globalresearch.ca/paris-shooters-just-returned-from-natos-proxy-war-in-syria/5423517

7. http://www.globalresearch.ca/france-armed-terrorists-that-struck-paris/5423440

8. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/anschlag-von-paris-im-labor-der-polizei.html

9. http://www.prisonplanet.com/exclusive-terrorists-fired-rpg-inside-charlie-hebdo-office.html

10. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/gerhard-wisnewski/anschlag-auf-charlie-hebdo-boston-2-.html

11. http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/markus-gaertner/geiselnahmen-beendet-terroristen-tot-geheimdienste-im-kreuzfeuer.html 

12. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/189492#.VLEWW3vz9QX

13. http://wakeupfromyourslumber.com/the-attacks-on-charlie-hebdo-and-the-kosher-grocery-store-israels-mossad-to-the-rescue/

14. http://wakeupfromyourslumber.com/the-attacks-on-charlie-hebdo-and-the-kosher-grocery-store-israels-mossad-to-the-rescue/

15. http://henrymakow.com/181102.html

16.http://henrymakow.com/2014/12/NWO-is-Throwback-to-Totalitarian-Judaism%20.html  

17. http://henrymakow.com/2014/10/making-sense-of-ottawa-shootin.html

18. http://www.prisonplanet.com/terrorism-expert-france-allowed-paris-attack.html

19. http://www.activistpost.com/2015/01/6-points-to-consider-when-analyzing.html

20. http://henrymakow.com/2015/01/charlie-hebdo.html

21. http://www.prisonplanet.com/dead-men-tell-no-tales-charlie-hebdo-suspects-allegedly-killed.html
22. http://www.infowars.com/wayne-madsen-link-between-breivik-and-israeli-mossad/ 

23. http://aanirfan.blogspot.be/2015/01/mossad-blackmail-ring-linked-to-prince.html

24. http://www.prisonplanet.com/insider-paris-terror-attacks-timed-perfectly.html

17 gedachten over ““Je suis manipulé!

 1. Tjsongejonge, dit houdt niet op.
  Lees ik het goed: de Mossad orchestreert een aanslag met als einddoel het om zeep helpen van de vrijheid van meningsuiting?
  Wat klopt er van de bewering dat hamas een Israelische uitvinding is?
  Als ik er naast zit hoor ik het wel.
  Blijft de vraag: als de hele boel in scene is gezet, waar is dan de redactie
  van Charlie Hebdo..???

  • Wij laten het antwoord ten gronde over aan Lovenaar. Dat de slachtoffers dood zijn wordt niet in twijfel getrokken.

  • In Antwerpen wordt sinds de jaren zestig al gezegd : de Mossad helpt een handje mee. Antwerpen was niet voor niets een stad van het Rijk.

 2. Jongens toch wat mis ik Angeltjes en terecht, aan de redactie was dit ook het werk van de Mossad? ZELFMOORDAANSLAG Minstens negentien mensen zijn vandaag10/01/15 op een markt in de Nigeriaanse stad Maiduguri om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. Dat heeft de lokale politie gemeld. De kamikaze zou een meisje van ongeveer “tien” jaar oud zijn. Islam is peace he’ of neen volgens jullie is het de Mossad.

 3. Jaja, we weten het allang, alles is opgezet door de Joden. En als de Joden het niet gepland hebben zijn zij toch de oorzaak ervan of hebben zij er schuld aan. Alleen de klimaatsverandering is nog niet in de schoenen van de Joden geschoven, maar dat is slechts een vergeetachtigheid of een kwestie van tijd. Waren de Joden ook niet verantwoordelijk voor hun eigen uitroeiing in Duitsland, volgens de onvolprezen Gandhi? Wie schreef er nu ook weer dat de aanslag op de Twin Towers gepland werd door de Mossad en de CIA.? O ja, nog even, Henry Makov is zowat de top samenzweringspecialist, antisemiet en voor dit stukje van minder belang maar toch het vermelden waard, homohater.

 4. De Australische mediamagnaat Rupert Murdoch krijgt de wind van voor na een tweet waarin hij zegt dat “moslims het jihadisme moeten erkennen en uitroeien of anders verantwoordelijk zijn”.

  Enkele uren nadat de politie drie gijzelnemers in een joodse supermarkt en een drukkerij doodde, zette Murdoch een tweet die veel stof deed opwaaien. De 83-jarige Murdoch kreeg vervolgens een storm van protest over zich heen, maar nam zijn woorden niet terug.

  “Politieke correctheid staat gelijk aan ontkenning en hypocrisie”, verklaarde Murdoch. In een andere tweet verdedigde Murdoch zijn eerste tweet: “Het grote gevaar van jihadisme sluimert overal, van de Filipijnen tot Afrika, tot Europa, tot de VS”.

  De kritiek voor Murdoch was niet mals. Sommige moslims vonden dat Murdoch hun geloof had beledigd door hen te associëren met extremisten. Anderen vroegen zich af hoe moslims verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor iets waarvan terwijl ze zelf het slachtoffer zijn van terrorisme door extremistische individuen.
  Ik richard heb nog nooit iemand uit de moslimgemeenschap horen verkondigen dat ze zichzelf beledigd voelen telkens er iemand in de naam van hun religie (van de vrede) vermoord werd op onze Wereldbol, En dat gebeurt elke dag opnieuw en opnieuw en dan willen ze met hun vinger naar ons wijzen.

 5. Weer zelfmoordaanslag door kinderen in Nigeria 11/01/15 – 18u04 Bron: ANP

  Ben benieuwd welke moslim hier zich zal over uitspreken met de woorden dat hij/zij zichzelf beledigd voelt.

 6. Ik geloof niet veel van al die complot theorieën Volgens mijn bescheiden mening is het de islam en niets anders en de traditionele partijen trachten er nog winst uit te maken

 7. Wie zegt dat de joden niet verantwoordelijk zijn voor de klimaatsverandering ? Als ge alles in hun schoenen schuift , mag dat zeker niet ontbreken , dat maakt het lijstje volledig. De ene schrijft en zegt dit , de andere doet hetzelfde . Wat waarheid is , of leugen wordt morgen een sprookje . Bij ons in het westen zijn terroristen verwerpelijk tuig ! Wat verder richting Oosten zijn het helden . De wereld is een zothuis geworden . Diegenen die het proberen met rechtvaardigheid en oog hebben voor eigen identiteit en cultuur worden vernederd en belachelijk gemaakt . Intussen gaat het reizend extreem Islam circus , verder op toernee , moorden, verkrachten , folteren , onderwerpen dat zijn hun beschavingsnormen . De grootmachten laten begaan . Een dolgedraaide neger die luistert naar de naam ” Boke met Ham” is blijkbaar onsterfelijk en kan niet vernietigd worden , idem het krapuul van IS en dergelijke vriendenkringen van de Allah fan club . Alhoewel het westen met zijn hunker naar rechtvaardigheid , met grote smoel en de meest modern wapens , normaal gezien in enkele dagen heel die troep giftige zwammen kan uitroeien , gebeurt er niks. Het kwaad moet bestreden worden “”” De wereld gaat niet ten onder door hen die kwaad doen, maar wel door diegenen die ernaar kijken en niet ingrijpen””” Wat zijn dat toch wijze woorden van een groot man . De wereld gaat inderdaad ten onder aan “verdraagzaamheid” besloot de redactie in zijn “zogezegd” van 8 januari . Een moordenaar wordt vervolgd , veroordeeld , gaat voor Jaren achter de tralies om de maatschappij te beschermen en het krapuul te straffen.” Is” , boke met ham , gaan rustig hun gangen en moorden dat het een lieve lust is . De grootste manifestaties tegen onrecht is mooi hartverwarmend erg emotioneel maar het lost geen “fluit” op . In de laatste demonstratie van het Groooote Eurooopa tegen het onrecht , voor de rechtvaardigheid waren de peren en appels de grote slachtoffers terwijl Boke met Ham enz enz

 8. De TV en Michael Freilich melden ons dat een honderdtal vrijwilligers de bewaking van de joodse wijk in Antwerpen in handen nemen. Dat zijn niet de brave zonen van Kleinblatt, Mandelbaum en Komkommer. Dat zijn goed opgeleide mossad leden.
  De op straat geïnterviewde joden verklaren zich nu een pak veiliger te voelen.
  Bij wat Freilich verder verklaart moet je toch even de wenkbrauwen fronsen : joodse bewakers herkennen veel beter of er al dan niet joden in voorbij rijdende auto’s zitten. Wil hij daarmee zeggen dat niet alleen orthodoxe- maar ook liberale joden lichamelijke kenmerken hebben die door ‘ ons kent ons’ onmiddellijk worden opgemerkt?

  • Die vraag kunnen wij niet beantwoorden. Het is al moeilijk genoeg een zoetwaterflamingant van een echte te onderscheiden.

  • Mogelijk zitten er Mossadleden onder, meestal zijn het soldaten van het IDF die een jaartje dienst/vacantie doorbrengen in het buitenland.
   Iets dat de meeste mensen waarschijnlijk vergeten zijn:
   In de jaren ’80 deden twee Palestijnen een aanval in de vertrekhal van Zaventem, ze schoten met AK-47’s en wierpen handgranaten, er vielen doden en gewonden. De rijkswachters van dienst gingen lopen, de beide terroristen werden neergeschoten door twee leden van de Mossad, die zo een onbepaald aantal levens redden. De reactie in de B kranten: “Mogen leden van de Mossad wel een wapen dragen in ons land”. Onbegrijpelijk.

   • Eind goed, al goed. Maar de vraag was wel terecht. Ik heb ze me ook gesteld bij de viering van de honderdste verjaardag van de Hollandse synagoge in de Bouwmeesterstraat te Antwerpen. Ook daar stonden bij de ingang gewapende militairen uit Israël. Zou me dezelfde vraag stellen als Nederlandse militairen in Boechout voor ‘de school met de bijbel’ zouden staan. Kosher is het niet.

    • Waarom niet, de toestand waarin we heden leven is veel erger dan de realiteit in het “Wilde Westen”. Zelfs procentsgewijs werden er veel minder moorden gepleegd in de roerigste tijd van de Far-West dan nu hier in Europa. Andere misdaden zoals bv. inbraken bij burgers, verkrachtingen, overvallen op ouderlingen, die hier nu dagelijks gebeuren waren daar heel grote uitzonderingen.

     • Kan zijn, Wes, maar in die roerigste tijd werden er in Europa veel minder moorden gepleegd dan in de Far-West. En momenteel moet Amerika niet onderdoen voor Europa.

 9. Stel dat er nog een goed opgeleide Dinaso militie zou bestaan.
  Stel dat naar aanleiding van de schietpartij bij Hebdo ze de mening zou toegedaan zijn dat er ook gevaar bestond voor het vrij en vranke blad, ‘t Pallieterke.
  Stel dat ze de taak op zich zou nemen om de redactie en omliggende omgeving te gaan bewaken.
  Zou die bewaking lang duren?

Reacties zijn gesloten.