Israël wil immigratie beperken

Volgens het Joodse Agentschap trokken in 2022 37.364 nieuwe immigranten uit Rusland naar Israël en 14.680 uit Oekraïne. Tendens stijgend.

De nieuwe ultrarechtse Aliyah en Integratieminister, Ofir Sofer, verklaarde zondag dat Israël stappen moet ondernemen om niet-joodse immigratie aan banden te leggen. Dit werd trouwens ook in het regeerakkoord opgenomen. Sofir vindt dat men te laks met de Terugkeerwet omgaat. Die wet moet dus aangepast worden. En dat de nieuw aangekomenen volgens de orthodoxe interpretatie van de wet – de halacha – geen joden zijn.

De orthodoxe partijen die deel uitmaken van Netanyahu’s regering vinden dat er te veel immigranten het land binnen komen, immigranten die zij niet als joods beschouwen. Slechts immigranten met minstens één joodse ouder zouden in aanmerking komen voor de aliyah. Zij vragen dus dat de “kleinkind clausule” verdwijnt. Onder de huidige Terugkeerwet heeft ieder met minstens één joodse grootouder het recht op terugkeer, het recht om naar Israël te emigreren en automatisch de nationaliteit te verwerven.

In december verklaarde Bezalel Smotrich, minister van financiën, nog in een radiogesprek dat de huidige immigratiepolitiek “één van de grootste bedreigingen was voor de Israëlische demografie, voor de joodse identiteit en assimilatie”: “Het is een sociale en joodse tijdbom die we moeten aanpakken.” Netanyahu had nochtans de mogelijkheid van een wetsverandering weggelachen: “Ik betwijfel of we wijzigingen zullen zien.” Nochtans werd dit door zijn Likud Partij wel degelijk mede ondertekend in het regeerakkoord.

Als de religieuze partijen in Netanyahu’s coalitie hun zin hebben, kunnen 3 miljoen mensen van joodse afkomst – een grote meerderheid uit de VSA – hun recht op immigratie naar Israël verliezen, stelt prof. em. Sergio Della Pergola, expert statistieken en bevolkingssamenstelling Israël.

In 2019 maakte Israël bekend dat er voor het eerst minder joodse immigranten naar Israël trokken dan niet-joodse. Bron: Centraal Bureau voor Statistiek: 17.700 van de 32.600 naar Israël verhuisde migranten in het jaar 2018 kwamen volgens de Terugkeerwet, maar stonden opgelijst als “zonder religie”. Dergelijke immigranten, voornamelijk uit de voormalige sovjetlanden en Baltische staten, hebben wel joodse voorouders maar mogen niet trouwen als zijnde joods, volgens de door de staat gecontroleerde rabbijnenwetbank. . Volgens statistieken gepubliceerd in november door CBS is 72% der immigranten uit de voormalige Sovjetunie niet joods. En leven er al meer dan 400.000 mensen, vooral uit de voormalige Sovjetunie, in Israël die niet joods beschouwd worden door het Opperrabbinaat. Immigratie uit deze landen is stijgend.

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-01-02/ty-article/israeli-aliyah-minister-russian-ukrainian-arrivals-reveal-need-for-immigration-crackdown/00000185-7205-de47-afdf-f2b506d40000