ISIS-terroristen op de praatstoel

ISIS carried out ten attacks in Syria since start of 2020 - Enab ...

In de Syrische woestijn, de Badia, met Palmyra als cultureel erfgoed dat tenauwernood min of meer kon gered worden, hebben ISIS-cellen zich verstopt. Zij vallen zowat alles en iedereen aan: bedoeïen, doortrekkende burgers, soldaten, transporten. Sinds de coronacrisis uitbrak zagen ze hun kans om meer en meer hun kop boven de dorre woestijnbodem te steken om dood en verderf te zaaien.

Tot het Syrische leger het te gortig vond en ingreep. Drie van de gevangen genomen jihadisten – jong, fris gewassen, baarden getrimd, netjes gekleed – mochten hun verhaal doen aan de pers. Zij beantwoorden vragen over de motivatie van hun aansluiting bij ISIS, over hun opleiding, over de financiering, over de samenstelling van ISIS, over hun carrièrehoogtepunten, kortom: hoe hun leven eruit zag. Er komt toch wel belangrijke achtergrondkennis aan het licht. Aan dat wat wij hier al jaren verkondigen, het belang van de Amerikaanse militaire basis al-Tanf voor de co-ordinatie, logistieke steun – zowel voeding, dranken als wapens – opleiding en financiering, allerhande hulp aan terroristen, die ze zgz. kwamen bestrijden, kan niet zomaar voorbij gekeken worden.

Zij vertellen ongedwongen over het doden, moorden, onthoofden. Geven aantallen. Onaangedaan, emotieloos. Alsof het om examencijfers gaat. Berichten hoe ze voor zelfmoordaanslagen uitgekozen – jongens van 16 à 18 jaar – en “geprepareerd” werden. En over het driehoeksverband VSA-ISIS-Koerden. De rol die de VSA gespeeld hebben – en nog spelen – is meer dan opmerkelijk… benieuwd welke van onze poco media dit zal “opmerken”.

O.a. dit citaat van een der ISIS-terroristen:

“Once a close aid to our commander Hassan Alqam al-Jazrawi came to me and said he was in contact with the Americans at al-Tanf base. The man, whose name was Hassan al-Wali, added it was necessary to target Palmyra and T4 Airbase, and that US forces would provide us with rocket launchers and machine guns, besides financial support, cars and whatever we needed.

“He added that Americans would also launch reconnaissance aircraft to monitor the movements of Syrian army soldiers in Palmyra region, and inform us of their activities,” one of the terrorists said.

Ned. vert.: “Een assistent van onze commandant Hassan Alqam al-Jazrawi kwam eens naar mij en zegde dat hij in contact was met de Amerikanen op de al-Tanf basis. De man, Hassan al-Wali, voegde eraan toe dat het nodig was Palmyra en de T4 luchtmachtbasis aan te vallen en dat de VS-strijdkrachten ons zouden voorzien van raketlanceerders en machinegeweren – plus financiële steun, auto’s en alles wat we nodig hadden.”

“Hij voegde eraan toe dat de Amerikanen bovendien verkenningsvluchten zouden uitvoeren om de bewegingen van het Syrische leger in de Palmyra regio te volgen en ons dan in te lichten over hun activiteiten.”

Engelse ondertiteling. Kan tot onze spijt niet in zijn geheel naar het Nederlands omgezet worden. Misschien later als iemand hiervoor zorg gedragen heeft.

Lees ook: Damascus reclaims the Badia met kaart