Is Duitsland Weltmeister bureaucratie?

Federaal justitieminister Marco Buschman (FDP) probeert een zgn. Bürokratieentlastungsgesetz IV op poten te zetten. Zeg maar een bureaucratieverlichtingswet. Eraan gekoppeld richtlijnen die 22 miljoen euro “verlichting” moeten opbrengen.

Eer het zo ver is, moeten de bedrijven nog steeds braafjes binnen de lijntjes kleuren. Oordeel zelf of Duitsland hiermee het kampioenschap absurde regelneverij gewonnen heeft.

 • aan huis broodjesleveranciers hebben een gevarenlicentie nodig met vooraf een opleiding van/tot gevaarlijke goederentransporteur
 • in ruimtes met bakovens moet elk uur de temperatuur van de koeltoestellen gecontroleerd en gedocumenteerd worden
 • bakkerijen moeten de bekers voor afhaalkoffie extra registreren
 • halve broden mogen slechts verkocht worden als ze eerst gewogen worden. Die weegschaal moet voor dit doel speciaal geijkt worden. Let wel: dergelijke weegschalen én de ijktaksen zijn niet goedkoop.
 • is een medewerker ziek, dan stuurt de arts hiervan het bewijs aan de ziekenkas; de werkgever wordt over het hoofd gezien.
 • bedrijven moeten mogelijke gevaren voor zwangere vrouwen nagaan, ook als er uitsluitend mannen werken. (… woke-maatregel?)
 • wie een nieuwe machine voor zijn bedrijf aanschaft is verplicht een gevarenbeoordeling indienen – ook al wordt een oude machine gewoon vervangen.
 • een schildersbedrijf moet de inzet voor gescheiden afval documenteren. In de praktijk betekent dit dat elke afvalton of -container zodanig moet gefotografeerd worden dat de stelplaats duidelijk zichtbaar is.
 • elk elektrisch apparaat (bv. radio, koffiezet) moet jaarlijks door een goedgekeurde elektricien nagezien worden. Die moet hiervan een verslag opstellen en een overeenkomstig etiket op het toestel kleven. Bij kleine bedrijven (tot 50 personeelsleden) ontstaan hierdoor kosten die ca. 10.000 euro per jaar bedragen.
 • schildersbedrijven gebruiken zand, zoals trouwens ook op de stranden ligt. Bij de schilders geldt dit zand echter als mogelijk “kankerverwekkend”. Derhalve moet alles opgezogen worden, stofmaskers zijn verplicht en er moet goed zichtbaar een affiche uithangen met de mogelijke gevaren…
 • de werkgever moet hoofdbedekking voorzien en erop wijzen dat deze buiten ook als zonnehoed kan gedragen worden.
 • als het vriest is de werkgever verplicht te waarschuwen voor ijzel
 • alle drie maanden moeten de rijbewijzen van werknemers die voertuigen besturen gecontroleerd worden.

buerokratie-irrsinn-selbst-die-muelltonne-muss-fotografiert-werden-