‘In paradisum’ met het geld van de belastingbetaler?

Dankzij Syrië naar het Paradijs

UPDATE! Jihadisten die uit Syrië terugkomen naar Nederland, lopen de kans om, zoals in Nederland tot voor kort gebruikelijk was, hun Nederlandse nationaliteit te verliezen omdat ze in vreemde krijgsdienst getreden zijn. Die regel geldt nog steeds wanneer iemand de wapenen tegen Nederland opneemt. De NederJihadisten kunnen betrokken raken bij gevechten waar Nederland op de een of ander manier partij is. Als de NAVO of de EU in Syrië een militaire interventie plegen, en niet alle jihadistische groeperingen juichen die interventie toe, dan wordt de kans reëel dat NederJihadisten zouden moeten schieten op Nederlandse militairen of hun bondgenoten.

Klik hier voor het volledige artikel

http://www.hoeiboei.blogspot.nl/2013/03/dankzij-syrie-naar-het-paradijs.html