In onze brievenbus: als…onze kat een koe was konden we ze melken onder de tafel

MM900285281[1]De geel-zwarte paraplu met het rode biesje van De Wever

ALS, ALS, ALS….Dat is in het kort wat De Wever meegeeft in Knack. Hij is een meester geworden in ALS-verhaaltjes! Zelfs als je een belgicist bent hebt u, als u De Wever gelooft, alle redenen om op zijn partij te stemmen. En dàt is nu precies de nagel op de kop.

Maar Bart De Wever wil twee heren dienen. En zoals men sinds vele eeuwen weet, dat is onmogelijk. Voor De Wever dus wel. Maar leep als hij is, laat hij de mogelijkheid voor een onafhankelijk Vlaanderen open. Tenslotte staat dat in zijn programma nog altijd als eerste programmapunt. Lees je zijn uitspraak goed, dat zal je merken dat Bart zijn windhaan goed heeft geplaatst. Hij voelt dat de wind vooral uit belgische richting blaast. Twee derden van de Vlamingen, weet hij uit een recente studie, is nog altijd belgicistisch-gezind. Hijzelf behoort ook bij dat soort Vlamingen. Hij laat optekenen bij VTM dat hij een beter bestuur wil voor ALLE belgen.

De Walen kunnen gerust slapen.  En dan begint Bart De Wever aan zijn stukje komedie van de betere soort. Je moet om een beter bestuur te krijgen, hervormingen aanvaarden, aldus de tweede slimste van Woestijnvis. Dat liedje raakt afgezaagd, Bart. Uw confederalisme is een ballonnetje dat al werd doorprikt. Dus nu een ander deuntje gezongen.

De doorsnee Vlaming heeft door dat uw poging tot confederalisme in dit land een onmogelijke zaak is. Walen zullen nooit toestaan dat Vlaanderen die “vette vis” vangt waar u het voortdurend over had enkele jaren geleden. Ook dat fabeltje is een stille dood gestorven, precies zoals uw confederalisme en de uitschuiver van Bourgeois over  “totale autonomie”, zoals morgen elke poging zal sterven, welke naam er ook aan wordt gegeven, om Vlaanderen binnen dit land te geven waar het recht op heeft.

Voorlopig oogst de Wever succes met zijn spreekwoordelijke ‘borrelnootjes’! Hoe komt dat? Heel eenvoudig om het feit dat de Vlamingen hun hoop stellen op beter! Wat dat “beter” inhoudt, laat De Wever in het ongewisse. Daar geeft hij met “ALS” steeds een antwoord op!  De toestand, zoals de Vlamingen hem vandaag aanvoelen, vraagt om “verandering” waar De Wever handig op inspeelt. Zelf weet hij maar al te goed dat “verandering” zoals hij het Vlaanderen voorspiegelt totaal onmogelijk is in dit apeland. Bij zulke verandering spat dit land uiteen. Om te veranderen moet men in dit land met minstens twee zijn. Dat is al meer dan 180 jaar onmogelijk gebleken.

De enige verandering is de Vlaamse onafhankelijkheid. Het werd al meermaals geschreven: De Wever is daarvoor de enige hinderpaal. Zijn fabeltjes zoals “ALS zonder de PS” of “ALS Europa goed evolueert..” dan zal je zien wat je zult zien.

De Wever leeft ofwel op een andere planeet ofwel is hij een bedrieger. Iedereen ziet waar het met de unie naartoe gaat. Iedereen ziet dat de landen van de eurozone in een catastrofe worden meegesleurd. Als vandaag De Wever hoopt dat die unie goed evolueert en nog méér bevoegdheden naar zich moet toetrekken, dan zeg ik ronduit dat De Wever voor wat Vlaanderen betreft, een gevaarlijk individu is, die misbruik maakt van de goedgelovigheid van de kiezers. En leest u het artikel bij Knack, dan merkt u dat hij ook dààr de mogelijkheid voor een ommezwaai open laat. (“Als Europa goed evolueert en bevoegdheden naar zich toetrekt, en een betrouwbaar, solide niveau wordt – wat vandaag helaas niet het geval is -, …). Wat helaas vandaag niet het geval is!

De Wever blijft dus hopen op beter, tegen beter weten in. “Maar in dat geval denk ik dat iedereen zich daar ook heel goed bij zal voelen.”  Begrijpen we De Wever goed?  ALS dus niet met PS wordt geregeerd, ALS Europa goed evolueert en ALS N-VA het voor het zeggen krijgt, dan ZAL de Vlaming zich goed voelen. Jammer dat De Wever historicus is en geen chemicus.  Hij zou dan een pil kunnen uitvinden en promoten die de Vlaming met de glimlach in zijn broek laat kakken.

Jos

P.S. Hier kunt u het bewuste artikel in Knack lezen.