In memoriam: Memorial

Telkens als we de beschrijving “mensenrechten”organisatie horen of lezen, krijgen we koude rillingen. De poco verontwaardiging is weer eens groot: die vermaledijde Poetin heeft de oudste mensenrechtenorganisatie van Rusland laten opdoeken.

Wikipedia gaat zich te buiten aan superlatieven: “De organisatie is medeopgericht door de Russische dissidenten Andrej Sacharov , Sergej Kovalev en Arseni Roginski die vanaf 1996 tot aan zijn overlijden in december 2017 voorzitter was van Memorial.” We vernemen in dit artikel dat de organisatie drie keer genomineerd werd voor de Nobel Vredesprijs en dat het EU-parlement hen in 2009 eerde met de Sacharovprijs.

Beide eerbetuigingen – Nobel en EU – zeggen genoeg…

De door de westerse media heftig bekritiseerde wetgeving over buitenlandse agenten (spionnen) is geen Russische uitvinding. Sinds 1938 bestaat in de VSA de FARA-wet (Foreign Agents Registration Act), met het doel buitenlandse inmenging in de VSA-politiek te verhinderen. Volgens deze wet riskeert ieder, die in de VSA met buitenlands geld politiek bedrijft en niet als “buitenlandse agent” (in de praktijk diplomaten e.d.) geregistreerd staat, vervolging met daaraan gekoppeld een boete of gevangenisstraf. En met die wet wordt niet gelachen. U herinnert zich waarschijnlijk nog de Russische studente Maria Butina die omwille deze wetgeving tot 18 maanden hechtenis veroordeeld werd. Zij had de droom eenzelfde vrijheid van wapenbezit in Rusland acceptabel te maken als in de VSA (nog) altijd kan en mag. Een wapenzottin, werd ze genoemd, en ze zocht contact met de VSA-wapenlobby. Dat ze met enkelen van hen een ontmoeting, resp. een gesprek, gehad had was genoeg reden om haar tot 18 maanden gevangenis te veroordelen. Ze zat uiteindelijk 15 maanden.

Rusland heeft de FARA-wet eigenlijk gewoon gekopieerd, zonder de scherpe kantjes.

Op de Amerikaanse FARA-wet heeft niemand kritiek. Wat Uncle Sam doet kan niet verkeerd zijn. Maar toen Rusland in 2012 een afgezwakte versie van deze wet invoerde, trokken alle politici en mensenrechtenverdedigers op de barricaden. Rusland zou daarmee de samenleving aan banden willen leggen. De Russische wet verplicht iedereen, die in Rusland een politieke bedrijvigheid uitoefent én uit het buitenland hiervoor gefinancierd wordt, zijn boekhouding hieromtrent kenbaar te maken. Bovendien moeten publicaties van dergelijke organisaties (meestal door het westen gefinancieerde NGO’s) als publicaties van “buitenlandse agenten” kenbaar gemaakt worden. Het zijn krek dezelfde regels als deze in de VSA.

Wie dus nu moord en brand schreeuwt omdat een Russische opperste rechtbank de organisatie liet sluiten, moet consequent zijn en dit ook voor dergelijke processen in de VSA aan de kaak stellen. Rusland heeft met de eigen FARA-versie gereageerd op het keurslijf dat Russische organisaties en media in de VSA moeten dragen.

De vraag is dus niet of Memorial gedurende 8 jaar zijn voeten geveegd heeft aan de regels van de Russische overheid – dat wordt niet ontkend, men is er zelfs trots op – maar wel of de beschuldiging, dat Memorial uit het buitenland financieel gesteund werd, op waarheid berust.

En zelfs dat is geen vraag, vermits Memorial in het verleden zeer fier was op zijn partners en financiers. Al in het jaar 2013, toen Memorial als buitenlandse agent geclassificeerd werd, heeft een Russisch internetportaal erover bericht en de toenmalige Memorial-baas uitvoerig aan het woord gelaten. En diezelfde heeft open en trots erover verteld dat de Open Society Foundations van George Soros na de oprichting Memorial onmiddellijk financieel gesteund hebben. De samenwerking met Soros duurde 20 jaar en hij was heel de tijd één der belangrijkste financiers van Memorial. Ook bij de Maidanrevolte in Oekraïne trok hij mee aan de touwtjes.

En het wordt nog straffer: zelfs de Amerikaanse staat heeft Memorial financieel ondersteund. Memorial heeft geld van USAID gekregen en USAID is geen hulporganisatie, maar wel een Amerikaanse overheidsinstelling, wiens opgave het is in het buitenland markten voor Amerikaanse bedrijven rijp te maken. USAID heeft voor de propaganda en voor de ondersteuning van “onafhankelijke” media en NGO’s, die een handje toesteken, jaarlijks een miljoenenbudget ter beschikking.

USAID is vooral in Azië, het M.O., Latijn-Amerika, de Caraïben, de Afrikaanse Sub-Sahararegio en in Oost-Europa actief, vooral in Oekraïne. In de lente van 2019 werd het budget met 584 miljoen dollar verhoogd om in Oekraïne propagandacampagnes tegen Rusland op de been te helpen. Mark Green, baas van USAID, verklaarde in het parlement: “USAID zal binnenkort een kader vormen dat ons moet helpen de boze invloed van het Kremlin tegen te werken, vooral in Europa en Eurazië.” (Reuters)

Trouwens in 2013 gaf de baas van Memorial toe dat slechts één Russische organisatie Memorial financieel ondersteunde. En die was… tromgeroffel… de als toenmalige als bedrieger veroordeelde oligarch Chodorkowski; hij trok vervolgens naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en ving bot! Rusland kreeg gelijk! Alle andere gelden kwamen uit het buitenland.

Memorial ging er prat op en publiceerde open en bloot op hun webstek wie hun partners en ondersteuners waren, o.a. de diplomatieke diensten van G.B., Frankrijk, Zuid-Korea, de EU-Commissie en een Helsinki-comité. De Helsinki-comités zijn NGO’s van George Soros. Memorial was ook een felle verdediger van de moslimbelangen in Tsjetsjenië, van waaruit menig moslim terrorist vertrok om zijn ding te doen zowel in Rusland als in andere conflicthaarden.

Feit is dat Memorial bijna uitsluitend uit het (westerse) buitenland gefinancierd werd en heeft dat geld gebruikt om in Rusland de politiek te beïnvloeden. Memorial heeft acht jaar lang de Russische wetgeving genegeerd en de boetes niet betaald. Desondanks liet Rusland Memorial acht jaar verder werken zonder iemand te arresteren. In de VSA moest Maria Butina wel 15 maanden brommen zonder dat er veel lawaai rond gemaakt werd.

Indien Memorial inzage in haar boekhouding gegeven had, zou het gewoon kunnen verder werken. Niet dus. Memorial heeft de sluiting geprovoceerd. En de westerse politici hebben weer een stok gevonden om mee te slaan. En de media… die geven zoals we gewend zijn selectieve informatie. Die krijgen immers ook geld van … George Soros.

https://philanthropynewsdigest.org/news/media-matters-receives-1-million-from-george-soros

https://www.dw.com/de/die-soros-s%C3%B6ldner-liste-orbans-rachefeldzug-beginnt/a-43372391

https://de.rt.com/nordamerika/126264-soros-finanziert-neue-liberale-medienfirma/