In Hongarije wordt abortus een gewetenszaak

Er werd In het Hongaarse parlement een nieuw abortusdecreet gestemd dat op 15 september in kracht trad. Abortus kan pas nadat de moeder de harttonen van haar ongewenste kindje gehoord heeft. Het binnenministerie wil dat de zwangere vrouw àlle informatie krijgt vooraleer ze een definitieve beslissing neemt.(444.hu)

Het nieuwe decreet wijzigt de uitvoering van de wet LXXIX van 1992, die gaat over de bescherming van het foetale leven, en het toelatingsformulier voor de abortus. An sich verandert er niets aan de geldende abortuswet wat betreft de termijn, zijnde tot de 12de week van de zwangerschap, waarbij vrouwen zich op een persoonlijke crisissituatie kunnen beroepen. Bovendien is er een voorlichtingsplicht (consultatie) aan verbonden.

De linkse alles-kan-alles-mag meute is verbolgen en vindt dat het van weinig christelijk inzicht getuigt en noemt het “psychische folter”.