In het verzet tegen Covid 19(84)? (3)

Poster Covid-1984 | tostadora.fr

Met verwijzing naar de vorige bijdragen – intro en deel 2 – over b.g. thema, gaat de auteur verder onder de hoofding:

Om dit na te gaan dient men te weten wat de juiste oorzaak is van het probleem en het gevaar, en hoe hierop dient gereageerd te worden: 2. “Biologisch wapen, afkomstig uit een labo”:

6. Er dient ook gekeken worden naar de internationale context en de buitenlandse vijanden, die achter deze biologische oorlogsvoering schuil gaan. In dit verband is er het Rockefeller plan, dat tot op heden quasi volledig uitgevoerd werd, hetgeen het vermoeden van de juistheid ervan versterkt.: “Rockefeller Lockstep 2010 was Blueprint for 2020 COVID-19 Pandemic”. Raadpleeg ook de bronnen onderaan het artikel vermeld in bruggetje.

7. Wat werd er door België getekend  in het kader van de “UNO psyop exercise” ? Wie heeft hier wat getekend? Waar zijn de documenten?

Als overheden meewerken aan een dergelijke samenzwering – “BULLETIN: — Covid/19 is NOT AIRBOREN… Its a psyop dectpion, a United Nations “PSYOP Exercise”, planned 15 yrs ago –to TAKEOVER THE WORLD with contrived propaganda” – zijn dat daden van hoogverraad.  Al diegenen die meewerken  aan deze samenzwering zijn    eveneens  schuldig aan dit hoogverraad.  (dus ook de lakeien in de MSM en de pseudo deskundigen). Gezien punt 6 en 7, moeten de overheden dan ook vooraf op de hoogte geweest zijn van de geplande biologische oorlogsvoering.  Er werd niet alleen gezwegen en niets gedaan om deze biologische aanval af te slaan. Wel integendeel, men werkt er blijkbaar nog aan mee!

In 2005 zaten we opgescheept met Verhofstadt II – twee toenmalige ministers maken nu ook deel uit van de huidige regering; ze moeten dan ook meer weten over dit pact met de UNO. Of is het een toeval dat die twee nu als minister in Vivaldi zitten op sleutelposten m.b.t. Covid 19??

8. Het afsluiten van een dergelijk pact met de UNO, is eveneens in strijd met de verplichte neutraliteit van België,  opgelegd in het scheidingsverdrag van 1839, art. 7.

9. Er stellen zich ook vragen over de wettelijke kracht van de genomen beslissingen,  gezien er aanwijzingen zijn dat Koning Filip niet op een rechtsgeldige manier op de troon terecht gekomen is. (Monarchismen… anachronismen…).

10. Er stelt zich ook de vraag, of België in staat was de NBC procedures toe te passen ??  Er zijn meer dan twijfels. Het leger stelt niets meer voor. De brandweer en burger-bescherming zijn onvoldoende in aantal,  het daartoe nodige materiaal ontbreekt of is ook totaal onvoldoende. De Rijkswacht bestaat ook niet meer en met de huidige politie (sic) kan men zeker het land niet afsluiten en een massale ontsmettingscampagne mee organiseren. Kortom, we staan met lege handen, ten gevolge van een jarenlange bewust georganiseerde afbraak van het veiligheidsapparaat – een sabotage die zich nu wreekt.

11. De aantallen: deze worden gemanipuleerd in functie van het beoogde doel. In een open brief kwam dit ook al aanbod.

DE DATA EN FRAMING Tijdens de eerste lockdown werd de focus gelegd op de ziekenhuis (IC)-opnames en de overlijdens. Nu er in verhouding nauwelijks overlijdens en ziekenhuisopnames te melden zijn wordt de communicatie gevoerd rond het stijgend aantal besmettingen. Besmettingen die op zich niets zeggen. Uit een overzichtsstudie blijkt duidelijk dat ‘positieve tests’ kunnen voorkomen bij eerder doorgemaakte ziektes of bij patiënten die niet-infectieus zijn (5E). Test patiënten op streptokokken, stafylokokken, verkoudheids(corona)-virussen en velen zullen positief testen. We lijken te vergeten dat we in symbiose leven met pathogenen.”

De overwegingen in het M.B. bevestigen het voormelde:

“Overwegende dat het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in België over de voorbije zeven dagen gestegen is tot 5976 bevestigde positieve gevallen op 16 oktober 2020; dat op 13 oktober 2020 meer dan 10.000 besmettingen op één dag plaatsvonden;
Overwegende dat het aantal dagelijkse ziekenhuisopnamen in één week bijna verdubbeld is;………………

Overwegende het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020; dat het aantal overlijdens in België momenteel gemiddeld 25 per dag bedraagt; dat één op vijf overlijdens in Europa vandaag veroorzaakt wordt door COVID-19;…. 

Men goochelt met cijfers.  Besmettingen: hoe getest, weten dat de testkitten onbetrouwbaar zijn…. Verdubbelingen: van wat.. wie en voor wat?? Overlijdens: dagelijks sterven er per dag in België tussen 250 à 350 personen.

12. De mondmaskers. Zoals reeds vermeld in punt 1 en 2 zijn meer dan twijfels over het nut van deze mondmaskers, die ten andere volgens wetenschappelijke bronnen schadelijk zijn.   Er doet zich ook een correlatie voor tussen het dragen van het mondmasker en de corona 19 besmettingen, volgens het CDC (Centers for Disease Control and Prevention… een onverdachte bron).

13. WHO (Wereld Gezondheids Organisatie): De recente commentaren van de WHO over de lockdowns zijn meer dan duidelijk. De overwegingen in het M.B.  dienaangaande zijn dan ook misleidend.

Afbeelding

The World Health Organization’s Regional Director for Europe Hans Kluge says governments should stop enforcing lockdowns, unless as a “last resort,” because the impact on other areas of health and mental well-being is more damaging.

“He says damage to other health areas, mental health, domestic violence, schools and cancer treatment is too great,” tweeted reporter Darren McCaffrey.

Kluge’s warning matches that of the WHO’s special envoy on COVID-19, Dr David Nabarro, who recently told the Spectator in an interview that world leaders should stop imposing lockdowns as a reflex reaction because they are making “poor people an awful lot poorer.” (videogesprek)

It also resonates with numerous other experts who have desperately tried to warn governments that lockdowns will end up killing more people than the virus itself, but have been largely ignored.

Germany’s Minister of Economic Cooperation and Development, Gerd Muller, recently warned that COVID-19 lockdowns will result in “one of the biggest” hunger and poverty crises in history.

“We expect an additional 400,000 deaths from malaria and HIV this year on the African continent alone,” Muller said, adding that “half a million more will die from tuberculosis.”

Another study found that lockdowns will conservatively “destroy at least seven times more years of human life” than they save…”

Professor Richard Sullivan also warned that there will be more excess cancer deaths in the UK than total coronavirus deaths due to people’s access to screenings and treatment being restricted as a result of the lockdown. (video)

His comments were echoed by Peter Nilsson, a Swedish professor of internal medicine and epidemiology at Lund University, who said, “It’s so important to understand that the deaths of COVID-19 will be far less than the deaths caused by societal lockdown when the economy is ruined.”

According to Professor Karol Sikora, an NHS consultant oncologist, there could be 50,000 excess deaths from cancer as a result of routine screenings being suspended during the lockdown in the UK. “

WHO says wants to avoid ‘punishing’ coronavirus lockdowns

Als het echter de bedoeling is het Rockefeller plan (zie punt 6) uit de voeren dan zijn de mondmaskers en de lockdowns de ideale wapens.

Kijk en luister vooral naar professor klinische psychologie Mattias Desmet en filosoof Ad Verbrugge over hoe we ‘bespeeld’ worden tijdens de coronacrisis. “Angst is niet alleen een gevolg van de coronacrisis, het is ook een oorzaak.”

BESLUIT:

Alleen al op basis van de voormelde middelen (= niet beperkende opsomming), vloekt het M.B. van de Minister van Binnenlandse Zaken met de wet op de motivering van de bestuurshandelingen en schendt het alle  beginselen van behoorlijk bestuur. Het M.B. bevat vooral bladvulsel, de overwegingen zijn misleidend en niet ter zake.

De regering liegt, bedriegt, vervalst, verraadt,  saboteert….  en houdt belangrijk materiaal achter de hand.  Wat de regering zou moeten doen, doet ze niet, maar wat nutteloos en schadelijk is, doet ze wel.   De mondmaskerplicht en de lockdowns, zijn zo afgeschreven van het Rockefeller draaiboek; deze dienen dan ook niet om de maatschappij te beschermen, maar om de bevolking te terroriseren en de economie te saboteren. 

De regering voert hier geen strijd tegen het “virus” maar een oorlog tegen de eigen bevolking en de economie. Dit is staatsterrorisme door een communistische logemaffia regering. Dit M.B. besluit is dan ook het materiële bewijs van  dit “hoogverraad”. Al diegenen die aan dit “hoogverraad” meewerken, zijn dan eveneens schuldig. Dit geldt dan ook voor diegenen die werken aan het innen van de Gas boetes en dan ook voor het gerecht.

Het komt nu aan (pitbull)advocaten toe, om de voormelde middelen verder te verfijnen en te gieten in de geijkte vormen. Voor bijkomende  documentatie kan men mij contacteren via de redactie (reactiemodule).

De desbetreffende advocaten kunnen dan ook het federaal parket aanschrijven om het dossiernummer te vragen van de klacht die reeds werd ingediend tegen de vorige regering in hoofde van “hoogverraad en misdaden tegen de mensheid” en welk gevolg er werd gegeven aan deze klacht.

Ik geef er mij wel rekenschap van, dat al de voormelde middelen een zeer gevoelige materie zijn… maar gezien de ernst van de toestand, dient iedereen dan maar zijn verantwoordelijk-heid te nemen, samen met de risico’s.

H. P.