In Down Under doen ze het op hun manier

Inderdaad, zij gaan ‘anders’ om met bootvluchtelingen, met sociale toeristen.

Hierbij een film met een duidelijke definitie over wie zich ‘vluchteling’ mag noemen.

En hierbij een overzicht met wat cijfermateriaal.  U heeft niet veel fantasie nodig om bij de getallen in de tijdlijn een passende regering van een bepaalde partijpolitieke strekking te plaatsen.

175172-asylum-seeker-arrivals-in-australia1

In 2012 probeerden ca. 7000 mensen in bootjes, varende onder Indonesische vlag, het Australische Christmas Island (sic), 380  km ten zuiden van Bali, te bereiken om asiel aan te vragen.

In tegenstelling tot de EU, die op de traanklieren van de goegemeente drukt door de pers in te schakelen om aangrijpende beelden de wereld in te sturen, EU-lidstaten bedreigt en chanteert, heeft de Australische regering een duidelijk standpunt.  Niemand komt erin tenzij met de juiste papieren.  ‘Economische gelukzoekers (Australisch jargon voor sociale toeristen)’ maken geen kans.  Op het moment dat de Marine een vluchtelingenboot ontdekt, sleept ze die terug naar de vertrekhaven.  Naar Indonesië of Papoea Nieuw Guinea, dat voor de opvang in afwachting van hun deportatie geld uit de Australische staatskas krijgt.

In de krant The Australian wond men er geen doekjes om:

Abbott’s hard line on boat arrivals pays off

THE Abbott government has won a mighty, if still provisional, victory against people-smugglers. Today, it is just under four weeks during which no illegal immigrant has arrived in Australia by boat, nor been taken into Australian immigration authority for transfer to Manus Island or Nauru. This is the clearest and most emphatic vindication yet of the electorate’s decision to change the government in September. It may be something of a turning point in modern Australian history. It offers Australia the chance of avoiding the European fate of creating a vast underclass of people alienated from their host society.

Korte vrije vertaling: “Abbotts harde lijn werpt vruchten af. Vandaag is het bijna 4 weken geleden dat er nog een illegaal per boot in Australië geland is of onder de hoede van de Australische immigratiedienst genomen werd om door te vervoeren naar Manus Island of Nauru.  Dit is een duidelijke overwinning van de keuze van de kiezer in september.  Misschien een kantelmoment in de hedendaagse Australische geschiedenis. Het geeft Australië de kans het Europees lot te ontlopen waarbij een tweede klas samenleving ontstaat die totaal vreemd is aan het gastland.”

En zij geven geen bal om de kritiek van de UNCHR, de zich overal bemoeiende vluchtelingenorganisatie van de VN. Die hebben nl. een oproep gedaan om dergelijke verwerpelijke praktijken, deze terugsleepacties, onverwijld te melden.

Australië vindt dat het mag handelen volgens zijn eigen volledige en absolute autonomie.  De dreiging met sancties maakt geen indruk.  Dit mocht blijken tijdens een persconferentie van 14 januari.  De Australische regering vindt terecht dat de gelukzoekers beter hun geld voor de overtocht hadden geïnvesteerd in een bedrijf in hun thuisland.  Maar dat doen ze niet.  Liever belanden ze totaal blut in landen met een uitgebreid sociaal vangnet om daar volgens politiek-correcte traditie met open armen ontvangen te worden en de slachtofferrol te benutten om zoveel mogelijk buit te maken.

Uit deze video mag blijken hoe ze daar in alle openheid in de media de bevolking inlichten over de aanhoudende pogingen in Australië voet aan wal te zetten:

Verdient navolging.

FT

 BBC

4 gedachten over “In Down Under doen ze het op hun manier

  1. In het BBC artikel druipt de linksigheid er weer af, ondanks dat ze zopas toegaven dat hun berichtgeving over immigratie jarenlang allesbehalve
    objectief was.

    • Klopt. De BBC is in het zelfde bedje ziek als de nullenzender (…én VTM, die van jaar na jaar meer afglijdt naar wat wij de ‘kleuterzender’ noemen.

  2. In tegenstelling tot Europa ,die op de traanklieren werkt van den brave onnozele burger en de rode pers opdracht geeft om de meest dramatische beelden de wereld in te sturen enz enz . Dramatische beelden noem ik vrouwen , van kop tot teen bedekt met een deken die verbod krijgen een beetje plezier te vinden in een schommelpartijtje . Dat is pas dramatisch te noemen , de onderdrukking van de meest zwakkere . Daar heeft het hof van mensenrechten noch Europa blijkbaar nooit iets van gehoord . Dat is het resultaat van de Islammachthebbers die bij ons een veilig onderkomen krijgen en zelfs een hoofdkwartier mogen oprichten ! Wanneer worden die Europese kwabbernoten eens met sancie’s bedreigd , vraag is natuurlijk , door wie . Het komt me voor dat er momenteel maar twee machten een rol spelen dat is Europa en de Islam die de oorzaak zullen worden van een nieuw soort van terrorisme . Het zal niet blijven bij een betogingske , protestmarchke ,die doorgaans nog verboden worden ,of een opgestoken vingerke .

  3. De Aussies zijn goed bezig, maar ze moeten oppassen dat Uncle Sam er zich niet mee gaat bemoeien. In de Middellandse Zee werd onlangs een amerikaans marineschip ingezet om immigranten van hun bootje te halen en in de haven van Lampedusa gaan af te zetten, want niets is voor de bemoeizuchtige Amerikanen belangrijker dan een bicultureel Europa.

Reacties zijn gesloten.