In de vitrine, pensioenen, Lovenaar aan u het woord.

Ondergang van het zoveelste rijkEnkele jaren geleden werd door de OESO in een studie vastgesteld dat het pensioenprobleem voor België niet werd veroorzaakt door te lage bijdragen of te hoge pensioenen, maar wel door het feit dat één derde , nooit heeft bijgedragen voor zijn pensioen. Dit kan alleen maar in een repartitiestelsel dat er op gericht is een profitariaat in het leven te roepen dat dient als kiesvee en dan ook kan afgedreigd worden cfr. het motto :” stem voor ons of het is gedaan met het mooie leven” . De drijvende kracht hierachter, zoals achter de sociale zekerheid en de progressieve belastingen, is de vrijmetselarij. De bedoeling is een verdeelde en conflictueuze maatschappij die dan door een occulte minderheid kan gecontroleerd worden cfr. het principe :”verdeel en heers”, en waarbij de middenklasse wordt geplunderd. Deze laatste vormt immers een hinderpaal voor de oplegging van de NWO.
De oplossing voor de pensioenen is een kapitalisatiestelsel, met maar één pensioenfonds, en waarbij iedereen verplicht een pensioenrekening dient te hebben.
Alle bijdragen , van wie ook, dienen dan op deze rekening terecht te komen. Het uiteindelijke pensioenbedrag hangt dan enkel af, van wat men heeft afgedragen(+de gekapitaliseerde rente) en de leeftijd waarop men wil met pensioen gaan. Al de rest doet niets meer ten zake, en bovendien wordt een papierberg uitgespaard. De beslissing tot het op pensioen gaan, en het bedrag ervan, hangt dan enkel af van de kandidaat-gepensioneerde, en gebeurt volledig op zijn kosten.
Dit wil dan wel zeggen, dat iedereen , vanaf het ogenblik dat hij of zij de schoolbanken verlaat met de opbouw van zijn pensioen moet bezig zijn. Dit vraagt echter verantwoordelijkheidszin en zelfdiscipline, twee eigenschappen die in onze “collectivistische maatschappij ” vloeken in de kerk betekenen.
Voor bepaalde echt sociale gevallen, dient dan een “vergoeding” voorzien te worden die enkel uit belastingopbrengsten mag gefinancierd te worden.(en dus door iedereen, en dus zeker niet uit het pensioenfonds).
Met een dergelijk kapitalisatiesysteem wordt iedereen, die in staat is te werken, dan ook voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst, cfr het motto :”loon(of pensioen) naar werken”.