In de brievenbus: oproep

Afbeeldingsresultaat voor vlaams leeuw vlagBericht aan de bewuste Vlamingen/Nederlanders,

Beste,

Met hiernavolgend initiatief heb ik ervoor gekozen het draagvlak voor onze Vlaamse identiteit te verbeteren. Daarom wordt hierna onze webstek voorgesteld, die onafhankelijk van stromingen of fracties, oproept om onze Vlaamse symbolen meer te gebruiken.

Met dit initiatief roep ik op om als voornaamste daad vooral onze Vlaams/Nederlandse eigenheid en authenticiteit te tonen.

U kunt de webstek raadplegen op : www.vlaamsesymbolen.vlaanderen

Door middel van het gebruik van onze symbolen : de VL-kentekens op onze wagens, leeuwenwimpels voor divers gebruik, onze leeuwenvlaggen, speldjes, tonen we dat ons volk bewust leeft!   Het ontbreken van onze symbolen, zoals heden het geval is, leidt tot verdwijning en nivellering van onze eigenheid.

Deze actie bestaat al sedert de tachtiger jaren van vorige eeuw en heeft, middels andere Vlaamsgezinde organisaties, het onderwerp in de belangstelling gehouden voor het gebruik van onze kentekens!

Sterk aanbevolen en met dank voor uw ondersteuning.

Jos Wouters,