In de brievenbus: “Made in Flanders”

MM900285281[1]Vlaams Exportbeleid 

De grote bedrijven in Vlaanderen beschikken vanzelfsprekend over voldoende expertise om te exporteren. Maar ze dreigen tegelijkertijd om naar het buitenland te verhuizen.

Het is de taak van de overheid om deze exporterende Vlaamse bedrijven te ondersteunen en nieuwe kansen aan te reiken. Bovendien moet die overheid niet-exporterende bedrijven maximale informatie verstrekken en aanmoedigen om eveneens onze producten uit te voeren. Vlaanderen promoten in het buitenland moet een taak zijn van de Vlaamse regering. Aansporen tot samenwerking met buitenlandse partners kan heel wat werkgelegenheid bieden.

Het ” Flanders Investment and Trade” zou op deze evolutie moeten inspelen in nauwe samenwerking met het Vlaams bedrijfsleven. “FIT” is een fusie tussen Exporterend en Investerend Vlaanderen  hetwelke het nutteloze federale agentschap voor Buitenlandse Handel moet vervangen.

FIT moet het enige aanspreekpunt zijn voor alle actoren inzake buitenlands ondernemen. Een overdracht van resterende bevoegdheden (kredietverzekering, leningen van staat tot staat en multilateraal handelsbeleid ), naar Vlaanderen zal een aanzienlijke vereenvoudiging en besparing betekenen.

Vlaamse kenmerken en identiteitsbevordering.   

Vlaams Belang wil Vlaanderen profileren als merknaam. Vlaamse uitvoerders kunnen op eigen houtje exportpromotieactiviteiten ontwikkelen. Dat betekent, eigen zendingen, beurzen, contactdagen, kantoren en eigen economische vertegenwoordigers. Het is van het grootste belang dat Vlaamse producten overal in het buitenland herkenbaar zijn. Merken als “Made in Flanders” moeten borg staan voor duurzaamheid, degelijkheid en kwaliteit.

Gezond ondernemen in Vlaanderen. Een gezond en stabiel ondernemingsklimaat is de beste garantie om Vlaamse bedrijven in Vlaanderen te houden en om buitenlandse bedrijven hier te laten investeren. Dat vraagt van de overheid een volledige ondersteuning en medewerking. Dat zal resulteren in een sterke concurrentiële positie tegenover de Aziatische landen. Daarom stelt het VB een lagere fiscale en parafiscale druk voor. Bovendien zo weinig mogelijk regelgeving en een uitbouw van de kennismaatschappij.

Dit kan Vlaanderen terug naar de top van de mondiale economische rangschikking brengen. Via een optimaal gebruik van onze troeven, kennis, geografische ligging, economische structuren, goede werkkrachten, kan de buitenlandse economische dreiging omgebogen worden in een opportuniteit. Het ligt grotendeels aan de 5 minuten politieke goede wil en aan de durf van onze Vlaamse bedrijven!     

Uit “Ondernemend Vlaanderen: Welvaart voor iedereen” (Economisch programma Vlaams Belang nov.2005). Vandaag meer dan ooit actueel!   En zo wordt vandaag alles belgisch geregeld, als u begrijpt wat ik bedoel: be/nl/Beleid/economische_diplomatie/bevoegdheidsverdeling/  

Observator

Nvdr: eigen zendingen en economische vertegenwoordigers kunnen perfect zonder de “leiding” van Filips De Taaie, die zich toch maar zou opwinden over zoveel ‘Eigen volk eerst’-dadendrang.