In de brievenbus: de totentrekkers van de N-VA

MM900285281[1]De totentrekkers van de N-VA

Zelfs de Vlaamse Volksbeweging met voorzitter Guido Moons, vindt het stilaan te gortig. Dat soort confederalisme waar De Wever voor staat, vindt hij maar niets. België is daarvoor te klein en Vlaanderen te groot. “Vlaanderen moet onafhankelijk worden“, zegde hij tijdens een symposium dit weekend. Duidelijke taal, niet zoals de windhanen van de N-VA.  De Wever zei precies het tegengestelde van Bourgeois in dat verband. Bourgeois sprak van ‘een totale autonomie’ (lees vooral: binnen belgië), maar met Brussel als gedeelde hoofdstad voor Vlamingen en Walen. Dus: geen onafhankelijkheid, zoals hij wil laten uitschijnen bij de goedgelovige kiezers.

Terwijl De Wever in Club van Lotharingen Reynders en zijn MR stond op te vrijen en opriep om tegen de PS te stemmen. “Met Reynders valt beter samen te werken” orakelde het windhaantje van de Sint Willeborduskerk.

Wat zal het nu eindelijk zijn met N-VA? Totale autonomie, Vlaanderen op eigen benen met G.B. of verder aanmodderen met de Walen zoals BDW het voorstelt op de eliteclub? Maar zoals het eruit ziet blijft alles bij het oude.

Meer nog: N-VA, incluis Bourgeois, onderneemt niets tegen de uitbreiding van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een constructie die de taalwetgeving totaal uitholt.

“De taalgrens is en blijft de staatsgrens” zegt Moons. En gelijk heeft hij. Daar moet ook de N-VA niet aan rommelen. Terwijl zij zich in de kamer TEGEN BHG uitspreekt, spreekt diezelfde Bourgeois zich uit in de Vlaamse regering VOOR samenwerkingsakkoorden met BHG. Je moet het maar verkopen, vooral aan de Vlamingen in de Rand. Intussen trekken een paar N-VA-smoelentrekkers-burgemeesters naar het grondwettelijk hof. Uiteraard met de gebruikelijke zak zand om de kiezer in de ogen te strooien. Maar de voltallige totentrekkersbende van de N-VA stemde wel de resolutie, die een samenwerkingsakkoord met BHG afkeurt, weg.

N-VA is dus VOOR uitbreiding van het BHG. Dat ze hun coalitiepartners in de Vlaamse regering daarmee bedriegen, tot daar aan toe. Maar de Vlamingen in de Rand? Il faut le faire, om het op zijn Broessels te zeggen.

Jos