In de brievenbus: De doetjes van links.

MM900285281[1]De doetjes van links.

In het  artikel Toekomstbeeld van 13 december verwees Lovenaar in een reactie naar de neonazi concerten.  Ze zouden hier op een geheime locatie plaats vinden en brachten de  Staatsveiligheid in hoge paraatheid.

Over die concerten, waarop onze aandacht werd gevestigd door onze kwaliteitsvolle kranten met de bedoeling ons af te leiden van de bezigheden van de stakers, werd nadien niets meer vernomen.  Mij bleef bij dat de kranten ook nog meldden dat de neonazi’s, die hier het land op stelten zouden zetten de ‘Blutzeugen’ – waaraan de bijklank hing van een stelletje ongedierte –  hoog in het vaandel voerden. Wie of wat die Blutzeugen dan wel waren vergaten ze ons mede te delen.

We weten dat de 3.500.000 doden die Napoleon op zijn kerfstok had uit het collectieve geheugen verdwenen.  Aan Stalin zijn doden wordt nog af en toe een artikel gewijd zonder dat dit de rode rakkers doet nadenken noch raakt, want  veel belang schijnen die doden niet te hebben in hun waarneming. Voor Duitsland ligt het anders, Duitslands verschrikkingen worden ons praktisch dagelijks in herinnering gebracht.

Om op die Blutzeugen terug te komen. Eind oktober 1923 hielden de communisten in de Weimar Republiek de Hamburger Putsch’.   De KPD (communistische partij Duitsland), onder zijn aanvoerder Ernst Thälmann, hield die gewelddadige mars om de macht in de Weimar Republiek naar zich toe te trekken.  Ze vermoordden daarbij meer dan 100 mensen.

Als een antwoord hierop, en als  reactie op de bezetting door Frankrijk van het Ruhrgebied, volgde op 9 november 1923 door de Duitse nationale krachten,  de vredige ‘Marsch auf die Feldhernhalle’ in München.

Blutzeugen Ctrl + voor vergroting

De mars werd door de systeem-getrouwe politie door schoten verhinderd, waarbij 16 doden vielen – zestien keer een Herman van der Reeck –  die nadien de Blutzeugen werden genoemd.

Hiermee hield het niet op, vanaf die datum tot 1939  vielen 426 nationale krachten (waaruit later inderdaad het nationaal-socialisme ontstond) door de hand van de communisten en de proletarisch revolutionairen.

426 Blutzeugen waarvan je het equivalent tevergeefs zoekt bij het Rot Front. De geestelijke vaders van de proletarisch revolutionairen zoals een Ernst Busch met zijn Roter Wedding lied (Links, links, links, links  – haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen, Arbeitsbrüder, Kommunisten, Rot Front, links, links links, links. – hou je vuisten bereid, hou de rode rijen gesloten, arbeidsbroeders, communisten) en een Erich Weinert  die het lied van de Internationalen Brigade schreef, werden ongemoeid gelaten. Meer nog, zijn lied  – net als dat van Busch – mag nog steeds gezongen worden: mit Gewehren, Bomben und Granaten, wird das Ungeziefer ausgebrannt. “Dem Faschistengesindel keine Gnade, kein Gnade dem Hund der uns verrät.” (met geweren, bommen en granaten, wordt het ongedierte uitgebrand. Het fascisten gespuis geen genade, geen genade voor de hond die ons verraadt).

Maak dan de vergelijking  met de brave Duitse briefschrijver die het waagt om zijn brief te ondertekenen met: mit deutschem Grüss (met Duitse groet) hij valt onder de strafwet, ‘met Duitse groet’ ondertekenen is strafbaar volgens paragraaf 86a/I/II.
Erich Weinert stierf in Berlijn in 1953, Ernst Busch stierf in datzelfde Berlijn in 1973. Wat Ernst Thälmann betreft :  hij stierf op 24 augustus 1944 in Buchenwald, door een zwaar bombardement van de geallieerden dat tegen de Gustloff-Werke II was gericht.

Anna Bijns

1 gedachte op “In de brievenbus: De doetjes van links.

 1. Het is een gekende tactiek van links. Telkenmale als er iets voor links vervelend gebeurt, wordt de aandacht afgeleid naar een ander onderwerp. Toen Luperto in opspraak kwam werden opnieuw enkele pedofiele dossiers in het bisdom Brugge opgerakeld om de aandacht af te leiden. Dit kan alleen maar met een media die volledig door de linkse en loge mafia’s wordt gecontroleerd.
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2160447/2014/12/22/Jean-Charles-Luperto-komt-officieel-terug-als-burgemeester-van-Sambreville.dhtml
  Intussen is Luperto opnieuw burgemeester. Deze man moet dan ook geweldig veel weten over de rest van de PS mafia!!.
  Maak U ook geen illusies over de staatsveiligheid. Deze is sinds begin jaren 80 met Flup Moureaux als minister van Justitie , een bastion van de “kameraden” en de “broeders”. Het enige waarmee ze werkelijk bezig zijn is de strijd tegen alles wat (extreem)rechts en Vlaams gezind is. Al de rest is van geen belang, voor zover ze al iets anders zouden kunnen en vooral durven.
  Bij de Nederlandstaligen is Humo en De Morgen de favoriete lectuur. Dit wil dan ook alles zeggen.
  In België werd in 1934 de wet op de private milities gestemd. Deze wet was in de eerste plaats gericht tegen de linkse straatterreur.
  Het linkse straatgeweld is trouwens een kenmerk van de belgische bezetter sinds 1830.
  Dienaangaande is er het boek :”Geuzengeweld- antiklerikaal straatrumoer in de politieke geschiedenis van België 1831-1914″ van Gita Deneckere.(=VUBpress).
  Geuzengeweld is in feite een synonieml voor het linkse straatgeweld, weliswaar
  onder een liberale dekmantel en met daarachter de loge mafia’s als werkelijke sturende kracht!!
  Gezien de reputatie van Gita is het dan ook geen verrassing dat dit “geuzengeweld”(sic), wordt goedgepraat.
  Dit boek is dan ook zeer interessant om de problematiek van de actuele linkse straatterreur tegen een wettig gekozen meerderheidsregering te kunnen begrijpen.
  In feite dateert dit soort straatterreur reeds van bij de belgische bezetting , en kwam steeds uit linkse en “liberale” hoek(=lees loge).
  Toen was het omdat de liberalen (=loge) van de macht verdreven waren via verkiezingen, nu gaat het om de socialisten(ook gecontroleerd door dezelfde loge mafia’s), waarbij er dan telkenmale geweld gebruikt wordt, in naam van de “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”. Nu zijn daar nog de democratie, de solidariteit en de verdraagzaamheid bijgekomen, met het doel de verborgen agenda’s te camoufleren.
  Sinds 1830 is alle geweld steeds door de loge en nadien door links georganiseerd geworden. Dat zijn dan diezelfden die het Vlaams Blok als een gevaar voor de democratie beschouwen!!!.
  Wat Frankrijk betreft, Anna, vergeet de genocide in de Vendée niet. Tot hiertoe de enige genocide die bij wet bevolen werd en uitgevoerd.
  Wanneer worden er ook “schoolreizen” naar de Vendée georganiseerd???
  Wat Duitsland betreft en de “nazikeule” is er een interessante publicatie op de webstek van Henry Makow over de achtergronden van tal van beslissende ogenblikken in WOII, en waarover niet wordt geschreven, en dit in tegenstelling tot steeds dezelfde afgezaagde politiek-correcte verhalen.
  http://henrymakow.com/2014/08/Testimony-of-Hitlers-Closest-Aides.html
  Zie vooral de paragraaf over het Ardennenoffensief!!!!

Reacties zijn gesloten.