In de brievenbus

MM900285281[1]In de brievenbus

Wel wel wat lees ik hier. Dit is wat ik al schreef in 2008 en weet je waar? Hier, toen deze blog nog Angeltjes heette en Ray nog onder ons was. Als de redactie het toestaat, ziehier wat ik 6 jaar geleden hier al schreef.

Met verontschuldigingen voor het filosofische taalgebruik.

De oorsprong van het politiek-correcte denken ligt in het werkstuk “Repressive Tolerance” (let op de titel!!) van de marxist Herbert Marcuse uit 1965. Eén van de helden van de linkerzijde tijdens de mei-68 dagen. Hij was het toenmalige boegbeeld van de Frankfurter Schule. Maar ook andere marxistische intellectuelen, zoals Adorno en Habermas, waren gewonnen voor het zogenaamde “cultureel marxisme”. Net zoals de Italiaanse marxist Gramsci, die reeds in de jaren twintig hier een voorbeeld van was. Maar door dit te doen (of beter gezegd te moeten doen) bewezen ze in feite zelf het failliet van de dialectiek van het orthodoxe marxisme. Want in het orthodoxe marxisme was wat “de bovenbouw” werd genoemd (de cultuur, het denken, de morele inzichten) het rechtstreekse gevolg van “de onderbouw” (de sociaal-economische levensomstandigheden). Maar omdat Marcuse en co ook wel inzagen dat de maatschappelijke realiteit niet zo simpel in elkaar zat (cfr. wat er toen in de Sovjet-Unie gebeurde) kwamen zij op het idee van het cultureel marxisme. Vermits “de mensen” niet automatisch tot inzichten kwamen die deze marxisten voor ogen hadden (het alleenzaligmakende collectivisme en altruïsme) gingen zij dit proces een handje helpen. M.a.w. ze gingen zich exclusief toeleggen op deze “bovenbouw”. En dat deden ze door het ‘politiek-correcte’ gedachtegoed uit te vinden. Je hoeft geen filosoof te zijn om in te zien dat dit uiteindelijk moet uitmonden in dictatuur, een intellectuele dictatuur. Hier werd dus de blauwdruk gelegd van wat wij nu het politiek-correcte “denken” noemen. Iets wat we nog elke dag in de klassieke media meemaken. Hoewel het meer dan waarschijnlijk is dat de derderangsjournalisten die Vlaanderen “rijk” is zelf niet weten waar hun politiek-correct jargon zijn oorsprong vindt.

Het cultureel marxisme is derhalve een van de meest uitgesproken aanvallen op de vrije meningsuiting. Het draagt de kiemen van de verstarring en de intellectuele oppressie (of zoals Marcuse het cynisch noemt de “repressieve tolerantie”) op de meest uitgesproken manier in zich. De blufferige attitude van het ‘Grote Linkse Gelijk’ doodt elke vorm van kritisch denken. Alle linkse regimes zijn eraan ten onder gegaan. En gelukkig maar. Het is ook daarom dat alle rechtse bewegingen in Europa op een of andere manier het woord ‘vrijheid’ in hun benaming hebben. Vrij van deze repressieve tolerantie (een bewuste contradictio in terminis) van de Frankfurter Schule en zijn cultureel marxisme.

Zo omschreef Oriana Fallaci het treffend:
“Met hun onbeschaamdheid, hun aanmatiging, hun INTELLECTUEEL TERRORISME, hetzelfde intellectueel terrorisme dat ze uitoefenden tegen iedereen die niet zo dacht als zij. Zodat iedereen die niet communist was, werd beschouwd als reactionair, een idioot, een troglodiet. (De woede en de trots, pag. 126).

Eigenlijk kan deze linkse politiek-correcte (intellectuele) dictatuur het best als volgt worden samengevat: ‘Wie niet mét ons is, is tegen ons en wie tegen ons is zullen we dwingen mét ons te zijn’. Politieke correctheid is de grootste vijand van het vrije denken.

PIM

4 gedachten over “In de brievenbus

 1. Een opmerking aan al degene die teksten aanbrengen of schrijven en delen van bestaande teksten overnemen. Ik wil er nogmaals op aandringen dat er steeds een bronvermelding moet gebeuren. Je kan niet zomaar artikels of delen van artikels kopiëren en plakken, dat is intellectuele diefstal en kan mij en Golfbrekers heel veel schade bezorgen. Ik ben hier in het verleden reeds zwaar voor aangepakt en dit heeft me heel veel moeite gekost om dit recht te zetten zonder dat hier een juridisch vervolg aan kwam. Dus lieve mensen, vergeet in je enthousiasme bij het schrijven niet even te vermelden waar je de gegevens vandaan hebt gehaald.

 2. Onafgezien van de politieke aspecten gaat er achter dit “cultureel marxisme” ook een psychiatrisch aspect schuil. Het doel van dit “cultureel marxisme” is een “1984” zoals beschreven door George Orwell. Hieruit blijkt o.a. dat de macht en de hiermee gepaarde gaande terreur, angst, leugens, bedrog, chantage, vernederingen.. het doel zijn van de drijvende krachten achter dit “cultureel marxisme” dat moet uitmonden in de Nieuwe Wereld Orde. Het toppunt hierbij is dan dat de “onderdrukten” zichzelf moeten verachten door het herhalen van deze leugens.
  Ik citeer :”… When people are forced to remain silent when they are being told the most obvious lies, or even worse when the are forced to repeat the lies
  themselves, they lose once and for all their sense of probity….”-Writer Theodore Dalrymple to Front Page Magazin, bron : Defeating Eurabia van Fjordman pagina 205.
  Het komt er dus op neer dat men een “bevolking” wil zonder wortels, zonder identiteit, en vooral zonder waardigheid en integriteit. Een soort dat dus functioneert op een louter primair niveau, enkele gedreven door “dierlijke” behoeften en instincten!!!
  De kenmerken van de “onderdrukkers” zoals beschreven in het boek “1984” sluiten dan ook perfect aan bij de “eigenschappen” van de “psychopaat”, zie bruggetje voor de definitie van de Canadese psychiater Hare.
  http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Checklist-Psychopathy.htm
  Dit “politieke correcte denken” en het ermee samenhangende “cultureel marxisme” zijn dan ook één der middelen die moeten bijdragen tot de ondergang van onze westerse maatschappij, en uit de chaos moet dan de nieuwe wereld orde opstijgen zoals de “duivel” uit een “lucifersdoosje”.
  Over dit “ordo ab chao” is er een recente publicatie op de webstek van Zero Hedge, dit geeft een interessant beeld over het heden en verleden, en over de werkelijke achtergronden van verschillende ingrijpende gebeurtenissen zoals WOI en WOII.
  http://www.zerohedge.com/news/2014-08-15/order-out-chaos-doctrine-runs-world
  Het is dan ook voorbarig te spreken over het mislukken van alle “linkse regimes”.
  Wat ons en de wereld wacht is een NWO, die het best kan vergeleken worden met de USSR van tijdens de stalinistische periode, waar alle sleutelposities bevolkt werden door psychopaten van het gevaarlijkste en het gemeenste soort.

Reacties zijn gesloten.